Plébániai hirdetés, 2017. július 23.

Évközi 16. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-ház St. Kinga
Kedd, St. Jakab apostol
Szerda, St. Joakim és Anna Szűz Mária szülei
Szombat, St. Márta

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Simon József, neje Panni néni, fiuk József
Szombat, 19 ó. + Kelemen Nándor és szülők
Vasárnap, fél 9 ó.

*
A magyarországi 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus titkársága pályázatot írt ki az eseményt díszítő himnusz megírására. Az érdeklődők tájékozódhatnak erről az Új Ember kat. hetilap 2017 07.23. számában, valamint a Neten.
Ilyen esemény nálunk 1938-ban volt. Az akkorra írt himnuszt ma is énekeljük: Győzelemről énekeljen… (Hozsanna 280/B számú ének).

*
Szent Kinga, 1224 – 1292
IV. Béla magyar király elsőszülött leánya /Margit és Jolán előtt/. Boleslaw, lengyel királyhoz ment férjhez. Mindketten sokat jótékonykodtak. A tatárok – Magyarország után – Lengyelországot is végig rabolták, Kingáéknak is menekülniük kellett, akárcsak apjáéknak korábban a magyar földön. Hazalátogatásakor apja neki ajándékozta az egyik máramarosi sóbányát, amelynek főaknáját Kingáról nevezték el Kunigundának. Férje temetésén /1279/ már a klarissza apácák ruháját viselte. Abba a zárdába vonult, amelyet korábban férjével együtt építettek. Vele tartott a szintén özvegységre jutott húga, Jolán is. A kolostort egy újabb tatárbetörés után újjá kellett építeniük. VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá-, II. János Pál pedig 1999-ben szentté avatta.


Plébániai hirdetés, 2017. július 16.

Évközi 15. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Hedvig királynő
Szombat, St. Mária Magdolna

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Varga József, neje Bors Róza, lányuk Rozália
Vasárnap, fél 9 ó. +Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiuk Zoltán

*

Szent Hedvig /1373-1399, élt 26 évet/. Nagy Lajos magyar és lengyel király leánya. Lajos halála után Mária nevű leánya örökölte a magyar-, Hedvig pedig a lengyel trónt. Hedviget 1384-ben koronázták meg Krakkóban. A litván királlyal kötött házasságot, aki – megkeresztelkedése után – II. Ulászló néven került a lengyel trónra. A litvánok megtérítése végett a királyi pár megalapította a vilniusi püspökséget. Sok jótéteményéért Hedviget a lengyelek halálától kezdve tisztelték – Jadwiga-ként emlegetik -, bár csak 1997-ben avatta szentté II. János Pál pápa.

*

Mária Magdolna. Jézus kortársa, az Újszövetség első szentjei közé tartozik és azon asszonyok közé, akik vagyonukból gondoskodtak Jézusról és tanítványairól (Lk. 8). Ott állt Jézus keresztje mellett és részt vett temetésén (Mk. 15). A feltámadás vasárnapján Jézus sírjánál sírdogált és a kertésznek vélte a neki megjelenő Jézust (Jn. 20), majd sietett a hírrel az apostolokhoz: Láttam az Urat.


Plébániai hirdetés, 2017. július 9.

Évközi 14. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Benedek, Európa védőszentje
Szombat, St. Bonaventura püspök egyháztanító

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp István, neje Simon Ilona
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Szent Benedek 480 – 547
A nyugati szerzetesség megalapítója.
Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Róma ekkor a hanyatlás állapotában volt; azt mondogatták: Aki nem akarja elveszíteni keresztény vallását, meneküljön Rómából. Benedek is egy barlangba menekült és éveken keresztül ott élt. Meghívták az egyik kolostor apátjának, de amikor rendet próbált teremteni a szerzetesek között, meg akarták mérgezni. Visszament a barlangba, de hamarosan remeték serege vette körül. Kolostorokat épített és szabályzatot írt. A Montecassino kolostor (Rómától nem messze) lett később a bencések anyaháza. Jelszavuk: imádkozz és dolgozz. A bencések élenjárói voltak az európai kultúra fejlesztésének. Megtérítették az angolszászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat; mesterségeket, építészetet, földművelést, betűvetést stb. tanítottak. Géza fejedelem 996-ban telepítette őket Szent Márton hegyére (Pannonhalma). Adalbert és Gellért szent püspökök is bencések voltak.

