Plébániai hirdetés, 2019. június 23.

Úrnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Keresztelő St. János születése
Csütörtök, St. László király
Péntek, Jézus szíve
Szombat, St Péter és Pál apostolok

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. PÉTER-FILLÉR GYŰJTÉS

*
Szent László király, élt: 1046-1095, király volt: 1077-1095
Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király lánya. Négyéves korában hazajöttek Magyarországra. Apjától a vitézséget, anyjától a vallásos lelkületet tanulta. Két házassága révén rokonságba került a németekkel és a görögökkel. 22 évesen hat kunt győzött le a cserhalmi ütközetben és megszabadított egy elrabolt magyar lányt. Ezután legendák nőttek körülötte. A folyton betörő kunokat letelepítette; Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta. Rendet tett az országban; befejezte István király apostolkodó munkáját: megszilárdította a kereszténységet. Nemcsak magas termetével tűnt ki, de vallásosságával, igazságosságával, vendégszeretetével is; benne egyesült a vitéz, a jó király és a krisztuskövető szent. Nagy St. Gergely pápa engedélyével 1083-ban szentté avatta Istvánt, Imrét és Gellértet. Ötven évesen halt meg agyvérzésben, Nagyváradon temették el. Hermáját (arcmásolat) a győri székesegyház őrzi. Az 1192-es szentté avatása előtt a nép már szentként tisztelte.


Plébániai hirdetés, 2019. június 16.

Szentháromság
TE DEUM a tanév befejezése alkalmából

ÜNNEPEK:
Péntek, Gonzága St. Alajos
Vasárnap, Úrnap, az Oltáriszentség ünnepe

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Tutervai Mihályné Anna
Vasárnap, Úrnap, fél 9 ó.

*
Az úrnapi sátrakat készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*

Nyári napforduló (jún. 21): innentől az éjszakák hosszabbodnak a nappalok rovására, a téli napfordulóig (dec. 22)

*

Gonzága szent Alajos, 1568 – 1591
Olasz főúri családban született; elsőszülött a nyolc testvére között. Őrgrófi méltóságra kellett volna készülnie, ő azonban a következő elhatározásra jutott: Jobb Istennek szolgálni, mint az egész világon uralkodni. Rómába ment a jezsuita kollégiumba. Kiváló képességei miatt a rend sokat remélt tőle a jövőben. Családjában, rokonai közt dúló hatalmi harcokat csillapítani igyekezett. Az 1590-es éhínséget pestisjárvány követte. A kollégium növendékei beálltak az önkéntes betegápolók közé. Alajos pestisben halt meg Rómában. Élt 23 évet.

Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2019. június 9.

Pünkösd, A Szentlélek eljövetele
GYERMEKEK MEGÁLDÁSA
Évközi 10. hét következik, zöld

2019
Nyári napforduló – június 21.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária, az egyház anyja
Kedd, St. Barnabás apostol
Csütörtök, Páduai St. Antal
Szombat, Árpád-házi boldog Jolán
Szentháromság vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. Az 1963-ban végzett élő és + diákokért és tanáraikért

*
Páduai (padovai) St. Antal, portugál, 1195-1231
Gazdag szülei az Ágoston-rendi kanonokokhoz küldték tanulni; itt megszerette a szerzetesi életet. 1220-ban Marokkóból Európába hozták a ferences vértanúk maradványait. Ez olyan nagy hatással volt Antalra, hogy a ferencesek közé állt. Maga is Marokkóba akart menni misszióba, de megbetegedett és onnan visszaküldték. A vihar az olasz partokra sodorta hajójukat. Találkozott St. Ferenccel; kortársa volt a mi St. Erzsébetünk is. Antal híres szónok lett. Egy alkalommal azonban az olasz halászok kigúnyolták, mire ő a halakat szólította: legalább ti hallgassátok, mit beszélek Istenről. A közelben ezernyi hal dugta ki fejét a vízből, s e látvány után a halászok valamennyien megtértek. A szegényekre minden nap gondja volt. Máig a szegények támogatását szolgálja a minden kat. templomban meglévő Szent Antal Persely, mellette a szent szobrával, karján a kis Jézussal. Antalnak egy alkalommal megjelent kis Jézus, ennek emléke él szobraiban. Padova felé haladva halt meg, út közben. A padovaiak templomot kezdtek építeni tiszteletére, amit 32 év múlva fejeztek be. Halála után három évvel már szentté avatta IX. Gergely pápa. Koporsója felnyitásánál St. Bonaventura is jelen volt. Istent hirdető és dicsőítő nyelvét épségben találták elporladt testében.

*
Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje; a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2019. június 2.

