Plébániai hirdetés, 2019. január 13.

Jézus megkeresztelkedése

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Antal apát
Péntek, Árpád-házi St. Margit
Évközi 2. Vasárnap

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Papp Mártonné Juhász Anna, családtagok
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Ifj. György István
Vasárnap, fél 9 ó. + Molnár Sándorné Urbanics Anna

Árpád-házi Szent Margit, 1242 – 1270
Apja IV. Béla magyar király, anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő. 1241-ben a Batu kán vezette mongolok (tatárok) a Sajó folyónál megverték a magyar sereget. A királyi család Dalmáciába menekült; itt született meg Margit, Turóc várában. Még megszületése előtt Istennek ajánlották őt szülei, hálaképpen megmenekülésükért és a hazáért. Margit ezt később alázattal elfogadta és betartotta. Három éves korától a veszprémi domonkos apácák nevelték. Majd a Nyulak szigetére (ma Margit-sziget) került, miután ott apja zárdát épített a domonkos nővérek részére. Királylány létére semmiféle kiváltságról nem akart tudni nővértársai között; mindig a legnehezebb munkát és a legkopottabb ruhát választotta. Nemzet-érdek miatt apja szerette volna Margitot férjhez adni; kérte a pápától apácai fogadalma feloldását. Margit azonban két vőlegény jelöltet is visszautasított. A böjt, a vezeklés, a szolgáló élet felemésztette testét; 28 éves korában meghalt. Boldoggá avatási eljárása elhúzódott, de tiszteletét engedélyezték. XII. Pius pápa avatta szentté 1943-ban. Egy 1510-ben Margitról írt kódex volt a forrása Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényének.

Remete Szent Antal, 251 – 356, élt 105 évet
Egy Közép-egyiptomi földműves gyermeke. 18 éves korában meghaltak szülei. Jézus tanítása felkeltette érdeklődését, utána egyébbel nem is akart foglalkozni. Gondoskodott húgáról, hogy az ne szenvedjen szükséget, s elvonult a világtól, követve az Egyiptomban a 2. századtól terjedő remeteéletet. Egy romvárosban befalaztatta magát és ott élt húsz éven keresztül, elmélkedésben, imádságban. Egyik barátja látta el szűkös élelemmel, rajta kívül mással nem tartott kapcsolatot. Húsz év elteltével mint bölcs jelent meg az emberek között. Felkérték a szétszórtan élő remeték egybegyűjtésére, amit meg is tett, s ezzel lett a szerzetesség megalapítója. Maximianus császár keresztényüldözése idején (4. század eleje) Alexandriába ment, hogy bátorítsa és erősítse azokat, akiket Jézusért megölni készültek. Barátjának, Atanáz püspöknek kérésére, eredményes szellemi harcba kezdett az arianus tév-tanítók ellen, akik tagadták Jézus istenségét. A nagy tekintélyű Antalt a társadalom minden rétege kereste lelki segítségért; Nagy Konstantin császár is tartotta vele a kapcsolatot. Kilencven éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy megkeresse a másik remete-hírességet, Remete Szent Pált; találkozásukat Szent Jeromos írta le. Halála közeledtével kérte két tanítványát, akik vele voltak, ne árulják el sírhelyét senkinek, s valóban titokban is maradt kétszáz éven keresztül. A koptok és szírek remetéi Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike lett a 14 segítő szentnek. Kortársai lélekhordozónak, Isten emberének, Egyiptom lelki orvosának nevezték.


Plébániai hirdetés, 2019. január 6.