*
Szent Bonaventura, 1217 – 1274
Súlyos gyermekkori betegségéből Assisi St. Ferenc gyógyította ki és ő adta neki a Bonaventura nevet, a János helyett. A párizsi egyetemen együtt tanult Aquinoi St. Tamással, s itt lépett a ferencesek rendjébe, majd a rend vezetője lett. Tamáshoz hasonló nagy elme volt, az utókor a szeráfi doktor címmel tűntette ki. A hagyományos bencés szellem mellett megjelent ferences szellemet egymáshoz simította az arany középút alkalmazásával. A II. Lyoni Zsinaton része volt abban, hogy létrejött a görögökkel az unió. Aquinoi St. Tamás dogmatikus-, Bonaventura misztikus beállítottságú volt; a különféle emberek együttműködésükkel a közösség javára egészítik ki egymást. Halála után néhány évre már szentté avatták.

*
Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz, – ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz, – fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,- kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást, – rendesen beszélj, válogatott szavakat használj, – otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel ,- társaságban illetlen a telefonodba temetkezni, – menj haza, amikorra megígérted, – építs, alkoss és ne rombolj, – figyelmesen, szabályosan közlekedj, – játék közben légy türelmes, – mozogj sokat, – kimelegedett testtel ne ugorj vízbe, – segíts otthon, – legalább egy könyvet olvass el a nyáron, – kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet, – ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj, – ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat, – védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat, ne tépdesd a növényeket, – a zenetanulók minden nap gyakoroljanak, – légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben, – az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen, – látogasd meg idős, beteg rokonaidat, – köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!


Plébániai hirdetés, 2017. július 2.

Évközi 13. vasárnap
PÉTER-FILLÉR GYÜJTÉS

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Tamás apostol

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + István, szülei, testvérei
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Sándor, szülei, testvérei

*

Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz, – ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,- kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást, – rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel ,- társaságban illetlen a telefonodba temetkezni, – menj haza, amikorra megígérted, – építs, alkoss és ne rombolj, – figyelmesen, szabályosan közlekedj, – játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat, – kimelegedett testtel ne ugorj vízbe, – segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron, – kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet, – ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat, ne tépdesd a növényeket, – a zenetanulók minden nap gyakoroljanak, – légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben, – az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit!

Kisbolygók Nemzetközi Napja (II. rész)
Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) jóváhagyta a Kisbolygók Nemzetközi Napját és június 30-ra tette. Ez évben (2017) lesz először megtartva, amihez ezúton mi is csatlakozunk.
A kisbolygók azért érdemesek figyelmünkre, mert veszélyesek lehetnek ránk nézve, Földbe ütközésük által; egy néhány kilométeres kődarab milliós várost képes elpusztítani. Mintha nem lenne elég bajunk egymással, meg a rákkal, meg a vírusokkal…, még ezek is veszélyeztetnek minket.

