Plébániai hirdetés, 2019. május 26.

Húsvét 6. vasárnapja

Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Szombat, St. Jusztin vértanú
Vasárnap, Jézus mennybemenete

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Lukács Elemér, a Márkus család + tagjai
Szerda, 19 ó. + Papp Márton, neje Juhász Anna, családtagok
16 óra, Az üveggyári Óvoda megáldása
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó.
*

St. Jusztinusz vértanú 100 – 166
Szamariában született, pogány görög szülők gyermekeként. Az igazságot kereste, mint filozófus, s ezt a kereszténységben és Jézus Krisztusban találta meg. Ezután vándorprédikátorként hirdette Jézust. Hosszú útja végén Rómába érkezett, ahol saját iskolát alapított. Sokat írt; védelmezte az üldözött keresztényeket, hazugságnak tartotta a vádakat, amelyeket ellenük felhoztak. Filozófus társa és ellenfele – Crestentius – feljelentette őt a hatóságnak. Elfogták, s mivel hite megtagadására nem volt hajlandó, lefejezték, társaival együtt.

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 19.

Húsvét 5. vasárnapja

15 órakor Tokod, Tát és Mogyorósbánya 28. összejövetele a Szent Orbán kápolnánál, a Szőlőhegyen. Ebben az évben Tokod rendezi.

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Boldog Apor Vilmos püspök vértanú
Péntek, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, I. St. Orbán pápa
Vasárnap, Tömegtájékoztatási világnap. Isten oltalmába ajánljuk a médiákban dolgozókat.

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Zicsi Lajos, szülők, családtagok; Papp Károly, neje Pánczél Vilma, családtagok
Szerda, 19 ó.
Péntek, 16 óra, Megemlékezés a világháborúk áldozatairól
Szombat, 19 ó. 15 ó.Papp Balázs és Simon Mária házasságkötése
Vasárnap, fél 9 ó.
*
I. Orbán pápa, szent vértanú
222 – 230 években ült a pápai székben. Egyházfősége kezdetén békés időszak volt, később – Severus császár idején – kitört a keresztény-üldözés, amiben már volt gyakorlata a császároknak. Orbán és papjai a Róma melletti, földalatti sírkertbe, az úgynevezett katakombákba húzódtak az üldözések elől. Amikor elfogták őket, Orbán bátran megvallotta keresztény hitét és papjait is erre biztatta. Szabadságuk ára hitük megtagadása lett volna, de erre nem voltak hajlandók. Megkínozták őket, Orbán pápát lefejezték, majd a többieket is megölték.
A fagyosszentek (Pongrác, Szervác, Bonifác) után még az Orbán-nap körüli idő is faggyal fenyegethette a szőlőket, ezért a szőlősgazdák szent Orbánhoz folyamodtak a fagy elkerülése érdekében. Szent Orbán pápát pásztorbottal és szőlőfürttel szokták ábrázolni.

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 12.

Húsvét 4. vasárnapja

2019
Pünkösd – június 9. Gyermekek megáldása
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Nepomuki St. János vértanú

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Pokorni József, neje Pánczél Margit, fiaik Róbert, József és Imre.
A 13 órai temetés után is lesz mise (+Szabó Miklós /Tát/)
Szerda, 19 ó.
Péntek, mise a 13 órai temetés után (+Paizs Lajosné /Tokodaltáró/)
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. + Tarlós Károlyné Süveges Erzsébet, 3. évf.
15 órakor Tokod, Tát és Mogyorósbánya 28. összejövetele a Szent Orbán kápolnánál, a Szőlőhegyen. Ebben az évben Tokod rendezi.
*
Nepomuki St. János, 1350 – 1393
A gyónási titok megőrzésének lett az áldozata, 43 éves korában. Nepomukban született, Dél-Csehországban, szegény szülők gyermekeként. A prágai érsek helynöke lett és kiváló szónok. Vencel király – miután szabados és kicsapongó élete miatt meg akarták mérgezni – bizalmatlan lett mindenkivel szemben, fiatal feleségére pedig féltékeny. Jánost felszólította, mondja el, mit gyónt a felesége. János pap nem titkolta felháborodását emiatt a kérés miatt. A király egy megüresedett püspöki széket ajánlott fel neki, de ő keményen visszautasította. Ezután megkínoztatta Jánost, majd a Moldva folyóba dobatta. Gyóntató papok, hidak, hajósok védőszentje lett.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. május 5.

Húsvét 3. vasárnapja

2019
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Könyörgő nap papi hivatásokért

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Robotka András, családtagok
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Haász Józsefné Papp Veronika, szülők
Vasárnap, fél 9 ó.
*

Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.
*

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.

KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Anyám imakönyve
Szepesi Zsuzsanna verse

Az öreg szekrényben
noteszom keresve
anyám imakönyve
akadt a kezembe.

Istenhez fordulva
minden áldott este
gyűrődött sarkait
az ujja pergette.

Megsárgult lapjain
könnyétől a foltok,
mindig kézbe vette,
mikor nem volt boldog.

Gyötörte az élet,
gyötörte a halál,
hitte, rendületlen
hittel vigaszt talál.

Megtört borítóval
hever a kicsi könyv,
ujjam simogatja –
szememben forró könny.


Plébániai hirdetés, 2019. április 28.

Húsvét 2. vasárnapja

Mise után az ünneplő házastársakat és hozzátartozóikat rövid találkozásra hívjuk a plébániára.

2019
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Sienai St. Katalin
Kedd, St. Adalbert, egyházmegyénk védőszentje
Csütörtök, St. Atanáz püspök
Péntek, St. Fülöp és Jakab apostolok

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Simon János és hozzátartozói
Szerda, 19 ó.
Szombat, 19 ó. + Muszela János és neje Zab Julianna
Vasárnap, fél 9 ó.
*
A két tokodi elsőáldozó a tátiakhoz csatlakozott és ott május 5-én lesz az elsőáldozás.
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.
*
Jubiláló házastársak

Kegyelmi-lakodalmasok (70 év), /1 pár/:
Papp Károly és Robotka Julianna.

Gyémántlakodalmasok (60 év), /1 pár/
Szóda József és Eitl Anna.

Aranylakodalmasok (50 év), /3 pár/:
Kapa László és Farkas Mária, Rossz János és Nyári Julianna,
Zima János és Vígh Mária.

Ezüstlakodalmasok (25 év), /1 pár/:
Tállai László és Berkes Anita

Bronzlakodalmasok (10 év), /3 pár/:
Perger András és Ölbei Szilvia, Willinger Csaba és Szabados Mónika,
Vukovics Zoltán és Pánczél Mária.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. április 21.

Húsvétvasárnap

2019
Elsőáldozás – május 12. Oktatások: ápr. 24, máj. 1, 6, 8; 17.30 – 18.30 ó. a templomban I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel); Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

 

MISEREND:
Húsvéthétfő, fél 9 ó.
Szerda, 16 ó. Idősek, betegek miséje
Elsőáldozási oktatás (1.) 17.30 – 18.30 ó.
Szombat, 19 ó.
Vasárnap, fél 9 ó. A jubiláló házastársakért
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.

Jubiláló házastársak

Kegyelmi-lakodalmasok (70 év), /1 pár/:
Papp Károly és Robotka Julianna.

Gyémántlakodalmasok (60 év), /1 pár/
Szóda József és Eitl Anna.

Aranylakodalmasok (50 év), /3 pár/:
Kapa László és Farkas Mária, Rossz János és Nyári Julianna,
Zima János és Vígh Mária.

Ezüstlakodalmasok (25 év), /1 pár/:
Tállai László és Berkes Anita

Bronzlakodalmasok (10 év), /2 pár/:
Perger András és Ölbei Szilvia, Willinger Csaba és Szabados Mónika.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre.


Plébániai hirdetés, 2019. április 14.

Virágvasárnap

2019
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – május 12. Oktatások: ápr. 24, máj. 1, 6, 8; 17.30 – 18.30 ó. a templomban
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel);
Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Nagyhét
MISEREND:
Nagyhétfő, 19 ó. + Nagy Ágnes
Nagyszerda, 19 ó.
Nagycsütörtök, 19 ó. Mise az Oltáriszentség alapításának tiszteletére
Nagypéntek, 19 ó. Csonka-mise, Passió, előtte Keresztút
Nagyszombat, 19 ó. + Nagy Ágnes
Húsvétvasárnap, fél 9 ó.
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.
*
Jubiláló házastársak
Kegyelmi-lakodalmasok (70 év), /1 pár/:
Papp Károly és Robotka Julianna.

Gyémántlakodalmasok (60 év), /1 pár/
Szóda József és Eitl Anna.

Aranylakodalmasok (50 év), /3 pár/:
Kapa László és Farkas Mária, Rossz János és Nyári Julianna,
Zima János és Vígh Mária.

Ezüstlakodalmasok (25 év), /1 pár/:
Tállai László és Berkes Anita

Bronzlakodalmasok (10 év), /2 pár/:
Perger András és Ölbei Szilvia, Willinger Csaba és Szabados Mónika.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre. Faragó Ferenc


Plébániai hirdetés, 2019. április 7.