Jézus mennybemenete

2019
Nyári napforduló – június 21.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Lwanga Károly és 21 tárasa, afrikai St. vértanúk
Szerda, St. Bonifác püspök vértanú
Pünkösdvasárnap, A Szentlélek eljövetele GYERMEKEK MEGÁLDÁSA

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Pünkösdvasárnap, fél 9 ó. + Schalk Károly, a család élő tagjai
*
Lwanga St. Károly és 21 társa, vértanúk, +1887
Ugandai négerek voltak; francia misszionáriusok keresztelték meg őket. Károly a királyi apródok vezetője volt. A királyi udvarban több magas rangú hivatalnok is keresztény volt. Egy király elleni merénylet után a királyt a keresztények ellen fordították. aki elkezdte kivégeztetésüket. Károlyt elevenen megégették, gondolva, hogy a többiek megrettennek és megtagadják hitüket. A hóhérok parancsnoka kérte a fiát, fusson el, de az azt mondta: a többiekkel együtt akarok meghalni Jézusért. 1964-ben avatta őket szentté VI. Pál pápa.

Szent Bonifác, püspök vértanú, 672-754
Jómódú angol nemesi családban született. Bencés kolostorban tanult. 30 éves korában szentelték pappá. Rövid missziós utat tett a frízek földjén. 719-ben II. Gergely pápa neki és a többi angolszász társának felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Bajoroszágon, Thüringián keresztül ismét a frízekhez megy, s ott 3 év alatt több ezer embert keresztelt meg. Fuldában megalapította a máig híres kolostort és számos női kolostort is alapított. Megszervezte a bajor, a passaui, a regensburgi, a salzburgi, az eichstӓtti egyházmegyéket. Már nyolcvan felé járt, amikor ismét a frízekhez ment, ahol 38 évvel azelőtt elkezdte munkáját. Itt egy fegyveres pogány csapat támad rá és megölték. Sírja Fuldában van. A németek apostolukként tisztelik, amint mi szent István királyt.

Jön a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!

*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 26.

Húsvét 6. vasárnapja

Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Szombat, St. Jusztin vértanú
Vasárnap, Jézus mennybemenete

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Lukács Elemér, a Márkus család + tagjai
Szerda, 19 ó. + Papp Márton, neje Juhász Anna, családtagok
16 óra, Az üveggyári Óvoda megáldása
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*

St. Jusztinusz vértanú 100 – 166
Szamariában született, pogány görög szülők gyermekeként. Az igazságot kereste, mint filozófus, s ezt a kereszténységben és Jézus Krisztusban találta meg. Ezután vándorprédikátorként hirdette Jézust. Hosszú útja végén Rómába érkezett, ahol saját iskolát alapított. Sokat írt; védelmezte az üldözött keresztényeket, hazugságnak tartotta a vádakat, amelyeket ellenük felhoztak. Filozófus társa és ellenfele – Crestentius – feljelentette őt a hatóságnak. Elfogták, s mivel hite megtagadására nem volt hajlandó, lefejezték, társaival együtt.

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 19.

Húsvét 5. vasárnapja

15 órakor Tokod, Tát és Mogyorósbánya 28. összejövetele a Szent Orbán kápolnánál, a Szőlőhegyen. Ebben az évben Tokod rendezi.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Boldog Apor Vilmos püspök vértanú
Péntek, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, I. St. Orbán pápa
Vasárnap, Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Zicsi Lajos, szülők, családtagok; Papp Károly, neje Pánczél Vilma, családtagok
Szerda, 19 ó.
Péntek, 16 óra, Megemlékezés a világháborúk áldozatairól
Szombat, 19 ó. 15 ó.Papp Balázs és Simon Mária házasságkötése
Vasárnap, fél 9 ó.
*
I. Orbán pápa, szent vértanú
222 – 230 években ült a pápai székben. Egyházfősége kezdetén békés időszak volt, később – Severus császár idején – kitört a keresztény-üldözés, amiben már volt gyakorlata a császároknak. Orbán és papjai a Róma melletti, földalatti sírkertbe, az úgynevezett katakombákba húzódtak az üldözések elől. Amikor elfogták őket, Orbán bátran megvallotta keresztény hitét és papjait is erre biztatta. Szabadságuk ára hitük megtagadása lett volna, de erre nem voltak hajlandók. Megkínozták őket, Orbán pápát lefejezték, majd a többieket is megölték.
A fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác) után még az Orbán-nap körüli idő is faggyal fenyegethette a szőlőket, ezért a szőlősgazdák szent Orbánhoz folyamodtak a fagy elkerülése érdekében. Szent Orbán pápát pásztorbottal és szőlőfürttel szokták ábrázolni.

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 12.