Naprendszernek nevezik a Napot és a körülötte keringő égitesteket. Itt van a mi otthonunk, a Föld is. A keringési pályák ellipszisek, ezért kerül a Föld évente napközelbe, majd naptávolba (hogy pedig nyár nem akkor van, amikor a Föld napközelben van, hanem éppen fordítva, annak magyarázata a Föld forgástengelyének dőlése). A testek keringése nyugatról keletre történik. Az egész úgy néz ki, mint egy lapos korong; a bolygók és a kisebb testek nagyrésze egy kb. 6 fokos szélességű sávba van rendeződve az ekliptika mentén (ekliptika: a Nap látszólagos égi pályája).
A kisbolygó övezet a Mars és a Jupiter pályája között van (1.8 – 3.2 CsE között). Eddig több, mint 250 Föld-súroló kisbolygót azonosítottak. Föld-súrolóknak nevezik azokat, amelyek 1.3 CsE -nél közelebb kerülnek a Naphoz ( a Föld 1 CsE-re kering a Naptól; 1 Csillagászati Egység 150 millió km). A kisbolygó övezetben legalább másfél millió 1 km-nél nagyobb kődarab kering.
2011-ben 325 ezer km-re közelítette meg a Földet a 2005YU25 katalógus-jelű, 400 méteres aszteroida, vagyis Hold távolságán belül haladt el. 1976-ban volt hasonló jelenség, és a pálya-számítások szerint 2028-ban várható újabb, de lehetnek meglepetések is, minthogy a pálya-módosulásokat nem lehet előre látni.
Nemcsak a kisbolygó övezetből érkezhetnek vendégeink, hanem a Naprendszer távolabbi tartományaiból is, a Plútón túli un. Kuiper övezetből és a még távolabbi Oort-felhőből. Ezek már oly messze vannak, hogy műszereinkkel nem vizsgálhatók, de érkeznek belőlük hírhozók üstökösök formájában.
A média hajlamos pánikkeltésre. Az amerikaiak egy aszteroidás rémhír bedobásakor kiürítették az élelmiszer üzleteket, hogy feltöltsék hűtőszekrényeiket. Ne kövessük őket! Ha baj van, hiába van tele a hűtőszekrény. A természet erőinek mozgása nincs tekintettel az életre, az emberre sem. Isten azért adott eszet, hogy odafigyeljünk az eseményekre és elkerüljük a veszélyes helyzeteket.


Plébániai hirdetés, 2017. június 25.

Évközi 12. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, St. László király
Szerda, St. Iréneusz püspök vértanú
Csütörtök, St. Péter és St. Pál apostolok

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szerda, 19 ó. + Krátki Pál, neje György Ilona
Temetési mise a 13 órai temetés után
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. Az 1968-ban végzett élő és + diákokért, tanáraikért

*
Köszönöm az úrnapi előkészületeket, a szabadtéri oltárok felépítését.

*
László király, élt: 1046-1095, király volt: 1077-1095
Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király lánya. Négyéves korában hazajöttek Magyarországra. Apjától a vitézséget, anyjától a vallásos lelkületet tanulta. Két házassága révén rokonságba került a németekkel és a görögökkel. 22 évesen hat kunt győzött le a cserhalmi ütközetben és megszabadított egy elrabolt magyar lányt. Ezután legendák nőttek körülötte. A folyton betörő kunokat letelepítette; Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta. Rendet tett az országban; befejezte István király apostolkodó munkáját: megszilárdította a kereszténységet. Nemcsak magas termetével tűnt ki, de vallásosságával, igazságosságával, vendégszeretetével is; benne egyesült a vitéz, a jó király és a krisztuskövető szent. Nagy St. Gergely pápa engedélyével 1083-ban szentté avatta Istvánt, Imrét és Gellértet. Ötven évesen halt meg agyvérzésben, Nagyváradon temették el. Hermáját (arcmásolat) a győri székesegyház őrzi. Az 1192-es szentté avatása előtt a nép már szentként tisztelte.

