Plébániai hirdetés, 2018. július 15.

Évközi 15. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Hedvig királynő

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Varga József, neje Róza, leányuk Rozália
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiuk Zoltán
*
Szerdán székelyföldi kirándulásra indulnak a táti és tokodi ministrások, kísérőikkel; vasárnap érkeznek haza.
*
Szent Hedvig /1373-1399 /.
Nagy Lajos magyar- és lengyel király leánya. A király halála után Mária nevű leánya örökölte a magyar-, Hedvig pedig a lengyel trónt. Hedviget 1384-ben koronázták meg Krakkóban. A litván királlyal kötött házasságot, aki – megkeresztelkedése után – II. Ulászló néven került a lengyel trónra.
A Litván Nagyfejedelemség ezidőben a Balti-tengertől a Fekete-tengerig terjedt.
A litvánok megtérítése végett a királyi pár megalapította a vilniusi püspökséget. Sok jótéteményéért Hedviget a lengyelek halálától kezdve tisztelték – Jadwiga néven emlegetik -, bár csak 1997-ben avatta szentté II. János Pál pápa.
Élt 26 évet.


Plébániai hirdetés, 2018. július 8.

Évközi 14. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Benedek Európa védőszentje

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp István és hozzátartozói
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Szedő Ferenc, fiai Ferenc és László
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Szent Benedek 480 – 547
A nyugati szerzetesség megalapítója.
Jómódú szülei Rómába küldték tanulni. Róma ekkor a hanyatlás állapotában volt; azt mondogatták: Aki nem akarja elveszíteni keresztény vallását, meneküljön Rómából. Benedek is egy barlangba menekült és éveken keresztül ott élt. Meghívták az egyik kolostor apátjának, de amikor rendet próbált teremteni a szerzetesek között, meg akarták mérgezni. Visszament a barlangba, de hamarosan remeték serege vette körül. Kolostorokat épített és szabályzatot írt. A Montecassino kolostor (Rómától nem messze) lett később a bencések anyaháza. Jelszavuk: imádkozz és dolgozz. A bencések élenjárói voltak az európai kultúra fejlesztésének. Megtérítették az angolszászokat, a germán törzseket, a honfoglaló magyarokat; mesterségeket, építészetet, földművelést, betűvetést stb. tanítottak. Géza fejedelem 996-ban telepítette őket Szent Márton hegyére (Pannonhalma). Adalbert és Gellért szent püspökök is bencések voltak.


Plébániai hirdetés, 2018. július 1.

Évközi 13. vasárnap

Péter-fillér gyűjtés

ÜNNEPEK:
Hétfő, Sarlós Boldogasszony azaz Mária látogatása Erzsébetnél
Kedd, St. Tamás apostol

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Sándor, szülei István, Julianna, testvérei
*
Sarlós Boldogasszony
Az Angyali Üdvözlet után Mária – Jézust magzatként hordozva – útra kelt, hogy meglátogassa Erzsébetet, Keresztelő János anyját. A magyar nép Mária kezébe adta a sarlót, minthogy aratás ideje van. Erzsébet házában maradt, amíg János meg nem született. Boldog találkozás volt ez. Részlet Mária hálaadó imájából (Magnificat), amely a Lukács evangéliumban található:
Magasztalja lelkem az Urat,
és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben,
mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát:
lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék.
Nagy dolgot művelt velem, Ő, a Hatalmas, Ő, a Szent.
Irgalma az istenfélőkre száll nemzedékről nemzedékre…
A Mária látogatása nevet több templom és kápolna viseli.
*
Szent Tamás apostol
Hitetlennek, kételkedőnek szokták mondani Tamást, az ismert feltámadási jelenet miatt (a János evangéliumban találjuk). Magunkra kell ismernünk az ő magatartásában, hiszen nagyon is emberi az. A megtapasztalás igénye hozta létre az ember egyik nagy erejét, a természettudományt. A szólás-mondás az egyszerű dolgot is nehezen elfogadó embert tamáskodónak szokta nevezni. Tamás kérdésére hangzott el Jézus egyik legszebb mondata:
– Uram, azt se tudjuk, hová mégy! – hogyan ismerhetnénk hát az utat?
– Én vagyok az út, az igazság és az élet.
Indiában hirdette az evangéliumot, s ott is halt vértanúhalált. Az indiai keresztények ma is szent Tamás apostolra vezetik vissza kereszténységüket.
*
Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit, figyelj meg természeti jelenségeket.


