Plébániai hirdetés, 2020. január 19.

Évközi 2. vasárnap
Ima-nyolcad kezdődik a kereszténység egységéért

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás – május 3.
Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 24.
Pünkösd. május 31.
Szentháromság – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Ágnes vértanú
Péntek, Szalézi St. Ferenc püspök
Szombat, Pál-fordulás, azaz St. Pál apostol megtérése

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Mise a 13 órai temetés után
Szerda, 18 ó. St. Sárber tiszteletére
Szombat, 18 ó. + Oleticsné Tokodi Magdolna
Vasárnap, fél 9 ó. + Vígh Károly, szülei, testvérei
*
St. Ágnes vértanú + 304
Az előkelő származású, 13 éves Ágnes 304-ben halt vértanúhalált, Rómában, Diocletianus császár keresztény-üldözése idején. A városparancsnok fia beleszeretett, de Ágnes azt mondta neki, hogy már van vőlegénye, aki a hit gyűrűjével jegyezte el őt. A kikosarazás miatt sértődött apósjelölt elkezdett utána járni, hogy ki az a vőlegény. Amikor megtudta, hogy Jézusról van szó, Ágnest zaklatásnak és meghurcolásnak vetette alá, hogy megnyerje fia számára. A fiú szörnyethalt, amikor erőszakoskodni próbált Ágnessel. Ágnes imájára a fiú életre kelt. Ettől az esettől az apa megijedt és Ágnes ügyét egyik tisztjére bízta, aki tőrével leszúrta, majd testét elégette. Ágnes szülei, akik szintén keresztények voltak, nagy fájdalommal viselték a történteket. Ágnest hamarosan szentként tisztelték.

 


Plébániai hirdetés, 2020 január 12.

Jézus megkeresztelkedése
Évközi idő hamvazószerdáig, zöld színnel

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás – május 3.
Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 24.
Pünkösd. május 31.
Szentháromság – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Péntek, St. Antal apát
Szombat, Árpád-házi St. Margit
Vasárnap évközi 2.

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Szepesi Sándorné Papp Borbála, nagyszülők
Szombat, 18 ó. + Ifj. György István 20. évf.
Vasárnap, fél 9 ó. + Süveges János, családtagok
*
Remete St. Antal, 251 – 356, élt 105 évet
Egy Közép-egyiptomi földműves gyermeke. 18 éves korában meghaltak szülei. Jézus tanítása felkeltette érdeklődését, utána egyébbel nem is akart foglalkozni. Elvonult a világtól, követve az Egyiptomban a 2. századtól terjedő remeteéletet. Egy romvárosban befalaztatta magát és ott élt húsz éven keresztül, elmélkedésben, imádságban. Egyik barátja látta el szűkös élelemmel, rajta kívül mással nem tartott kapcsolatot. Húsz év elteltével mint bölcs jelent meg az emberek között. Felkérték a szétszórtan élő remeték egybegyűjtésére, amit meg is tett, s ezzel lett a szerzetesség megalapítója. Maximianus császár keresztényüldözése idején (4. század eleje) Alexandriába ment, hogy bátorítsa és erősítse azokat, akiket Jézusért megölni készültek. A nagy tekintélyű Antalt a társadalom minden rétege kereste lelki segítségért; Nagy Konstantin császár is tartotta vele a kapcsolatot. Kilencven éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy megkeresse a másik remete-hírességet, Remete Szent Pált; találkozásukat Szent Jeromos írta le. A koptok és szírek remetéi Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike lett a 14 segítő szentnek. Kortársai lélekhordozónak, Isten emberének, Egyiptom lelki orvosának nevezték.


Plébániai hirdetés, 2020. január 5.

Karácsony utáni 2. vasárnap
Víz-szentelés

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás, búzaszentelés – május 3.
Pünkösd. Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 31.
Szentháromság – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Jézus megjelenése /Vízkereszt/
Vasárnap, Jézus megkeresztelkedése

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. +Papp Mártonné Juhász Anna, családtagok
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó. + Muszela János
Vasárnap, fél 9 ó. + Soós István és Lajos

*
Anyakönyvi statisztika – 2019
Keresztelés 6 fő, 5 fiú, 1 lány
Szentségi házasságkötés 1 pár
Temetés katolikus szertartással 29 fő, 15 férfi, 14 nő
*
Jézus minden nép számára megjelenik a három napkeleti bölcs látogatása által. A Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevet a vallásos Középkor adta nekik. Boldizsárt feketebőrűként ábrázolják. A hagyomány szerint St. Tamás apostol keresztelte meg őket, majd mint püspökök hirdették az Evangéliumot, Perzsiában. Ereklyéik Konstantinápolyba, majd Milánóba kerültek; a 12. századtól a kölni dómban őrizik őket.


Plébániai hirdetés, 2019. december 29.