*

Kisbolygók Nemzetközi Napja
Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) jóváhagyta a Kisbolygók Nemzetközi Napját és június 30-ra tette. Ez évben (2017) lesz először megtartva, amihez ezúton mi is csatlakozunk.
A kisbolygók azért érdemesek figyelmünkre, mert veszélyesek lehetnek ránk nézve, Földbe ütközésük által; egy néhány kilométeres kődarab milliós várost képes elpusztítani. Mintha nem lenne elég bajunk egymással, meg a rákkal, meg a vírusokkal…, még ezek is veszélyeztetnek minket.
A szégyenletes szabadpiac-verseny láza és a telhetetlenség kiszolgálása helyett inkább az ilyen veszélyek elhárításával kellene törődni, nemzetközi szinten. Energetikailag el tudnánk hárítani egy felénk tartó kődarab veszélyét, de technológiája nincs kidolgozva, s így valós veszély esetén csak annyit tehetnénk, hogy okmányunkban nevünk elé írjuk a néhai-t.
Naprendszerünkben van egy gyűrű alakú sáv a Mars és a Jupiter bolygók pályája között, az 1.8 – 3.2 CsE közötti tartományban, amely tele van kisebb-nagyobb kődarabokkal; méretük a porszemnyitől a több száz kilométer nagyságig terjed. (CsE: csillagászati egység; 1 CsE 150 millió kilométer /Föld – Nap távolság/.) Ez a Kisbolygó-öv. Ennek összetevői hasonlóképpen a Nap körül keringenek, mint a /nagy/bolygók.
A veszély abból keletkezik, hogy a Kisbolygó-öv testjei nem maradnak meg pályájukon, hanem változtatják azt, részben az egymásra hatás által, főképpen pedig a nagy méretű Jupiter bolygó gravitációjának pálya-módosító hatása miatt. Így előfordulhat, hogy egyiknek-másiknak a Föld útjába kerül. A romboló hatás a nagy kozmikus sebesség miatt garantált. (Az első kozmikus sebesség közelíti a 30.000 kilométert óránként; a harmadik kozmikus sebesség pedig több, mint 150.000 kilométer óránként. Egy puskagolyó sebessége óránként 800 – 900 kilométer.)
A Kisbolygó-öv égitestjei részben gravitációs összehúzódás által, részben ütközéses szétdarabolódás által keletkeztek, de vannak közöttük, amelyek a 4.6 milliárd évvel ezelőtti ősi Naprendszer anyagát őrzik. A 300 km alattiak alakja általában szabálytalan, elnyúlt, az e felettiek gömbölydedek.
A kisbolygókat (vagy aszteroidákat) a 19. század elejétől kezdték felfedezni. A nagyobb méretűek egész sorának nevet is adtak. A Ceres nevű az eddig megtalált legnagyobb, átmérője 950 kilométer (a Hold átmérője 3500 km). Amikor távcsővel, vagy fotólemezen megpillantják őket, csillag-szerűeknek tűnnek (innen az aszteroida név). Folyamatosan figyelve, elmozdulni látszanak az égbolton az állócsillagokhoz viszonyítva; ebből tudják, hogy nem csillagról, hanem egyéb objektumról van szó (az állócsillagok sem állnak, hanem olyan lassan mozognak, hogy azt emberöltőkön keresztül se lehet észrevenni). (még egy résszel folytatjuk)


Plébániai hirdetés, 2017 június 18.

ÚRNAP, az Oltáriszentség ünnepe, KÖRMENET

ÜNNEPEK:
Szerda, Gonzága St. Alajos
Péntek, Jézus szíve
Szombat, Keresztelő St. János születése
Vasárnap, (évközi 12.)

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp László és szülei

*
Gonzága szent Alajos, 1568 – 1591
Főúri családban született; elsőszülött a nyolc testvére között. Őrgrófi méltóságra kellett volna készülnie, ő azonban a következő elhatározásra jutott: Jobb Istennek szolgálni, mint az egész világon uralkodni. Rómába ment a jezsuita kollégiumba. Kiváló képességei miatt a rend sokat remélt tőle a jövőben. Családjában, rokonai közt dúló hatalmi harcokat csillapítani igyekezett. Az 1590-es éhínséget pestisjárvány követte. A kollégium növendékei beálltak az önkéntes betegápolók közé. Alajos pestisben halt meg. Élt 23 évet.