Plébániai hirdetés, 2018. június 24.

Évközi 12. vasárnap
Keresztelő szent János születése

ÜNNEPEK:
Szerda, St. László király
Csütürtük, St. Iréneusz püspök vértanú
Péntek, St. Péter és Pál apostolok

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Erdősi János és a családtagok
Péter-fillér gyűjtés
*
Szent László király, élt: 1046-1095, király volt: 1077-1095
Lengyelországban született. Apja I. Béla magyar király, anyja Richéza, II. Miciszláv lengyel király lánya. Négyéves korában hazajöttek Magyarországra. Apjától a vitézséget, anyjától a vallásos lelkületet tanulta. Két házassága révén rokonságba került a németekkel és a görögökkel. 22 évesen hat kunt győzött le a cserhalmi ütközetben és megszabadított egy elrabolt magyar lányt. Ezután legendák nőttek körülötte. A folyton betörő kunokat letelepítette; Dalmáciát és Horvátországot Magyarországhoz csatolta. Rendet tett az országban; befejezte István király apostolkodó munkáját: megszilárdította a kereszténységet. Nemcsak magas termetével tűnt ki, de vallásosságával, igazságosságával, vendégszeretetével is; benne egyesült a vitéz, a jó király és a krisztuskövető szent. Nagy St. Gergely pápa engedélyével 1083-ban szentté avatta Istvánt, Imrét és Gellértet. Ötven évesen halt meg agyvérzésben, Nagyváradon temették el. Hermáját (arcmásolat) a győri székesegyház őrzi. Az 1192-es szentté avatása előtt a nép már szentként tisztelte.
*
Szent Ireneus, püspök vértanú, 140-202
Görög származású; Smyrna-ban született (ez a település Törökország nyugati részén van, ma Izmir-nek hívják). Galliában (francia terület) lett püspök. Az ő idejében tért meg többek között Tours város népe, ahol 200 év múlva Márton püspök működött. A pápával egyetértésben dolgozott a tanítás őrzésén. Néhány írása máig megmaradt. Septimius Severus császár idején halt vértanúhalált. Az első keresztény századok egyház-atyái sorában tudjuk Iréneuszt.
*

Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.

A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit, figyelj meg természeti jelenségeket.


Plébániai hirdetés, 2018. június 17.

Évközi 11. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Gonzága St. Alajos
Vasárnap, Keresztelő St. János születése

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Tutervai Mihályné Varga Anna
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Kiss István, a táti székhelyű KŐKOBAKI Kft. vezetője, ajándékba készítette el és szerelte fel a tájékoztató kőtáblát, a templom melletti falra. Személyesen is megköszöntem neki, de itt a nyilvánosság előtt is megköszönöm munkáját és felajánlását!

*
Gonzága szent Alajos, 1568 – 1591
Főúri családban született; elsőszülött a nyolc testvére között. Őrgrófi méltóságra kellett volna készülnie, ő azonban a következő elhatározásra jutott: Jobb Istennek szolgálni, mint az egész világon uralkodni. Rómába ment a jezsuita kollégiumba. Kiváló képességei miatt a rend sokat remélt tőle a jövőben. Családjában, rokonai közt dúló hatalmi harcokat csillapítani igyekezett. Az 1590-es éhínséget pestisjárvány követte. A kollégium növendékei beálltak az önkéntes betegápolók közé. Alajos pestisben halt meg. Élt 23 évet.

