Plébániai hirdetés, 2017. április 23.

Húsvét 2. vasárnapja
Az isteni irgalmasság napja. Jubiláló házastársak megáldása

2017
Elsőáldozás – május 7.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Adalbert az egyházmegye védőszentje
Kedd, St. Márk evangélista
Szombat, Siénai St. Katalin

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 19 ó.
Szombat,19 ó. + Pánczél Sándor 5. évf.
Vasárnap, fél 9 ó. BÚZASZENTELÉS a mise keretében

*
2017-ben
Bronzlakodalmasok (10 év): Janetka Zoltán és Havrancsik Rita; Biró János és Jámbor Gabriella; Wágner Gábor és Matolcsi Éva.
Ezüstlakodalmasok (25 év): Papp Zoltán és Miklósi Krisztina; Papp András és Papp Klára; Buzer József és Segesdi Marianna; Prukkel József és Pokorny Timea.
Aranylakodalmasok (50 év): Zicsi László és Mészáros Ilona; Papp Sándor és Malatinszki Mária; Berek Elemér és Simon Kornélia, Robotka Ernő és Szabó Zsuzsanna.
Vaslakodalmasok (70 év): Kondár Sándor és Tillmann Katalin

*
Hétfőn és szerdán folytatjuk az elsőáldozási felkészülést. A foglalkozások továbbra is 1730-tól 1830-ig vannak a templomban. A jelöltek május 3-án vizsgát tesznek szüleik jelenlétében, és akinek sikerül, elvégzi első gyónását.
*
Május 20-ig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó kétszer 1%-áról. Rendelkezzenek azok is, akinek 0 Ft az adójuk. Az egyik 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1%-ot a Magyar Katolikus Karitász javára, vagy bármely erre jogosult szervezetnek, intézménynek, alapítványnak lehet irányítani.
*
Szent Adalbert (Béla) püspök, vértanú, 956 – 997
A magyarokon kívül a csehek és a lengyelek is kedves szentjüknek tartják. Egyházmegyénk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) védőszentje. Cseh származású. Megválasztott püspökként mezítláb vonult be Prágába. Kezdetben szívesen fogadták, de amikor fejükre olvasta vétkeiket, ellene fordultak. Lóhátra ült és Magyarországra jött, 994-ben és 995-ben tartózkodott nálunk. Megkeresztelte Géza fejedelmet és Géza fiát Vajkot. Vajk ekkor az István nevet vette fel s ő lett a mi Szent István Királyunk. Mire Adalbert visszament Prágába, rokonait megölték, vagyonát lefoglalták. Lengyelországon keresztül a vad és keresztényellenes poroszokhoz ment hittérítő útra, akik megölték.

Siénai Szent Katalin, 1347 – 1380
Siena-ban született (Olaszország északi fele). Apja kelmefestő; Katalin anyjának 25. gyermeke. Hat éves korában Jézus-látomása volt, s ez megváltoztatta életét. Családja arra gondolt, hogy majd kinövi. 12 éves korától kezdték előkészíteni a házasságra, de ő azt mondta, hogy Jézus jegyese. 16 éves koráig zaklatta családja rögeszméje miatt, végül is azt mondták: tégy, amit akarsz. Apáca nem lett, de a Sienában élő harmadrendi domonkosokhoz csatlakozott. Sokat fáradozott azért, hogy a pápa a franciaországi Avignonból visszatérjen Rómába (a pápák avignoni fogsága 1309-1377). Katalin lelki hatalmassággá vált: világi és egyházi vezetőknek lett tanácsadója. Ismételt látomásában Jézus a béke és igazságosság követeként küldte őt az emberek közé. 1461-ben avatták szentté.


Plébániai hirdetés, 2017. április 16.

