Plébániai hirdetés, 2019. január 13.

Jézus megkeresztelkedése

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Antal apát
Péntek, Árpád-házi St. Margit
Évközi 2. Vasárnap

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Barina Antal
Vasárnap, 10 ó.
*
Árpád-házi Szent Margit, 1242 – 1270
Apja IV. Béla magyar király, anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő. 1241-ben a Batu kán vezette mongolok (tatárok) a Sajó folyónál megverték a magyar sereget. A királyi család Dalmáciába menekült; itt született meg Margit, Turóc várában. Még megszületése előtt Istennek ajánlották őt szülei, hálaképpen megmenekülésükért és a hazáért. Margit ezt később alázattal elfogadta és betartotta. Három éves korától a veszprémi domonkos apácák nevelték. Majd a Nyulak szigetére (ma Margit-sziget) került, miután ott apja zárdát épített a domonkos nővérek részére. Királylány létére semmiféle kiváltságról nem akart tudni nővértársai között; mindig a legnehezebb munkát és a legkopottabb ruhát választotta. Nemzet-érdek miatt apja szerette volna Margitot férjhez adni; kérte a pápától apácai fogadalma feloldását. Margit azonban két vőlegény jelöltet is visszautasított. A böjt, a vezeklés, a szolgáló élet felemésztette testét; 28 éves korában meghalt. Boldoggá avatási eljárása elhúzódott, de tiszteletét engedélyezték. XII. Pius pápa avatta szentté 1943-ban. Egy 1510-ben Margitról írt kódex volt a forrása Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényének.

Remete Szent Antal, 251 – 356, élt 105 évet
Egy Közép-egyiptomi földműves gyermeke. 18 éves korában meghaltak szülei. Jézus tanítása felkeltette érdeklődését, utána egyébbel nem is akart foglalkozni. Gondoskodott húgáról, hogy az ne szenvedjen szükséget, s elvonult a világtól, követve az Egyiptomban a 2. századtól terjedő remeteéletet. Egy romvárosban befalaztatta magát és ott élt húsz éven keresztül, elmélkedésben, imádságban. Egyik barátja látta el szűkös élelemmel, rajta kívül mással nem tartott kapcsolatot. Húsz év elteltével mint bölcs jelent meg az emberek között. Felkérték a szétszórtan élő remeték egybegyűjtésére, amit meg is tett, s ezzel lett a szerzetesség megalapítója. Maximianus császár keresztényüldözése idején (4. század eleje) Alexandriába ment, hogy bátorítsa és erősítse azokat, akiket Jézusért megölni készültek. Barátjának, Atanáz püspöknek kérésére, eredményes szellemi harcba kezdett az arianus tév-tanítók ellen, akik tagadták Jézus istenségét. A nagy tekintélyű Antalt a társadalom minden rétege kereste lelki segítségért; Nagy Konstantin császár is tartotta vele a kapcsolatot. Kilencven éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy megkeresse a másik remete-hírességet, Remete Szent Pált; találkozásukat Szent Jeromos írta le. Halála közeledtével kérte két tanítványát, akik vele voltak, ne árulják el sírhelyét senkinek, s valóban titokban is maradt kétszáz éven keresztül. A koptok és szírek remetéi Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike lett a 14 segítő szentnek. Kortársai lélekhordozónak, Isten emberének, Egyiptom lelki orvosának nevezték.


Plébániai hirdetés, 2019. január 6.

Vízkereszt

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Jézus megkeresztelkedése

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Szabó János, neje Emmer Ilona
Vasárnap, 10 ó.
*
A 2018. év anyakönyvi statisztikája

Keresztelés 29 fő; 16 férfi, 13 nő
Találjanak rá Jézusra, aki az út, az igazság és az élet.
Bérmálás 17 személyt bérmált meg Erdő Péter Főpásztor, valamennyien tátiak. Segítse őket a Szentlélek, hogy aktív és öntudatos keresztények legyenek.
Házasság 3 pár kötött szentségi házasságot
Legyen Jézus családjuk tagja, hogy növekedjen az egyház és a nemzet.
Temetés 34 testvérünket temettük el katolikus szertartás szerint; 17 férfit és 17 nőt. Ők már célhoz értek, reményünk szerint az igazságos és ember-szerető Isten közelében vannak. Imádkozzunk, hogy találkozhassunk velük a boldog élet országában.