Vízkereszt

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Jézus megkeresztelkedése

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Temetési mise a 13 órai temetés után
Szerda, 18 ó. + Muszela János
Szombat, 18 ó. + Papp Antal, neje Csipke Borbála, Szepesi András,
neje László Erzsébet, Szepesi Sándorné Papp Borbála
Vasárnap, fél 9 ó. + Fazekas Gyula 10. évf., családtagok

A 2018. év anyakönyvi statisztikája

Keresztelés 29 fő; 16 férfi, 13 nő
Találjanak rá Jézusra, aki az út, az igazság és az élet.
Házasság Nem kötöttek szentségi házasságot
Temetés 32 testvérünket temettük el katolikus szertartás szerint; 17 férfit és 15 nőt. Ők már célhoz értek, reményünk szerint az igazságos és ember-szerető Isten közelében vannak. Imádkozzunk, hogy találkozhassunk velük a boldog élet országában.


Plébániai hirdetés, 2018. december 30.

A Szent Család ünnepe

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. I. Szilveszter pápa; az év utolsó napja
Kedd, Újév; Szűz Mária Isten anyja
Szerda, Nagy St. Vazul és Nasiansi St. Gergely püspökök
Vasárnap, Vízkereszt, Jézus megjelenése

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Év végi hálaadás
Kedd, fél 9 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Süveges János, családtagok
VÍZ-SZENTELÉS

*
Szent Szilveszter pápa
313-tól volt pápa, haláláig, 335-ig. Róla nevezték el az év utolsó napját. A 313 jeles év az egyház történetében; ebben az évben rendelte el Nagy Konstantin császár a keresztények vére üldözésének beszüntetését, mielőtt maga is megkeresztelkedett. Kellemetlen volt Szilveszter pápának, hogy a császár nem szerette Rómát; összesen háromszor jelent meg ott, akkor is rövid időre. A pápa dolga az volt, hogy a szabad élet felé vezesse az illegalitásból a kereszténységet. Felépítették Rómában az első templomot szent Péter sírja fölé. A császár Niceában (ma Iznik a neve, Törökországban, Isztambul /Konstantinápoly/ közelében található) egyetemes zsinatot hívott össze 325-ben. Szilveszter pápa személyesen nem jelent meg a zsinaton, csak követeket küldött oda. A zsinat határozatot hozott a húsvét ünneplésének éven belüli időpontjáról, amely vita tárgya volt a keleti és nyugati egyház között; továbbá megfogalmazták a máig használatos Hiszekegyet.


Plébániai hirdetés, 2018. december 23.

Advent 4. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Karácsony vigíliája
Kedd, Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Szerda, St. István első vértanú
Csütörötök, St. János apostol, evangélista
Péntek, Aprószentek
Vasárnap, St. Család

MISEREND:
Hétfő, este 10 ó. A Szlávik család + tagjaiért
Kedd, fél 9 ó. + Papp Sándorné Juhász Ilona, szülei, testvérei
Pásztorjáték a mise keretében
Szerda, fél 9 ó. + Pánczél János, fia János, családtagok
Szombat, 18 ó. A helyi Karitász élő tagjaiért
Vasárnap, fél 9 ó.

*
660 kg tartós élelem gyűlt össze; ebből 600 kg áruházi gyűjtésből való.
63 család kapott 10 kg-os csomagot.
144 egyedül élő személy kapott 500 Ft értékű csomagot.
A Karitász 23 tokodi személyt keresett meg, akik a környező szociális otthonokban laknak, ők is 500 Ft-os csomagot kaptak, meg jó szót hozzá.
Köszönjük az adakozást!
Nem utolsósorban köszönjük helyi Karitászcsoportunk áldozatos munkáját és azoknak is köszönjük, akik nekik besegítettek!

*
Az év végi hálaadást dec. 31-én tartjuk a 18 órai mise keretében.


Plébániai hirdetés, 2018. december 16.

Advent 3. vasárnapja

ÜNNEPEK:

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Juhász Sándor, családtagok
A 11 órai temetés után is lesz mise
Szombat, 18 ó. + Bocskai István, neje Szabó Mária, lányuk Éva,
vejeik István és János
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Régi szokás szerint december 17-től a napok a karácsonyra figyelés kiemelt napjainak számítanak, ezért ebből az időszakból a szentekre emlékezés a liturgiában elmarad.