*
Kisbolygók Nemzetközi Napja
Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) jóváhagyta a Kisbolygók Nemzetközi Napját és június 30-ra tette. Ez évben (2017) lesz először megtartva, amihez ezúton mi is csatlakozunk.
A kisbolygók azért érdemesek figyelmünkre, mert veszélyesek lehetnek ránk nézve, Földbe ütközésük által; egy néhány kilométeres kődarab milliós várost képes elpusztítani. Mintha nem lenne elég bajunk egymással, meg a rákkal, meg a vírusokkal…, még ezek is veszélyeztetnek minket.
A szégyenletes szabadpiac-verseny láza és a telhetetlenség kiszolgálása helyett inkább az ilyen veszélyek elhárításával kellene törődni, nemzetközi szinten. Energetikailag el tudnánk hárítani egy felénk tartó kődarab veszélyét, de technológiája nincs kidolgozva, s így valós veszély esetén csak annyit tehetnénk, hogy okmányunkban nevünk elé írjuk a néhai-t.
Naprendszerünkben van egy gyűrű alakú sáv a Mars és a Jupiter bolygók pályája között, az 1.8 – 3.2 CsE közötti tartományban, amely tele van kisebb-nagyobb kődarabokkal; méretük a porszemnyitől a több száz kilométer nagyságig terjed. (CsE: csillagászati egység; 1 CsE 150 millió kilométer /Föld – Nap távolság/.) Ez a Kisbolygó-öv. Ennek összetevői hasonlóképpen a Nap körül keringenek, mint a /nagy/bolygók.
A veszély abból keletkezik, hogy a Kisbolygó-öv testjei nem maradnak meg pályájukon, hanem változtatják azt, részben az egymásra hatás által, főképpen pedig a nagy méretű Jupiter bolygó gravitációjának pálya-módosító hatása miatt. Így előfordulhat, hogy egyiknek-másiknak a Föld útjába kerül. A romboló hatás a nagy kozmikus sebesség miatt garantált. (Az első kozmikus sebesség közelíti a 30.000 kilométert óránként; a harmadik kozmikus sebesség pedig több, mint 150.000 kilométer óránként. Egy puskagolyó sebessége óránként 800 – 900 kilométer.)
A Kisbolygó-öv égitestjei részben gravitációs összehúzódás által, részben ütközéses szétdarabolódás által keletkeztek, de vannak közöttük, amelyek a 4.6 milliárd évvel ezelőtti ősi Naprendszer anyagát őrzik. A 300 km alattiak alakja általában szabálytalan, elnyúlt, az e felettiek gömbölydedek.
A kisbolygókat (vagy aszteroidákat) a 19. század elejétől kezdték felfedezni. A nagyobb méretűek egész sorának nevet is adtak. A Ceres nevű az eddig megtalált legnagyobb, átmérője 950 kilométer (a Hold átmérője 3500 km). Amikor távcsővel, vagy fotólemezen megpillantják őket, csillag-szerűeknek tűnnek (innen az aszteroida név). Folyamatosan figyelve, elmozdulni látszanak az égbolton az állócsillagokhoz viszonyítva; ebből tudják, hogy nem csillagról, hanem egyéb objektumról van szó (az állócsillagok sem állnak, hanem olyan lassan mozognak, hogy azt emberöltőkön keresztül se lehet észrevenni). (még egy résszel folytatjuk)


Plébániai hirdetés, 2017. június 11.

SZENTHÁROMSÁG
Te Deum a tanév befejezése alkalmából

ÜNNEPEK:
Kedd, Páduai St. Antal
Csütörtök, Árpád-ház boldog Jolán
Vasárnap, ÚRNAP, az Oltáriszentség ünnepe

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Tutervai Mihályné Varga Anna
Vasárnap, fél 9 ó.  az 1963-ban végzett élő és + diákokért és tanáraikért

*
Készítsétek el az úrnapi oltárokat a szokásos jó ízléssel.
*
2020-ban Budapesten lesz az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Magyarországon 1938-ban volt ilyen rendezvény.

