Szent márton templom

Tokod

aktuális hirdetések

Évközi 34. vasárnap-Krisztus Király vasárnapja

2022. november 20.  


Ünnepek: 
November 21. (hétfő) - SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA
November 22. (kedd) - SZENT CECÍLIA
November 24. (csütörtök) - DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÉS VIETNAMI VÉRTANÚTÁRSAI
November 27. (vasárnap) - ADVENT 1. VASÁRNAPJA


Miserend: 
Hétfő, 17 ó.
Szerda, 17 ó.
Vasárnap, 10 ó.
Hétfőnként szentségimádás van mise előtt.

Rendelt/ünnepi misék:
2022.XI.20. 10 ó. Büki József halálának huszadik évfordulójára
2022.XI.21. 17 ó. Marton Boldizsárért és feleségéért /Soós Irénért/
2022.XI.27. 10 ó. Jámbor Lajos halálának kilencedik évfordulójára
2022.XII.4. 10 ó. Micheller Lajosné /Borbála/ halálának évfordulójára   

Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 - 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd
leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf
felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari
etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog
házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek
férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és
a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a
wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia.
Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék.
Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából
további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel
halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért.
A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos
tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál
értékesebb hagyaték maradt számunkra.

*
Útravaló – 2022. november 19.
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Novemberben Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.
Szent Erzsébet egyik legendája feljegyzi, hogy ha a férje távol volt, mindig vezeklő életmódban élt, ha pedig házastársa megérkezett, gyönyörűen öltözködött, vele közösségben lévőként jelent meg. A karitász nagy szentje életének ez az apró adaléka tükörként áll előttünk. A szeretet nagy áldozatai akkor igazán nagyok, ha azok nem vezetnek elsődleges kötelességeink kijátszására vagy elhanyagolására. Hiszen mindkettő elengedhetetlen, a másikkal összehangolható, és ebben az egymásra hangoltságban igazán termékeny. Férje, Lajos éppen erre a helyes szeretetszemléletre építve tudott hűséges lenni hozzá. A szeretet belső rendezettsége pedig megnyilvánult Erzsébet külső megjelenésében. 
Forrás: Magyar Kurír
*
Péntekenként három órától egy percig szólnak a harang. Ez Jézus szenvedésének és megfeszítésének állít emléket, nem összetévesztendő a temetésekhez és gyászhírekhez kapcsolódó harangszóval. 
*
Tájékoztatjuk a híveket, hogy plébániánk megkezdi a felkészülést a templom külső homlokzati felújítására. Erre az egyházmegye engedélyezett gyűjtést is. Ha valaki adakozni kívánna a templom felújítására az a sekrestyében megteheti vagy akár utalhat is.
Tokodi Szent Márton bankszámlaszáma utalás esetén: CIB bank 10700361-72428870-51100005
(közleményben kérjük megjelölni az adomány jellegét pl. Templom felújítása vagy egyházi önkéntes hozzájárulás („egyházadó”))
Köszönettel fogadunk minden felajánlást!

*
Isten éltesse azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat, névnapjukat vagy házassági évfordulójukat!

Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk!

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk.

A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék és erőforrás marad számunkra.

A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, papok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálékával a Te életedben részesült.

A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hordozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk.

Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját!

Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk!

A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy ennek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen.

*
Erdő Péter bíboros, prímás imádsága járvány idején
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen
  

ONLINE SZENTMISE KÖZVETÍTÉSEK-EZEN A LINKEN TÁJÉKOZÓDHAT

  
Nagymaros, Szent Kereszt felmagasztalása-templom
Hétfőn és szerdától szombatig 18.30 órától, kedden 7 órától, vasárnap 8, 9.30 és 18.30 órától a plébánia YouTube-csatornáján

Eseménynaptár

Közösségi Felhívások

2022

ÚJÉV - január 1.
VÍZKERESZT - január 6.
  HAMVAZÓSZERDA -március 2.
NAGYBÖJT- március 2.  - április 16.
HÚSVÉT- április 17.
URUNK MENNYBEMENETELE - május 26. 
PÜNKÖSD - június 5.
ÚRNAPJA - június 16. 
ADVENT - november 27. - december 18.
KARÁCSONY -  december 25.

Galéria

Tokod Szent Márton temploma, esti fényben. Épült 1786-ban.      
 Szent Erzsébet kenyeret ad a szegénynek.
Festmény, Tokod, templom. 
    
A tokodi Szent Márton templom belseje.
A főoltár-kompozíció
17. század-végi, barokk. Felvidékről került Tokodra, Esztergomon keresztül.   
 
Karácsonyi betlehem, Tokod, templom.      
Szent József a kis Jézussal. Szobor-részlet, gipsz, Tokod, templom.      
Szent Borbála a bányászok védőszentje. Kőszobra a tokodi templom mellett.
Tours-i Márton katona-köpenyének felét a fázó koldusnak adja.
Festmény, Tokod, templom. Hazánk földjén, a mai Szombathely területén született; ő lett a Nyugati Egyház első nem-vértanú szentje (+397).   
  

ElérhetőségEINK

Templom:

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 3.

Telefon:

+36 20 370 2527

E-mail

tatiplebania@gmail.com
szocsatya@gmail.com
admin@tat-tokod.hu