Plébániai hirdetés, 2018. december 30.

A Szent Család ünnepe

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. I. Szilveszter pápa; az év utolsó napja
Kedd, Újév; Szűz Mária Isten anyja
Szerda, Nagy St. Vazul és Nasiansi St. Gergely püspökök
Vasárnap, Vízkereszt, Jézus megjelenése

MISEREND:
Kedd, 10 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. + Milinszki Miklós
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. VÍZ-SZENTELÉS
*
A 2018. év anyakönyvi statisztikája

Keresztelés 29 fő; 16 férfi, 13 nő
Találjanak rá Jézusra, aki az út, az igazság és az élet.
Bérmálás 17 személyt bérmált meg Erdő Péter Főpásztor, valamennyien tátiak. Segítse őket a Szentlélek, hogy aktív és öntudatos keresztények legyenek.
Házasság 3 pár kötött szentségi házasságot
Legyen Jézus családjuk tagja, hogy növekedjen az egyház és a nemzet.
Temetés 34 testvérünket temettük el katolikus szertartás szerint; 17 férfit és 17 nőt. Ők már célhoz értek, reményünk szerint az igazságos és ember-szerető Isten közelében vannak. Imádkozzunk, hogy találkozhassunk velük a boldog élet országában.
*
Van egy növény, a tarack, amit nem szeretnek a földdel foglalkozók, mert nehéz megszabadulni tőle; minél jobban vagdalják, annál inkább szaporodik és nő. Legyen ilyen a mi reményünk a 2019-es újesztendőre.


Plébániai hirdetés, 2018. december 23.

Advent 4. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Karácsony vigíliája
Kedd, Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Szerda, St. István első vértanú
Csütörötök, St. János apostol, evangélista
Péntek, Aprószentek
Vasárnap, St. Család

MISEREND:
Hétfő, Mise éjfélkor
Kedd, 10 ó. Pásztorjáték a mise keretében
Szerda, 10 ó. János napi bor-szentelés a mise keretében
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. + Nick Tibor
Szombat, 16.30 ó. A helyi karitászcsoport élő tagjaiért
Vasárnap, 10 ó. + Tóth Lehelné Németh Anna
Év végi hálaadás a mise keretében
*
500 kg tartós élelem gyűlt össze; ebből kb. 400 kg áruházi gyűjtésből való.
20 család és 20 idős, beteg kapott 12 kilós csomagot.
320 karitász-pártfogolt személy kapott kis karácsonyi csomagot, egyenként 300 Ft. körüli értékben.
14 család kapott 2000 Ft értékű hús-utalványt.

Köszönjük az adakozást! Külön megköszönjük Rózsahegyi Attilának a két zsák krumplit és a zsák hagymát!
Nem utolsósorban köszönjük helyi Karitászcsoportunk áldozatos munkáját és azoknak is köszönjük, akik nekik besegítettek!
*
A Táti Német Kisebbségi Önkormányzat 40.000 Ft értékű könyv-utalványt ajándékozott a ministrásoknak. Ezúton is köszönöm a nevükben!


Plébániai hirdetés, 2018. december 16.

Advent 3. vasárnapja

ÜNNEPEK:

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Édesapáért és édesanyáért
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
A fiatalok kántálással köszöntik Jézus születését, házaknál. Csak azokhoz mennek, akik feliratkoznak. Pénzt nem fogadnak el.

*
500 kg tartós élelem gyűlt össze; ebből kb. 400 kg áruházi gyűjtésből való.
20 család és 20 idős, beteg kapott 12 kilós csomagot.
320 karitász-pártfogolt személy kapott kis karácsonyi csomagot, egyenként 300 Ft. körüli értékben.
14 család kapott 2000 Ft értékű hús-utalványt.