2017 április 16. – Húsvétvasárnap

2017
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3. –>17.30 – 18.30 a templomban
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Húsvéthétfő

MISEREND:
Hétfő, 19 ó.
Szerda, 16 ó. Idősek, betegek miséje
17.30 – 18.30 elsőáldozási oktatás. A jelöltek szüleik kíséretében jelenjenek meg a templomban. Az oktatásról való hiányzás évhalasztással jár.
Szombat,19 ó.
Irgalmasság vasárnapja, fél 9 ó. Az ünneplő házastársakért; közös megáldásuk a mise keretében

*
Jubiláló házastársak

Bronzlakodalmasok (10 év): Janetka Zoltán és Havrancsik Rita; Biró János és Jámbor Gabriella; Wágner Gábor és Matolcsi Éva.

Ezüstlakodalmasok (25 év): Papp Zoltán és Miklósi Krisztina; Papp András és Papp Klára; Buzer József és Segesdi Marianna; Prukkel József és Pokorny Timea.

Aranylakodalmasok (50 év): Zicsi László és Mészáros Ilona; Papp Sándor és Malatinszki Mária; Berek Elemér és Simon Kornélia, Robotka Ernő és Szabó Zsuzsanna.

Vaslakodalmasok (70 év): Kondár Sándor és Tillmann Katalin

A Házasultak Anyakönyve alapján 1920-tól a következőképpen alakult a házasságkötések száma ( 5 évenkénti lépésekben):
1920 – 35
1925 – 23
1930 – 37
1935 – 26
1940 – 46
1945 – 30
1950 – 35
1955 – 36
1960 – 36
1965 – 19
1970 – 19
1975 – 15
1980 – 8
1985 – 5
1990 – 3
1995 – 1
2000 – 2
2005 – 6
2010 – 2
2015 – 1

*
Köszönjük a templom húsvéti takarítását, feldíszítését!
Balla Jenőné, Büki Józsefné, Szabó Jánosné, Szlávik Gabriella, Posár Edéné, Erdei Józsefné, Fazekas Gyuláné.
Köszönjük a Passió imádságos előadását; köszönjük a gyerekek húsvéti játékát, Bozsokiné Anikó hitoktatójuk felkészítő munkáját!

*
26 család kapott 8-9 kg-os csomagot a tartós élelemgyűjtés eredményeként. Köszönjük az adakozást és köszönjük a Karitász munkáját!
*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.


Plébániai hirdetés, 2017. április 2.

Nagyböjt 5. vasárnapja
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

2017
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
17.30 – 18.30 a templomban
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

 

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Sziklai József
Szerda, 19 ó. + Simon Béla, családtagok
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 19 ó. + Pánczél Árpád, családtagok
Virágvasárnap, fél 9 ó. BARKASZENTELÉS, PASSIÓ
*
Ma lezárjuk a tartós élelemgyűjtést.
*
A bérmálkozók sikeres vizsgát tettek valamennyien; Tátról 7 fő, Tokodról 3 fő. Reméljük, hogy erősödni fog keresztény hitük, Jézushoz kötődésük. Esztergomban, vagy a környéken máshol fognak bérmálkozni a tavasz folyamán, egyéni választásuk alapján.
Tátról: Daróczi Katalin, Erős Fanni, Horváth Jázmin, Keil Eszter, Szendrei Beatrix, Szepessy Dániel, Turi Dorka.
Tokodról: Ódor Máté, Uracs Bertold, Uracs Roland.
*
Ma délután 14 órakor külön busz indul Péliföldszentkeresztre a táti templomtól, majd felveszi a tokodiakat. Táté és Tokodé a 14. stáció.
*

Jelentkezzenek nálam azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, de itt laknak. Jubilálnak azok, akik 10, 25, 50, vagy 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A plébánia őket is köszönteni szeretné és meghívni a közös áldásra ápr. 23-án.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*
Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*


Plébániai hirdetés, 2017. március 26.