*

Karácsonyi miserend

Dec. 24. (hétfő) Vigília – 22 óra
Dec. 25. (kedd) Karácsony, Jézus születése – fél 9 óra
Dec. 26. (szerda) Szent István első vértanú – fél 9 óra

Az év végi hálaadást dec. 31-én tartjuk a 18 órai mise keretében.


Plébániai hirdetés, 2018. december 9.

 Advent 2. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Lúcia
Péntek, Keresztes St. János

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. 9 órától megkeressük az időseket, betegeket házukban. Mise a 13 órai temetés után
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2018-ban dec. 21-én 22 óra 23 perc-kor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig; közben tavasszal is, ősszel is van egy-egy időpont, amikor a nappal és az éjszaka egyforma hosszú, ezeket tavaszi ill. őszi napéjegyenlőségnek nevezzük). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Jézus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.


Plébániai hirdetés, 2018. december 2.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Xavéri St. Ferenc
Kedd, St. Borbála
Csütörtök, St. Miklós püspök (Mikulás)
Péntek, St. Ambrus püspök
Szombat, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Szepesi Sándorné Papp Borbála
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Robotka Lajos és családtagok
*
Táton kedden 14 órakor a szokásos megemlékezést tartjuk Szent Borbáláról és a bányász-életről, a Kultúrház melletti Bányász-emlékműnél.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignáccal együtt a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.
————————-
Mikulás
A kedves, titokzatoskodó Mikulás-szokás misztikus élmény a keresztény gyermek számára, amely lassan átnő a krisztusi misztikába.
E szokás megalapítója Szent Miklós, aki a 4. században élt és a kisázsiai Myra város püspöke volt. Érdekesség ebben a történetben, hogy ő nem akart semmiféle szokást alapítani, de hogy ez mégis így történt, bizonyára nem tiltakozik ellene boldog égi hazájában.
Este, vagy hajnalban, titokban tette a rászoruló ablakába a szükséges ruhát, cipőt, kenyeret stb. /Micsoda különbség van e között, meg a sötétben lopakodó tolvaj között!/ El akarta kerülni az emberek hálálkodását; tudta, hogy Isten minden jótettet följegyez és sokszorosan megfizet érte. Ez titokzatoskodásának magyarázata. Valójában karitatív tevékenységet gyakorolt; élete végéig mindenét szétosztotta.
A mohamedán törökök Kis-ázsiai pusztításai miatt, 1087-ben a keresztes lovagok az olaszországi Bari nevű városkába menekítették csontjait. Alakját sok dicsőítő legendával vették körül és sok zarándok keresi fel sírját.
A latin Nicolaus nevet a magyar nyelv Mikulássá formálta.

*
Szent Borbála
306-ban halt vértanúhalált Nicomediában (ma Izmir, Törökország nyugati részén; abban az időben a Római Birodalom része volt), tizenéves korában. Megkeresztelkedése pogány szüleit – különösen az apját – nagyon feldühítette; másképpen gondolták el életét. Lebeszélniük nem sikerült a krisztuskövetésről. Az akkori hatóság halálra ítélte. A bizonytalankodó hóhér kezéből az apa kitépte a bárdot és levágta leánya fejét. A legenda szerint az apát villámcsapás sújtotta hamuvá, miután hazafelé tartott jól elvégzett munkája után. Borbála tisztelete széles körben elterjedt. A bányászokon kívül több más szakma is védőszentjévé választotta.

*
Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2018. november 25.

Krisztus király

ÜNNEPEK:
Péntek, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Robotka Ferenc, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Ifj. Jámbor Lajos, 5. évf.
*
Készítsétek el az adventi koszorút, a szokásos jó ízléssel.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Januártól felszabadul egy Új Ember katolikus hetilap; valaki fogja pártját, hogy ne kelljen visszamondani. Ára példányonként 200 Ft.
*
Advent 1. vasárnapján a Mária rádió Altáróról közvetíti a 10 órai misét, a tokodi énekkar is szerepel benne.
*
Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti tó /Galileai tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2018. november 18.