Köszönjük az adakozást! Külön megköszönjük Rózsahegyi Attilának a két zsák krumplit és a zsák hagymát!
Nem utolsósorban köszönjük helyi Karitászcsoportunk áldozatos munkáját és azoknak is köszönjük, akik nekik besegítettek!

*

Lévén ma advent örvendező vasárnapja, most, a mise után a helyi Karitász vendégül látja a jelenlevő híveket meleg italra és pogácsára, itt, a templom előtt.


Plébániai hirdetés, 2018. december 9.

Advent 2. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Lúcia
Péntek, Keresztes St. János

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Kultúrház melletti Bányász-emlékműnél
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. A Kiss család + tagjaiért

*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2018-ban dec. 21-én 22 óra 23 perc-kor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig; közben tavasszal is, ősszel is van egy-egy időpont, amikor a nappal és az éjszaka egyforma hosszú, ezeket tavaszi ill. őszi napéjegyenlőségnek nevezzük). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Jézus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.


Plébániai hirdetés, 2018. december 2.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Xavéri St. Ferenc
Kedd, St. Borbála
Csütörtök, St. Miklós püspök (Mikulás)
Péntek, St. Ambrus püspök
Szombat, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Bányászokért
14 ó. Megemlékezés St. Borbáláról és a bányászéletről, a Kultúrház melletti Bányász-emlékműnél
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó. + Aubéli János, neje Szakmár Borbála, szülők
Vasárnap, 10 ó.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignáccal együtt a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.
————————-
Mikulás
A kedves, titokzatoskodó Mikulás-szokás misztikus élmény a keresztény gyermek számára, amely lassan átnő a krisztusi misztikába.
E szokás megalapítója Szent Miklós, aki a 4. században élt és a kisázsiai Myra város püspöke volt. Érdekesség ebben a történetben, hogy ő nem akart semmiféle szokást alapítani, de hogy ez mégis így történt, bizonyára nem tiltakozik ellene boldog égi hazájában.
Este, vagy hajnalban, titokban tette a rászoruló ablakába a szükséges ruhát, cipőt, kenyeret stb. /Micsoda különbség van e között, meg a sötétben lopakodó tolvaj között!/ El akarta kerülni az emberek hálálkodását; tudta, hogy Isten minden jótettet följegyez és sokszorosan megfizet érte. Ez titokzatoskodásának magyarázata. Valójában karitatív tevékenységet gyakorolt; élete végéig mindenét szétosztotta.
A mohamedán törökök Kis-ázsiai pusztításai miatt, 1087-ben a keresztes lovagok az olaszországi Bari nevű városkába menekítették csontjait. Alakját sok dicsőítő legendával vették körül és sok zarándok keresi fel sírját.
A latin Nicolaus nevet a magyar nyelv Mikulássá formálta.

*
Szent Borbála
306-ban halt vértanúhalált Nicomediában (ma Izmir, Törökország nyugati részén; abban az időben a Római Birodalom része volt), tizenéves korában. Megkeresztelkedése pogány szüleit – különösen az apját – nagyon feldühítette; másképpen gondolták el életét. Lebeszélniük nem sikerült a krisztuskövetésről. Az akkori hatóság halálra ítélte. A bizonytalankodó hóhér kezéből az apa kitépte a bárdot és levágta leánya fejét. A legenda szerint az apát villámcsapás sújtotta hamuvá, miután hazafelé tartott jól elvégzett munkája után. Borbála tisztelete széles körben elterjedt. A bányászokon kívül több más szakma is védőszentjévé választotta.

*
Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2018. november 25.