Nagyböjt 4. vasárnapja
A köznapi misék 19 órakor kezdődnek

2017
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.  –>    17.30 – 18.30 a templomban
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. (9 órától megkeressük házukban az időseket, betegeket, lehetővé téve számukra a húsvéti szentáldozást)
Szerda, 19 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat,19 ó. + Ifj. Kerti István, neje Mezősi Mária
Vasárnap, fél 9 ó. GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

*
Tartós élelmiszert gyűjtünk a templomban, helyi rászorulók támogatására.
*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek vizsgát tesznek szüleik jelenlétében 14 órakor a táti plébánián.
*
Vasárnap (ápr. 2.) külön busz indul Péliföldszentkeresztre 14 órakor a templomtól, majd felveszi a tokodiakat. Táté és Tokodé a 14. stáció.
*

Jelentkezzenek nálam azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, de itt laknak. Jubilálnak azok, akik 10, 25, 50, vagy 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A plébánia őket is köszönteni szeretné és meghívni a közös áldásra ápr. 23-án.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*


Plébániai hirdetés, 2017. március 19.

Nagyböjt 3. vasárnapja

2017
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3. -17.30 – 18.30 a templomban
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. József
Szombat, Gyümölcsoltó Boldogasszony, azaz Jézus születésének hírüladása

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Süveges József, unokája Pánczél József
Szerda, 18 ó. + Id. György István, neje Papp Márta
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 18 ó. + Id. Farkas Lajos, unokája Gábor, a család + tagjai
Vasárnap, fél 9 ó. Nyári időszámításra állítják az órát ( 1 órával korábban kell kelni)

*
Mától tartós élelmiszert gyűjtünk a templomban, helyi rászorulók támogatására.
*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a táti plébánián.
*

Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*

Hálát adunk Istennek Arany Jánosért, születésének 200. évfordulója alkalmából (Nagyszalonta, 1817 március 2.)!
– Ha a hal nem tud úszni…
– Ha a madár nem tud dalolni…
– Ha a magyar nem tud szépen beszélni…


Plébániai hirdetés, 2017. március 12.

Nagyböjt 2. vasárnapja

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Ferenc pápa megválasztásának évfordulója (2013)

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat,18 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Zab Sándor, neje Robotka Rozália, lányaik Borbála és Rozália

*
Vegyünk részt kedden 16 órakor az 1848-as szabadságharc emlékére rendezett ünnepségen (Hegyeskő iskola).
*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (sz ülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a táti plébánián.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*

Hálát adunk Istennek Arany Jánosért, születésének 200. évfordulója alkalmából (Nagyszalonta, 1817 március 2.)!
– Ha a hal nem tud úszni…
– Ha a madár nem tud dalolni…
– Ha a magyar nem tud szépen beszélni…


Plébániai hirdetés, 2017. március 5.

Nagyböjt 1. vasárnapja

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

 

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 18 ó. + Muzslai Lajosné Farkas Julianna, férje Lajos
Vasárnap, fél 9 ó. + Papp Ferenc, neje Pánczél Ilona, fiúk Zoltán
*
Ma délután elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a táti plébánián.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
A böjt.
Az egyházi naptár csak a hamvazószerdát és a nagypénteket írja elő szigorú böjti napnak. Sokan üzemi konyháról étkezünk, de nem kötelező elfogyasztani ezeken a napokon a húsételeket, hiába teszik az ételhordónkba. Nemcsak vallási-, de egészségügyi okokból is érdemes az év minden péntekjét böjtként megtartani. Gyermekeinket is szoktassuk ehhez hozzá. Elődjeink szerdákon is húsmentesen étkeztek.

*
Plébániánk Szent Márton Csoportja március 11-én (szombat) 17 órakor szeretettel hív és vár MINDENKIT a plébániára (Szabadság u. 1.)

– ha idős, vagy fiatal
– ha egyedül él, vagy családban
– ha gondja, vagy öröme van, de nincs kivel megosztania
– ha úgy gondolja: nehéz keresztet hordoz – köztünk rádöbben: másé még nehezebb
– ha csupán egy kis lelki feltöltődésre van szüksége

Bízunk benne és reméljük: az együtt töltött óra mindannyiunk testilelki egészségét szolgálja.

Havonta tervezünk összejövetelt, amelynek időpontját közöljük.


Plébániai hirdetés, 2017. február 26.