Páduai (padovai) St. Antal, portugál, 1195-1231
Gazdag szülei az Ágoston-rendi kanonokokhoz küldték tanulni; itt megszerette a szerzetesi életet. 1220-ban Marokkóból Európába hozták a ferences vértanúk maradványait. Ez olyan nagy hatással volt Antalra, hogy a ferencesek közé állt. Maga is Marokkóba akart menni misszióba, de megbetegedett és onnan visszaküldték. A vihar az olasz partokra sodorta hajójukat. Találkozott St. Ferenccel; kortársa volt a mi St. Erzsébetünk is. Antal híres szónok lett. Egy alkalommal azonban az olasz halászok kigúnyolták, mire ő a halakat szólította: legalább ti hallgassátok, mit beszélek Istenről. A közelben ezernyi hal dugta ki fejét a vízből, s e látvány után a halászok valamennyien megtértek. A szegényekre minden nap gondja volt. Máig a szegények támogatását szolgálja a minden kat. templomban meglévő Szent Antal Persely, mellette a szent szobrával, karján a kis Jézussal. Antalnak egy alkalommal megjelent kis Jézus, ennek emléke él szobraiban. Padova felé haladva halt meg, út közben. A padovaiak templomot kezdtek építeni tiszteletére, amit 32 év múlva fejeztek be. Halála után három évvel már szentté avatta IX. Gergely pápa. Koporsója felnyitásánál St. Bonaventura is jelen volt. Istent hirdető és dicsőítő nyelvét épségben találták elporladt testében.

Árpád-házi boldog Jolán, 1235 – 1298
IV. Béla magyar király és a bizánci Laszkarisz Mária leánya. (II. András, hazafelé jövet az 5. keresztes hadjáratból 1217-ben, jegyezte el Béla herceget Laszkarisz Máriával, a görög császár leányával.) Kinga és Margit testvére, Erzsébet unokahúga. Öt éves korában Krakkóba vitték és itt Kinga nevelte (Kinga Boleslaw király felesége volt). A gnieznói herceghez ment feleségül, három lányuk született (Hedvig, Anna és Erzsébet). Sokat jótékonykodott. Férje halála után visszatért Krakkóba Kingához. Kinga is megözvegyült; mindketten a klarissza nővérek kolostorába vonultak. Kinga halála után Jolán a gnieznói kolostor apátnője lett. A lengyelek szerették Jolánt és Kingát is, mert szeretetreméltók voltak.


Plébániai hirdetés, 2017. június 4.

PÜNKÖSD – a Szentlélek eljövetele
Évközi idő következik, zöld színnel, és a 9. héttel folytatódik

2017
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Bonifác püspök vértanú (a pünkösd-hétfő nem egyházi ünnep)
Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG, Te Deum a tanév befejezése alkalmából

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. (A pünkösd-hétfő nem egyházi ünnep)
Szerda, 19 ó.
Szombat, Csak gyászmise lesz a 15 órai temetés után
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Június 10-én 17.30-kor lesz a St. Márton közösség összejövetele a plébánián. Kortól, vallástól függetlenül várják a résztvevőket.

*
Szent Bonifác, püspök vértanú, 672-754
Jómódú angol nemesi családban született. Bencés kolostorban tanult. 30 éves korában szentelték pappá. Rövid missziós utat tett a frízek földjén. 719-ben II. Gergely pápa neki és a többi angolszász társának felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Bajoroszágon, Thüringián keresztül ismét a frízekhez meg, s ott 3 év alatt több ezer embert keresztelt meg. Fuldában megalapította a máig híres kolostort és számos női kolostort is alapított. Megszervezte a bajor, a passaui, a regensburgi, a salzburgi, az eichstӓtti egyházmegyéket. Már nyolcvan felé járt, amikor ismét a frízekhez ment, ahol 38 évvel azelőtt elkezdte munkáját. Itt egy fegyveres pogány csapat támad rá és megölték. Sírja Fuldában van. A németek apostolukként tisztelik, amint mi szent István királyt.


Plébániai hirdetés, 2017. május 28.

Jézus mennybemenete
15 órakor igeliturgia a Szent Orbán kápolnánál

2017
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Jusztin vértanú
Szombat, A huszonkét ugandai (Afrika) vértanú
Vasárnap, PÜNKÖSD – a Szentlélek eljövetele

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp Márton, neje Juhász Anna
Szerda, 19 ó.
Szombat,19 ó. + Pokorni Imre 1. évf.
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Június 10-én 17.30-kor lesz a St. Márton közösség összejövetele a plébánián. Kortól, vallástól függetlenül várják a résztvevőket.

