Plébániánk története

Az új egyetemes egyházjog plébániának magát a hívek közösségét nevezi … az egyházközség szót csak mint a plébánia közösségének szép régi magyar elnevezését használjuk.

Plébánia a neve a hivatali helyiség épületének is, ahol többnyire a plébános /esetleg káplán(ok)/ is lakik. /Káplán: felszentelt pap segédlelkészi beosztásban./

DIE PFARREI

Das neue allgemeine Kirchenrecht nennt die Gemeinschaft der Gläubigen Pfarrei, … das Wort „egyházközség” (Kirchengemeinde) benutzen wir nur als eine schöne alte ungarische Bezeichnung der Gemeinschaft der Pfarrei.

Das Gebäude der amtlichen Räumlichkeit wird Pfarrhaus genannt, wo meistens der Pfarrer (evtl. auch die Kapläne) wohnen. Ein Kaplan ist ein geweihter Priester im Amt des Hilfspriesters.

Plébániai képviselőtestület

A plébániai képviselőtestületek működése A Magyarországi Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata szerint történik.

A plébániai pasztorális /lelkipásztori/ tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait tölti be – megfelelő szervei útján. Tagjait a hívek választják öt évenként; az így összeálló testület tagjai szétosztják egymás között a pozíciókat és feladatokat. Hivatalból tagja a testületnek a kántor és a hitoktatók egyike. Elnöke a mindenkori plébános; a világi elnököt a tagok maguk közül választják meg.

A testület munkacsoportjai: liturgikus-, hitoktatási-, családgondozási-, karitatív-, sajtófelelős-, ökumenikus-, gazdasági.

DER PFARRGEMEINDERAT

Die Amtstätigkeit des Pfarrgemeinderates ist nach der Satzung der Körperschaft der Vertreter der Pfarrei in Ungarn geregelt.

Er erfüllt die Aufgaben des seelsorglichen Rates und des Wirtschaftsrates durch die entsprechenden Organe. Seine Mitglieder werden von den Gläubigen alle fünf Jahre neu gewählt, die Mitglieder des gewählten Gremiums teilen die Aufgaben und Positionen unter sich auf. Von Amts wegen ist der Kantor und ein Religionslehrer Mitglied des Pfarrgemeinderates. Der Vorsitzende ist immer der jeweilige Pfarrer, den weltlichen Vorsitzenden wählen die Mitglieder aus ihrer Reihe.

Die Arbeitsgruppen des Gremiums sind: Liturgie, Religionslehre, Familienfürsorge, Caritas, Medienverantwortlicher, Ökumene, Wirtschaft.

A táti egyházközség 1920-ban kapott plébániai rangot, ettől kezdve van anyakönyvezés.

Die Kirchengemeinde in Tát bekam im Jahre 1920 den Rang einer Pfarrei und seit dieser Zeit gibt es eine Standesregistrierung.

Plébánosok:
1920-tól Kátai Béla;
1923-tól Vezér Gyula;
1927-től Morvai Ferenc,
1934-től Koch Róbert;
1947-től Fazekas István;
1965-től dr. Borsa Mihály;
1996-tól Vargha Miklós Péter /Tokodról látta el Tátot/;
2000-től Kardos Mihály

Die Pfarrer:
ab 1920 Béla Kátai;
ab 1923 Gyula Vezér;
ab 1927 Ferenc Morvai;
ab 1934 Róbert Koch;
ab 1947 István Fazekas;
ab 1965 Dr. Mihály Borsa;
ab 1996 Miklós Péter Vargha (er versorgte Tát von Tokod aus);
ab 2000 Mihály Kardos