*

Itt a nyári szünet,
amely a pihenés, kikapcsolódás, felfrissülés ideje;
a szabadságé, de nem a szabadosságé.


A nyári szünetben is
– rendszeresen imádkozz,
– ott vegyél részt vasárnap szentmisén, ahol nyaralsz,
– fegyelmezett légy akkor is, ha nem fogják a kezedet,
– kerüld a kábítószert, az alkoholt, a dohányzást,
– rendesen beszélj, válogatott szavakat használj,
– otthon mondd meg, hová mégy, kikkel leszel,
– társaságban illetlen a telefonodba temetkezni,
– menj haza, amikorra megígérted,
– építs, alkoss és ne rombolj,
– figyelmesen, szabályosan közlekedj,
– játék közben légy türelmes,
– mozogj sokat,
– kimelegedett testtel ne ugorj vízbe,
– segíts otthon,
– legalább egy könyvet olvass el a nyáron,
– kerüld ki a felismert veszélyhelyzetet,
– ne ülj sokat a képernyő előtt, helyette többet mozogj,
– ne szemetelj, az előírásoknak megfelelően kezeld a hulladékokat,
– védd a természetet, ne zaklasd, ne kínozd az állatokat,
– ne tépdesd a növényeket,
– a zenetanulók minden nap gyakoroljanak,
– légy illemtudó és segítőkész mindenkivel szemben,
– az utcán is köszönj hangosan és illedelmesen,
– látogasd meg idős, beteg rokonaidat,
– köteles vagy vigyázni épségedre, egészségedre, a másokéra is!
– a természet nagyon gazdag és érdekes – fedezz fel valamit, figyelj meg természeti jelenségeket.


Plébániai hirdetés, 2018. június 10.

Évközi 10. vasárnap
TE DEUM a tanév befejezése alkalmából

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Barnabás apostol
Szerda, Paduai St. Antal
Péntek, Árpád-házi Boldog Jolán

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. St.
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Büki Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. Az 1963-ban végzett élő és + diákokért és tanáraikért

*
Köszönöm az úrnapi oltárok (színek) gondos és ízléses elkészítését!
*
Szent Barnabás apostol
Szent Pálhoz hasonlóan kapta az apostol rangot, egyikük sem tartozott a tizenkettő közé. Pál joggal sorolta magát az apostolokhoz, a tizenkettőhöz, hiszen őt is Jézus hívta meg személyesen (Apostolok cselekedeteinek könyve 9. fejezet). Barnabás nem kapott ugyan olyan látványos égi meghívást, mint Pál, de mégis meghódította őt Jézus Krisztus, mert buzgó hirdetője lett, Pál munkatársaként. Szent István királyunkról szólva is azt mondta II. Szilveszter pápa: Én csak apostoli vagyok, de ő valóságos apostol. Barnabás hosszú ideig Pállal együtt hirdette az evangéliumot; ciprusi származása és hellén-görög műveltsége igen alkalmasság tette őt a pogányok közötti misszióra. Később elváltak útjaik; Pál 2. missziós útjára indult, Barnabás visszament Ciprusra, s innentől nem sokat tudunk róla. Nevével és apostolkodó munkájával az Apostolok cselekedeteinek könyvében és szent Pál leveleiben találkozhatunk.

Árpád-házi Boldog Jolán, 1235 – 1298
IV. Béla és a bizánci Laszkarisz Mária leánya. Kinga és Margit testvére, Erzsébet unokahúga. Öt éves korában Krakkóba vitték és itt Kinga nevelte (Kinga Boleslaw király felesége volt). A gnieznói herceghez ment feleségül, három lányuk született. Jótékonykodott. Férje halála után visszatért Krakkóba Kingához. Kinga is megözvegyült; mindketten a klarissza nővérek kolostorába vonultak. Kinga halála után Jolán a gnieznói kolostor apátnője lett. A lengyelek is nagy tiszteletben tartják.