*

Lwanga St. Károly és 21 társa, vértanúk, +1887
Ugandai négerek voltak; francia misszionáriusok keresztelték meg őket. Károly a királyi apródok vezetője volt. A királyi udvarban több magas rangú hivatalnok is keresztény volt. Egy király elleni merénylet után a királyt a keresztények ellen fordították. aki elkezdte kivégeztetésüket. Károlyt elevenen megégették, gondolva, hogy a többiek megrettennek és megtagadják hitüket. A hóhérok parancsnoka kérte a fiát, fusson el, de ő azt mondta: a többiekkel együtt akarok meghalni Jézusért. 1964-ben avatta őket szentté VI. Pál pápa.


Plébániai hirdetés, 2017. május 21.

Húsvét 6. vasárnapja
Tömegtájékoztatási világnap

2017
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Szerda, Szűz Mária keresztények segítsége
Csütörtök, I. St. Orbán pápa vértanú
Péntek, Néri St. Fülöp
Vasárnap, Jézus mennybemenete

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Zicsi Lajos, családtagok, Papp Károly, neje Pánczél
Vilma, menyük Ruth
Szombat,19 ó. + Lukács Elemér és a Márkus család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó. 15 órakor igeliturgia a Szent Orbán kápolnánál, a
Szőlőhegyen. 26. összejövetel; rendezi Tát.

*

Péntek, 16 ó. Megemlékezés az I. Világháború áldozatairól

*

Szűz Mária keresztények segítsége
A Litániában szereplő Keresztények segítsége Mária-titulusnak története van. 1571-ben rendelkezett róla V. Pius pápa, az ezen évben az ozmán törökök felett aratott Lepanto-i győzelem emlékére (Lepanto már csak a történelmi térképeken található, Görögország középső részén). A pápa II. Fülöp spanyol királlyal és Velencével létrehozta a Szent Ligát, az ozmánok terjeszkedésének megakadályozására. A hajóhad parancsnoka D. J. d’Austria, V. Károly 26 éves fia volt. A nem egészen egy napos csata során az ozmán hajóhad teljesen megsemmisült; 224 hajót és 30 ezer embert vesztettek. A keresztények vesztesége 15 hajó és 8 ezer ember volt. (Egyik spanyol hajón harcolt a 24 éves Miguel Cervantes is, a Don Quijote későbbi szerzője, kinek egyik karját egy ágyúgolyó letépte.) A fiatal hadvezér Konstantinápoly felé akart indulni és visszafoglalni akarta Rodosz és Ciprus szigeteket is. A féltékeny II. Fülöp azonban hazaparancsolta a hajóhadat, s tíz év múlva megmérgezte az egész keresztény világ által ünnepelt d’Austriát.
Ez a fényes győzelem a továbbiakban mégsem felelt meg a keresztény várakozásoknak (Buda már 1541 óta török kézen volt). Az ozmán lobogók nemsokára újra megjelentek a görög vizeken. Szokoli nagyvezír ekkor azt mondta: Mi Ciprus elvételételével a keresztények jobbkarját vágtuk le, míg ők nekünk Lepanto-nál csak a szakállunkat rángatták meg.

I. Orbán pápa, szent vértanú
222 – 230 években ült a pápai székben. Egyházfősége kezdetén békés időszak volt, később – Severus császár idején – kitört a keresztény-üldözés, amiben már volt gyakorlata a császároknak. Orbán és papjai a Róma melletti, földalatti sírkertbe, az úgynevezett katakombákba húzódtak az üldözések elől. Amikor elfogták őket, Orbán bátran megvallotta keresztény hitét és papjait is erre biztatta. Szabadságuk ára hitük megtagadása lett volna, de erre nem voltak hajlandók. Megkínozták őket, Orbán pápát lefejezték, majd a többieket is megölték.
A fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác) után még az Orbán-nap körüli idő is faggyal fenyegethette a szőlőket, ezért a szőlősgazdák szent Orbánhoz folyamodtak a fagy elkerülése érdekében. Szent Orbán pápát pásztorbottal és szőlőfürttel szokták ábrázolni.