Évközi 8. vasárnap
Könyörgő nap a világ éhezőiért
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Szerda, HAMVAZÓ
Nagyböjt 1. vasárnapja

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + Pánczél Jánosné Süveges Ilona
Szerda, 18 ó. HAMUSZENTELÉS, HAMVAZÁS
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT
Szombat, 18 ó. HAMVAZÁS
Vasárnap, fél 9 ó. HAMVAZÁS

*
Március 5-én elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián, Táton. Négy oktatás lesz; egyről való hiányzás már évhalasztással jár (úgy mondjuk: megbukott). Az oktatások további időpontjait majd együtt beszéljük meg. Bérmálás nálunk az idén nem lesz; a jelöltek Esztergomban, vagy a környéken máshol bérmálkoznak.

*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Az egyházi adó az egyházközség működésének fedezését szolgálja.
Kérdezni szokták, mennyit kell fizetni. Iránymutatás: a jövedelemmel rendelkező személyek nettó jövedelmük fél százalékát fordítsák az egyházközség támogatására.
Inkább önkéntes hozzájárulás ez, mert az egyház nem ellenőrizheti a jövedelmet és nem is akarja ellenőrizni.
Aki ki akarja számolni, a következőképpen járjon el: havi jövedelmét ossza el 100-al, az eredményt felezze meg (ez a havi jövedelem fél százaléka); ezt szorozza meg 12-vel (mert 12 hónap van egy évben) – ennyi lesz az évi hozzájárulás.
Néhány példa:

jövedelem évi egyházi hozzájárulás
25000- – – – – – – – – 1500
50000- – – – – – – – – 3000
75000- – – – – – – – – 4500
100000- – – – – – – – 6000
150000- – – – – – – – 9000
200000- – – – – – – – 12000
*
A böjt.
Az egyházi naptár csak a hamvazószerdát és a nagypénteket írja elő szigorú böjti napnak. Sokan üzemi konyháról étkezünk, de nem kötelező elfogyasztani ezeken a napokon a húsételeket, hiába teszik az ételhordónkba. Nemcsak vallási-, de egészségügyi okokból is érdemes az év minden péntekjét böjtként megtartani. Gyermekeinket is szoktassuk ehhez hozzá. Elődjeink szerdákon is húsmentesen étkeztek.


Plébániai hirdetés, 2017. február 19.

Évközi 7. vasárnap

2017
Hamvazószerda – március 1.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Péter székfoglalása
Csütörtök, St. Polikárp püspök vértanú
Péntek, St. Mátyás apostol
Vasárnap, Könyörgő nap a világ éhezőiért

MISEREND:
Hétfő, 18 ó. + József, Mária, Julianna
Szerda, 18 ó. + Pánczél Jánosné Süveges Ilona
Szombat, 18 ó. + Muszela István
Vasárnap, fél 9 ó. + Muszela István
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA

*
Március 5-én elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián, Táton. Négy oktatás lesz; egyről való hiányzás már évhalasztással jár (úgy mondjuk: megbukott). Az oktatások további időpontjait majd együtt beszéljük meg. Bérmálás Táton az idén nem lesz; a jelöltek Esztergomban, vagy a környéken máshol bérmálkoznak.

*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Szent Péter székfoglalása
Péter, Jézus helytartója, a szíriai Antiochiában szervezett először keresztény egyházközséget. A tanítók az Ókorban székről, katedráról tartották beszédjüket. A székfoglalás tehát igehirdetői tevékenységének elkezdését jelenti. Bronztartóba foglalva őrzik Szent Péter katedrájának maradványát a Szent Péter Bazilikában.

Szent Polikárp püspök vértanú
Szmirna (Izmir, Törökország) püspöke volt. Szent János apostol tanítványa; ismerte a többi apostolt is, így az apostoli tanítás hűséges követője volt. Türelemmel foglalkozott a tév-tanítókkal, keresztként viselte őket. Antiochiai St. Ignác azt írta róla: Korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. A pogányok Ázsia tanítójának, a pogány istenek megsemmisítőjének hívták Polikárpot. Máglyán égették el 155-ben, élt 86 évet.