Páduai (padovai) St. Antal, portugál, 1195-1231
Gazdag szülei az Ágoston-rendi kanonokokhoz küldték tanulni; itt megszerette a szerzetesi életet. 1220-ban Marokkóból Európába hozták a ferences vértanúk maradványait. Ez olyan nagy hatással volt Antalra, hogy a ferencesek közé állt. Maga is Marokkóba akart menni misszióba, de megbetegedett és onnan visszaküldték. A vihar az olasz partokra sodorta hajójukat. Találkozott St. Ferenccel; kortársa volt a mi St. Erzsébetünk is. Antal híres szónok lett. Egy alkalommal azonban az olasz halászok kigúnyolták, mire ő a halakat szólította: legalább ti hallgassátok, mit beszélek Istenről. A közelben ezernyi hal dugta ki fejét a vízből, s e látvány után a halászok valamennyien megtértek. A szegényekre minden nap gondja volt. Máig a szegények támogatását szolgálja a minden kat. templomban meglévő Szent Antal Persely, mellette a szent szobrával, karján a kis Jézussal. Antalnak egy alkalommal megjelent kis Jézus, ennek emléke él szobraiban. Padova felé haladva halt meg, út közben. A padovaiak templomot kezdtek építeni tiszteletére, amit 32 év múlva fejeztek be. Halála után három évvel már szentté avatta IX. Gergely pápa. Koporsója felnyitásánál St. Bonaventura is jelen volt. Istent hirdető és dicsőítő nyelvét épségben találták elporladt testében.


Plébániai hirdetés, 2018. június 3.

ÚRNAP az Oltáriszentség ünnepe

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Bonifác püspök vértanú
Péntek, Jézus szíve
Évközi 10. vasárnap,

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. St. Charbert tiszteletére
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Hubácsek János, neje Gyurgyák Ilona, cs.tagok
TE DEUM a tanév befejezése alkalmából

*

A Jézus szíve
Jézus felénk áradó szeretetének barokkos stílusú kifejezése.
A Jézus szíve tiszteletet az 1642-ben született Alacoque St. Margit francia vizitációs nővér terjesztette el, látomásai nyomán.

Szent Bonifác, püspök vértanú, 672-754
Jómódú angol nemesi családban született. Bencés kolostorban tanult. 30 éves korában szentelték pappá. Rövid missziós utat tett a frízek földjén. 719-ben II. Gergely pápa neki és a többi angolszász társának felhatalmazást adott a germánok megtérítésére. Bajoroszágon, Thüringián keresztül ismét a frízekhez megy, s ott 3 év alatt több ezer embert keresztelt meg. Fuldában megalapította a máig híres kolostort és számos női kolostort is alapított. Megszervezte a bajor, a passaui, a regensburgi, a salzburgi, az eichstӓtti egyházmegyéket. Már nyolcvan felé járt, amikor ismét a frízekhez ment, ahol 38 évvel azelőtt elkezdte munkáját. Itt egy fegyveres pogány csapat támad rá és megölték. Sírja Fuldában van. A németek apostolukként tisztelik, amint mi szent István királyt.


Plébániai hirdetés, 2018. május 27.

SZENTHÁROMSÁG

ÜNNEPEK:
Péntek, St. Jusztinusz vértanú
Vasárnap, ÚRNAP az Oltáriszentség ünnepe

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Papp Márton és neje Juhász Anna
Szerda, 19 ó. + Zicsi Lajos, szülők, családtagok
Szombat, 19 ó. + Schalk Károly 1. éf. és a család élő tagjai
Vasárnap, fél 9 ó. Mise végén körmenet. Az úrnapi oltárokat készítsétek el a szokásos jó ízléssel.
*
St. Jusztinusz vértanú 100 – 166
Szamariában született, pogány görög szülők gyermekeként. Az igazságot kereste, mint filozófus, s ezt a kereszténységben és Jézus Krisztusban találta meg. Ezután vándorprédikátorként hirdette Jézust. Hosszú útja végén Rómába érkezett, ahol saját iskolát alapított. Sokat írt; védelmezte az üldözött keresztényeket, hazugságnak tartotta a vádakat, amelyeket ellenük felhoztak. Filozófus társa és ellenfele – Crestentius – feljelentette őt a hatóságnak. Elfogták, s mivel hite megtagadására nem volt hajlandó, lefejezték, társaival együtt.