Évközi 33. vasárnap

GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
Szegények világnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-házi St. Erzsébet
Szerda, Szűz Mária bemutatása a templomban
Csütörtök, St. Cecília vértanú
Szombat, A 117 vietnámi vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Büki József, fia Norbert, szülők
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.
——————–
Szent Cecília
Rómában élt és halt vértanúhalált, 250-ben, tizenévesen. Egy Valerianus nevű, pogány fiatalember vette feleségül, aki hamarosan megkeresztelkedett öccsével együtt. Nemsokára mindhármukat kivégezték kereszténységük miatt; utoljára hagyva Cecíliát. A hóhér harmadik csapásra sem tudta levágni Cecília fejét, aki erre eldobta pallosát és otthagyta. Cecília a barátai karjában vérzett el.
Életéről keveset tudunk, de annál nagyobb tisztelet vette körül, legendákkal együtt. Arannyal átszőtt ruhája tehetős családra vall; ruhája alatt durva vezeklőövet viselt. Testi szépségét túlragyogta a Jézushoz ragaszkodó lelke. Már a 4. században templom épült tiszteletére; a 6. században pedig a szentmise kánonjába is bevették nevét.
Az Istent dicsérő zene és ének védőszentjeként tiszteljük.
*
Dung-Lac St. András és 116 társa, vietnámi vértanúk
A 17. században erőteljesen bontakozott a kereszténység Vietnamban. Ez is jele annak, hogy a vallásilag egészen másféle távol-keleti országok népei is megértik és el tudják fogadni Jézus tanítását. Válogatott kínzások között ölték meg őket; a többségük bennszülött volt.
*
Szűz Mária templomi bemutatása
543-ban egy templomot építettek Mária tiszteletére Jeruzsálemben; felszentelésének emlékét őrzi ez az ünnep. Ez a templom nem maradt meg, de felszentelésének emlékét a keleti egyház megtartotta, s ezt az ünnepet 1585-től a nyugati egyház is átvette. Szűz Mária bemutatásának az Írásokban nincs nyoma; Jézus bemutatását Lukács evangéliumában olvashatjuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 11.

Évközi 32. vasárnap

SZENT MÁRTON BÚCSÚ

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Jozafát vértanú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Kedd, Temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 18 ó. Temetési mise a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*
Köszönjük az új oltárterítők adományozását, továbbá a virág-díszítést Szlávik Gabriellának és Tóth Mártonnénak!

*
Búcsúi templom-takarítók:
Büki Józsefné, Balla Jenőné, György Istvánné, Fazekas Gyuláné, Posár Edéné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella. Köszönjük!

*

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.

*

Szent Josaphat püspök vértanú, 1580 – 1623
Vlagyimirben, a mai Ukrajna területén született, amely akkor lengyel fennhatóság alatt állt. Először kereskedő inas, majd a bazilita szerzetesek rendjébe lépett és áttért az Egyesült rutén egyházba, amely 1596-ban jött létre. 1618-ban Polock város érseke lett. Szívügye volt a Rómával való egység ápolása, emiatt kellett meghalnia. 1621-ben a jeruzsálemi ortodox pátriárka minden katolikus püspöki székhelyre ortodox ellenpüspököt nevezett ki. Jozafátot azzal vádolták, hogy el akarja latinosítani a liturgiát és ellene hangolták a népet. Háza ajtaját betörték, megölték szolgáit, majd őt magát is. VIII Orbán pápa hamarosan elindította szentté avatását.
A bazilita szerzetesrend a bizánci szertartású szerzetesség legnépesebb csoportja. Jozafát a rend alapítói közé tartozik, a 17. században. Máriapócson a 18. század elején telepedtek le, ahol jelenleg is élnek. II. János Pál pápa oda látogatásakor kétszázezer vett részt a miséjén. Hajdúdorogon, Makón és Kispesten volt még rendházuk.