Könyörgő nap a világ éhezőiért.
Gyermekkorunkban többször hallhatták tőlünk szüleink: Éhes vagyok. Ez azonban nem éhezés. Az éhezés: Ma sem ettem és holnap sem lesz mit ennem – sok ember mondja ezt a világ egyes tájain. Mi pedig – kulturált európaiak – elképesztő mennyiségű élelmet dobálunk a szemétbe asztalunkról, meg a hűtószekrényekből. A gazdasági életben a kapzsiság és telhetetlenség nagyon megnehezíti az élelemtermelés és élelemelosztás egyensúlyát, a szégyenletes szabad piacverseny pedig tömérdek pazarlással jár. A mostani népvándorlásban is szerepe van az éhezésnek. Mennyire hiányzik a világban a keresztény lelkiség!
Ez a könyörgő nap figyelemfelkeltés. Az égiek nem fogják megoldani helyettünk ezt a súlyos problémát.


Plébániai hirdetés, 2017. február 12.

Évközi 6. vasárnap

2017
Hamvazószerda – március 1.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – május 7. Oktatások: ápr. 19.; 24.; 26.; máj. 3.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Cirill szerzetes és St. Metód püspök Európa védőszentjei

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Szombat,18 ó. + Tokodi Antalné Robotka Mária, férje Antal, fiúk János
Vasárnap, fél 9 ó.

*
Kérem azokat a nyolcadikosokat, vagy nagyobbakat, akik bérmálkozásra készülnek, nálam jelentkezzenek február közepéig.

*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Tokodon tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Szent Cirill és szent Metód
Testvérek voltak. Előkelő családban születtek Thesszalonikében (= Szaloniki; az Égei-tenger ÉK-i partján, Görögo.; St. Pál két levelet írt e város keresztényeinek). A magyar honfoglalás századában, a 9. században életek. Metód volt az idősebb. Mindketten szerzetesek lettek. A szláv nyelvet már gyerekkorukban megtanulták és nagy műveltségre tettek szert. A Morva birodalomba küldték őket térítő útra, a mai Magyarország területére; útközben a hazájukat kereső magyar csapatokkal is találkoztak. E terület akkor a hatalmas frank birodalom keleti határa volt és szláv népek lakták, ugyanakkor a bizánci császárság nyugati határvidéke. (A két terület vallásilag is súrlódott egymással, s az összeütközés a 11. században /1054/ lángolt fel látványosan és tragikusan, a Keleti és Nyugati egyház szakadásához vezetett.) A morva birodalom szlávjai vonakodtak függőségbe kerülni a nyugatiakkal, ezért szlávul tudó papokat kértek Bizánctól. Cirill a görög betűkből új ábécé-t szerkesztett az írástudatlan szlávok részére, amit tanítványai neveztek el cirill-írásnak (a kötelező orosznyelv órákon találkoztunk ezzel az írásmóddal). Lefordította szlávra a Bibliát és egyéb fontos írásokat. A német püspökök áskálódtak ellenük, ezért a pápa Rómába rendelte Cirillt és Metódot; előadott álláspontjukat a pápa megértette és engedélyezte nekik a szláv liturgiát. Hangsúlyozták, hogy ők Jézust hirdetik és nem egyik vagy másik birodalmat akarják szolgálni. A szimpátiában az is szerepet játszott, hogy Cirillék magukkal vitték Rómába a száműzetésben meghalt Kelemen pápa maradványait (aki Péter után sorrendben a 3. pápa volt), amelyre útjuk során találtak rá a Fekete-tenger északi vidékén, a kazárok földjén. Cirill római tartózkodása idején, 869-ben meghalt. A pápa Metódot szerémi érsekké nevezte ki és alája rendelte a dunántúli és a morva-tót szlávokat. A salzburgi érsek a maga területének tekintette a Dunántúlt, Metódot elfogatta és börtönbe záratta. A pápa csak három év múlva tudta kiszabadítani és megerősítette pozíciójában, a német püspökök azonban továbbra sem nyugodtak. Metód 885-ben meghalt; latin, görög és szláv énekekkel siratták el a szlávok apostolát. Szvatopluk elűzte Metód tanítványait, akik a bolgárokhoz mentek, folytatni igehirdető munkájukat. Tíz év múlva a honfoglaló magyarok döntötték meg Szvatopluk birodalmát.