Plébániai hirdetés, 2018. május 20.

PÜNKÖSD
Évközi időszak következik, zöld

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, Néri St. Fülöp
Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. Szent Antal tiszteletére
Szerda, 19 ó. + Lukács Elemér és a Márkus család + tagjai
Péntek, 16 ó. Megemlékezés a világháborúk áldozatairól az emlékműnél
Szombat, 19 ó. + Süveges János, szülei és hozzátartozói
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Neri szent Fülüp, Született Firenzében 1515-ben, meghalt Rómában 1595-ben.
Gazdag kereskedő nagybátyja üzletében kezdett dolgozni, de hamar Jézus szolgálata felé fordult. Látomásban azt az utasítást kapta, hogy menjen Rómába, de ott úgy éljen, mintha sivatagban lenne. Loyolai Ignácnál tanult, majd utcai apostolkodásba kezdett. 36 éves korában szentelték pappá. Hamarosan Oratóriumot alapított, fiatalok gyülekeztek köréje. Könnyed stílusa, jó humora miatt igen kedvelték; nevető szent-nek hívták. Barátságban volt Borromei Károly milánói bíborossal.
Oratórium: ennek a szónak van jelentése a zenében is, az építészetben is; itt, Neri Fülöppel kapcsolatban azonban az imádság házát jelenti (az orare = imádkozni, latin szóból származik). Nem templom ez, hanem egy nagyobb terem, ahol a fiatalok Fülöp atyával együtt megbeszélték gondjaikat, feladataikat, imádkoztak, Szentírást olvastak. Legyetek jók, ha tudtok… Napi feladatuk volt a városi szegények ápolása, s besegítés a kórházakban…
Megalapította a Papok Oratóriumát is, amit a pápa jóváhagyott. Ne feledjük, Fülöp kisgyermek korában lépett fel Luther Márton (1517), amely a protestánsok elszakadásához vezetett. Az Egyház nagy megrázkódtatása volt ez; a Tridenti Zsinat (1545-63) keretében igyekeztek a bajokat orvosolni, s ebben a papság képzésének megújítását fontosnak tartották.
Fülöpöt Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szentté, 1622-ben.


Plébániai hirdetés, 2018. május 13.

Jézus mennybemenete

2018
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Szerda, Nepomuki St. János
Vasárnap, PÜNKÖSD

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó. + Pokorni József, neje Pánczél Margit
Szombat, 19 ó. + Haász Józsefné Papp Veronika, unokája Norbert
Vasárnap, fél 9 ó. + Az Úr Jézus és Szűz Mária tiszteletére

*

Nepomuki St. János, 1350 – 1393
A gyónási titok megőrzésének lett az áldozata, 43 éves korában. Nepomukban született, Dél-Csehországban, szegény szülők gyermekeként. A prágai érsek helynöke lett és kiváló szónok. Vencel király – miután szabados és kicsapongó élete miatt meg akarták mérgezni – bizalmatlan lett mindenkivel szemben, fiatal feleségére pedig féltékeny. Jánost felszólította, mondja el, mit gyónt a felesége. János pap nem titkolta felháborodását emiatt: Hogyan kérdezhetsz ilyet, amikor tudod, hogy gyónási titok köt!? A király egy megüresedett püspöki széket ajánlott fel neki, de ő keményen visszautasította. Ezután megkínoztatta Jánost, majd a Moldva folyóba dobatta.
Gyóntató papok, hidak, hajósok védőszentje lett.