Húsvét 4. vasárnapja

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Nepomuki St. János vértanú

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Pokorni József, neje Pánczél Margit, fiaik Róbert, József és Imre.
A 13 órai temetés után is lesz mise (+Szabó Miklós /Tát/)
Szerda, 19 ó.
Péntek, mise a 13 órai temetés után (+Paizs Lajosné /Tokodaltáró/)
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Tarlós Károlyné Süveges Erzsébet, 3. évf.
15 órakor Tokod, Tát és Mogyorósbánya 28. összejövetele a Szent Orbán kápolnánál, a Szőlőhegyen. Ebben az évben Tokod rendezi.
*
Nepomuki St. János, 1350 – 1393
A gyónási titok megőrzésének lett az áldozata, 43 éves korában. Nepomukban született, Dél-Csehországban, szegény szülők gyermekeként. A prágai érsek helynöke lett és kiváló szónok. Vencel király – miután szabados és kicsapongó élete miatt meg akarták mérgezni – bizalmatlan lett mindenkivel szemben, fiatal feleségére pedig féltékeny. Jánost felszólította, mondja el, mit gyónt a felesége. János pap nem titkolta felháborodását emiatt a kérés miatt. A király egy megüresedett püspöki széket ajánlott fel neki, de ő keményen visszautasította. Ezután megkínoztatta Jánost, majd a Moldva folyóba dobatta. Gyóntató papok, hidak, hajósok védőszentje lett.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 5.

Húsvét 3. vasárnapja

2019
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Könyörgő nap papi hivatásokért

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Robotka András, családtagok
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Haász Józsefné Papp Veronika, szülők
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.
*

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Anyám imakönyve
Szepesi Zsuzsanna verse

Az öreg szekrényben
noteszom keresve
anyám imakönyve
akadt a kezembe.

Istenhez fordulva
minden áldott este
gyűrődött sarkait
az ujja pergette.

Megsárgult lapjain
könnyétől a foltok,
mindig kézbe vette,
mikor nem volt boldog.

Gyötörte az élet,
gyötörte a halál,
hitte, rendületlen
hittel vigaszt talál.

Megtört borítóval
hever a kicsi könyv,
ujjam simogatja –
szememben forró könny.


Plébániai hirdetés, 2019. április 28.

Húsvét 2. vasárnapja

Mise után az ünneplő házastársakat és hozzátartozóikat rövid találkozásra hívjuk a plébániára.

2019
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Sienai St. Katalin
Kedd, St. Adalbert, egyházmegyénk védőszentje
Csütörtök, St. Atanáz püspök
Péntek, St. Fülöp és Jakab apostolok

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Simon János és hozzátartozói
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Muszela János és neje Zab Julianna
Vasárnap, fél 9 ó.
*
A két tokodi elsőáldozó a tátiakhoz csatlakozott és ott május 5-én lesz az elsőáldozás.
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.
*
Jubiláló házastársak

Kegyelmi-lakodalmasok (70 év), /1 pár/:
Papp Károly és Robotka Julianna.

Gyémántlakodalmasok (60 év), /1 pár/
Szóda József és Eitl Anna.

Aranylakodalmasok (50 év), /3 pár/:
Kapa László és Farkas Mária, Rossz János és Nyári Julianna,
Zima János és Vígh Mária.

Ezüstlakodalmasok (25 év), /1 pár/:
Tállai László és Berkes Anita

Bronzlakodalmasok (10 év), /3 pár/:
Perger András és Ölbei Szilvia, Willinger Csaba és Szabados Mónika,
Vukovics Zoltán és Pánczél Mária.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. április 21.

Húsvétvasárnap

2019
Elsőáldozás – május 12. Oktatások: ápr. 24, máj. 1, 6, 8; 17.30 – 18.30 ó. a templomban I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

 

MISEREND:
Húsvéthétfő, fél 9 ó.
Szerda, 16 ó. Idősek, betegek miséje
Elsőáldozási oktatás (1.) 17.30 – 18.30 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. A jubiláló házastársakért
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.

Jubiláló házastársak

Kegyelmi-lakodalmasok (70 év), /1 pár/:
Papp Károly és Robotka Julianna.

Gyémántlakodalmasok (60 év), /1 pár/
Szóda József és Eitl Anna.

Aranylakodalmasok (50 év), /3 pár/:
Kapa László és Farkas Mária, Rossz János és Nyári Julianna,
Zima János és Vígh Mária.

Ezüstlakodalmasok (25 év), /1 pár/:
Tállai László és Berkes Anita

Bronzlakodalmasok (10 év), /2 pár/:
Perger András és Ölbei Szilvia, Willinger Csaba és Szabados Mónika.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.