Krisztus király

ÜNNEPEK:
Péntek, St. András apostol
Vasárnap, Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Katalinokért
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Farkas Béla 30. éf. és a családtagok
*
Készítsétek el az adventi koszorút, a szokásos jó ízléssel.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a templomban helyi rászorulók támogatására.
*
Januártól felszabadul egy Új Ember katolikus hetilap; valaki fogja pártját, hogy ne kelljen visszamondani. Ára példányonként 200 Ft.
*
Advent 1. vasárnapján a Mária rádió Altáróról közvetíti a 10 órai misét, a tokodi énekkar is szerepel benne.
*
Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti tó /Galileai tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2018. november 18.

Évközi 33. vasárnap
GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
Szegények világnapja
ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-házi St. Erzsébet
Szerda, Szűz Mária bemutatása a templomban
Csütörtök, St. Cecília vértanú
Szombat, A 117 vietnámi vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Ferenc, neje Erzsébet, gyermekeik Erzsébet, Béla
*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.
——————–
Szent Cecília
Rómában élt és halt vértanúhalált, 250-ben, tizenévesen. Egy Valerianus nevű, pogány fiatalember vette feleségül, aki hamarosan megkeresztelkedett öccsével együtt. Nemsokára mindhármukat kivégezték kereszténységük miatt; utoljára hagyva Cecíliát. A hóhér harmadik csapásra sem tudta levágni Cecília fejét, aki erre eldobta pallosát és otthagyta. Cecília a barátai karjában vérzett el.
Életéről keveset tudunk, de annál nagyobb tisztelet vette körül, legendákkal együtt. Arannyal átszőtt ruhája tehetős családra vall; ruhája alatt durva vezeklőövet viselt. Testi szépségét túlragyogta a Jézushoz ragaszkodó lelke. Már a 4. században templom épült tiszteletére; a 6. században pedig a szentmise kánonjába is bevették nevét.
Az Istent dicsérő zene és ének védőszentjeként tiszteljük.

*
Dung-Lac St. András és 116 társa, vietnámi vértanúk
A 17. században erőteljesen bontakozott a kereszténység Vietnamban. Ez is jele annak, hogy a vallásilag egészen másféle távol-keleti országok népei is megértik és el tudják fogadni Jézus tanítását. Válogatott kínzások között ölték meg őket; a többségük bennszülött volt.
*
Szűz Mária templomi bemutatása
543-ban egy templomot építettek Mária tiszteletére Jeruzsálemben; felszentelésének emlékét őrzi ez az ünnep. Ez a templom nem maradt meg, de felszentelésének emlékét a keleti egyház megtartotta, s ezt az ünnepet 1585-től a nyugati egyház is átvette. Szűz Mária bemutatásának az Írásokban nincs nyoma; Jézus bemutatását Lukács evangéliumában olvashatjuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 11.

Évközi 32. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Jozafát vértanú

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Latkovszki Antal 10. éf.
Vasárnap, 10 ó.
GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
11 ó. Megemlékezés az I. Világháború befejezéséről, annak 100. évfordulója alkalmából.

*

Szent Josaphat püspök vértanú, 1580 – 1623
Vlagyimirben, a mai Ukrajna területén született, amely akkor lengyel fennhatóság alatt állt. Először kereskedő inas, majd a bazilita szerzetesek rendjébe lépett és áttért az Egyesült rutén egyházba, amely 1596-ban jött létre. 1618-ban Polock város érseke lett. Szívügye volt a Rómával való egység ápolása, emiatt kellett meghalnia. 1621-ben a jeruzsálemi ortodox pátriárka minden katolikus püspöki székhelyre ortodox ellenpüspököt nevezett ki. Jozafátot azzal vádolták, hogy el akarja latinosítani a liturgiát és ellene hangolták a népet. Háza ajtaját betörték, megölték szolgáit, majd őt magát is. VIII Orbán pápa hamarosan elindította szentté avatását.
A bazilita szerzetesrend a bizánci szertartású szerzetesség legnépesebb csoportja. Jozafát a rend alapítói közé tartozik, a 17. században. Máriapócson a 18. század elején telepedtek le, ahol jelenleg is élnek. II. János Pál pápa oda látogatásakor kétszázezer vett részt a miséjén. Hajdúdorogon, Makón és Kispesten volt még rendházuk.