Nagyböjt 5. vasárnapja

GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA
Az autóbusz 14 órakor indul Tátról, a templomtól, Szentkeresztre, felveszi a tokodiakat.

2019
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – május 12. Oktatások: ápr. 24, máj. 1, 6, 8; 17.30 – 18.30 ó. a
templomban
I. Szent Orbán pápa – Ebben az évben május 19-én (vasárnap) tartjuk az
összejövetelt a Szőlő-hegyen (az EU-s választásokra tekintettel);
Tokod rendezi.
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

MISEREND:
Hétfő, 19 ó. + Csákvári Mihály, hozzátartozók
Szerda, 19 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT; Mise a 15 órai temetés után
Szombat, 19 ó.
Virágvasárnap, fél 9 ó. Barkaszentelés, Passió
*
Rendelkezés a jövedelem-adó 1%-áról a kat. egyház javára.
A 2018-ban beadott rendelkező nyilatkozatot a NAV újabb rendelkezésig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig, a következő években is figyelembe veszi.
Abban az esetben is rendelkezzenek a kedves hívek jövedelemadójuk 1%-áról a Magyar Katolikus Egyház javára (0011), ha az nulla forint. A támogatás összegéről a rendelkezések száma szerint dönt az állami Hatóság.

2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre. Faragó Ferenc


Plébániai hirdetés, 2019. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja

2019
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony; Jézus születésének hírüladása

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó.
Péntek, 17 ó. KERESZTÚT; mise a 13 órai temetés után
Szombat, 18 ó. + Robotka Vilmos, neje Csicsmann Erzsébet, fiuk Zsolt, családtagok
Vasárnap, fél 9 ó. Az órát nyári időszámításra állítják; reggel egy órával korábban kell kelni.

*
Tartós élelmeket gyűjtünk a helyi rászorulók támogatására. A templomban el lehet helyezni.

*
Jelentkezzenek azok a házaspárok, akik itt laknak, de máshol kötöttek szentségi házasságot, 10 (bronz-)-, 25 (ezüst-)-, 50 (arany-)-, 60 (gyémánt-)-, 65 (vas-)-, vagy 70 (kegyelmi-lakodalom) évvel ezelőtt.
(Nálunk nem szokás újra esküdni, csak fogadni kell Isten áldását.)
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona, ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre. Faragó Ferenc


Plébániai hirdetés, 2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Péntek, St. Péter székfoglalása
Szombat, St. Polikárp vértanú

MISEREND:
Hétfő, 18 ó.
Szerda, 18 ó. + Pánczél Jánosné Süveges Ilona, családtagok
Szombat, 18 ó. + Muszela István
Vasárnap, fél 9 ó. + Robotka Lajos, családtagok
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA
*
Szent Péter székfoglalása
Péter, Jézus helytartója, a szíriai Antiochiában szervezett először keresztény egyházközséget. A tanítók az Ókorban székről, katedráról tartották beszédjüket. A székfoglalás tehát igehirdetői tevékenységének elkezdését jelenti. Bronztartóba foglalva őrzik Szent Péter katedrájának maradványát a Szent Péter Bazilikában.
*
Szent Polikárp püspök vértanú
Szmirna (Izmir, Törökország) püspöke volt. Szent János apostol tanítványa; ismerte a többi apostolt is, így az apostoli tanítás hűséges követője volt. Türelemmel foglalkozott a tév-tanítókkal, keresztként viselte őket. Antiochiai St. Ignác azt írta róla: Korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. A pogányok Ázsia tanítójának, a pogány istenek megsemmisítőjének hívták Polikárpot. Máglyán égették el 155-ben, élt 86 évet.
*

A Bajóti Espereskerület farsangi bált rendez a bajóti Művelődési Házban (Kossuth L. u. 84.), március 2.-án. Kaptam 5 db. belépőjegyet; 2200 Ft-ba kerül; ez az ottani vacsora ára. Nagyobb igény esetén szerzek még jegyet.
*
2019. szeptember 7-én kerül megszervezésre a Tokodról elszármazottak találkozója. Kérjük, hogy akinek olyan rokona / ismerőse van aki Tokodról legalább 5 éve elköltözött, nevét és elérhetőségét írja le a padsor végén kihelyezett ívekre, hogy a szervezők elküldhessék számukra a meghívót. Nem elég csupán szájról szájra terjeszteni a találkozó hírét, a lehető legtöbb ismert elszármazott részére szeretnének meghívót küldeni, melyhez elengedhetetlen a lehető legpontosabb lista elkészítése. Ehhez kérjük a segítségüket. Köszönjük.