Szent Család vasárnapja
Szülők, nagyszülők megáldása

ÜNNEPEK:
Kedd, St. I. Szilveszter pápa
Szerda, Újév 2020-ban, Szűz Mária istenanyasága
Csütörtök, Nagy St. Vazul és Nazianzi St. Gergely
Vasárnap, Víz-szentelés

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Év végi hálaadás
Szerda, fél 9 ó.
Szombat, 18 ó. + Fazekas Gyula, szülei, nagyszülei
Vasárnap, fél 9 ó. + Molnár Sándorné Urbanics Anna,

*

Szent I. Szilveszter pápa
313-tól volt pápa, haláláig, 335-ig. Róla nevezték el az év utolsó napját. A 313 jeles év az egyház történetében; ebben az évben rendelte el Nagy Konstantin császár a keresztények vére üldözésének beszüntetését, mielőtt maga is megkeresztelkedett. Kellemetlen volt Szilveszter pápának, hogy a császár nem szerette Rómát; összesen háromszor jelent meg ott, akkor is rövid időre. A pápa dolga az volt, hogy a szabad élet felé vezesse az illegalitásból a kereszténységet. Felépítették Rómában az első templomot szent Péter sírja fölé. A császár Niceában (ma Iznik a neve, Törökországban, Isztambul /Konstantinápoly/ közelében található) egyetemes zsinatot hívott össze 325-ben. Szilveszter pápa személyesen nem jelent meg a zsinaton, csak követeket küldött oda. A zsinat határozatot hozott a húsvét ünneplésének éven belüli időpontjáról, amely vita tárgya volt a keleti és nyugati egyház között; továbbá megfogalmazták a máig használatos Hiszekegyet.


Plébániai hirdetés, 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja

 

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Juhász Sándor, családtagok
Kedd, Szenteste, 22 ó.
Szerda, Karácsony, fél 9 ó. + Szlávik József, családtagok
Pásztorjáték a mise keretében
Csütörtök, Szent István, fél 9 ó. + Pap Sándorné Juhász Ilona, testvére, szülei
Szombat, 18 ó. + Id. és ifj. Pánczél János, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. Szülők, nagyszülők megáldása

*

Az év végi hálaadást dec. 30-án tartjuk a 18 órai mise keretében.

*

Köszönjük a templom karácsonyi feldíszítését, s az erre szánt adományokat!
*
A Karitász az összegyűjtött 400 kg tartós élelmet 50 családnak osztotta szét. Köszönjük a György-pékségnek az ajándékba adott kenyereket! Köszönjük a helyi Karitász tagjainak áldozatos munkáját!
Köszönjük az adakozóknak az adományokat!

*

Köszönöm az intézmények és magánszemélyek karácsonyi és újévi jó kívánságát; ezúton viszonzom és Isten oltalmába ajánlom mindnyájukat!


Plébániai hirdetés, 2019. december 15.

Advent 3. vasárnapja

 

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.

*

Karácsonyi miserend

Dec. 24. 10 ó.
Dec. 25. fél 9 ó. Pásztorjáték a mise keretében
Dec. 26. fél 9 ó.
Dec. 29. Szülők, nagyszülők megáldása

Az év végi hálaadást dec. 30-án tartjuk a 18 órai mise keretében.


Plébániai hirdetés, 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Péntek, St Lúcia vértanú
Szombat, Keresztes St. János

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Kedd, temetési mise a 15 órai temetés után
Szerda, 18 ó. Mise csak a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó. + Robotka Lajos, neje Szabó Julianna, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. + Mayer Béláné Horváth Anna

*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2019-ben dec. 22-én 4 óra 19 perckor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Krisztus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.
Soha ne gondolj rosszat testvéreidről, mert az ilyen gondolat megzavarja a szív tisztaságát.
Aki terhének súlya alatt esik el, az nehezen fog egyedül terhével együtt fölkelni.
Isten irgalmasságának tekintsd, ha néha jó szót szólnak hozzád, mert egyáltalán nem érdemled meg.


Plébániai hirdetés, 2019. december 1.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Kedd, Xavéri St. Ferenc
Szombat, St Ambrus püspök

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Szepesi Sándorné Papp Borbála
Mise a 15 órai temetés után
Szombat, 18 ó. + Robotka Ferenc, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignác mellett a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.

Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2019. november 24.

Krisztus király
ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

ÜNNEPEK:
Szombat, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szerda, 18 ó.
Szombat, 18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Ifj. Jámbor Lajos 6. évf.

*

A templomi adventi koszorút készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*

Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti-tó /vagy Galileai-tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2019. november 17.

Évközi 33. vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Árpád-házi St. Erzsébet
Csütörtök, Szűz Mária bemutatása a templomban
Péntek, St. Cecília vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. Hálából egy család élő tagjaiért
Szerda, 18 ó. St. Antal tiszteletére
Szombat, 18 ó. + Büki József és szülők
Vasárnap, fél 9 ó. ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*

Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy
zabostarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.