Plébániai hirdetés, 2020. január 19.

Évközi 2. vasárnap
Ima-nyolcad kezdődik a kereszténység egységéért

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás, búzaszentelés – április 26.
Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 24.
Pünkösd – május 31
Szentháromság /mise a kápolnánál/ – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Ágnes vértanú
Péntek, Szalézi St. Ferenc püspök
Szombat, Pál-fordulás, azaz St. Pál apostol megtérése

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Szerda, Mise a 15 órai temetés után
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Szeferinusz Antal, öccse Ferenc, szülei
Vasárnap, 10 ó.
*
Gyűjtést tartunk a régi tabernákulum folyamatban levő felújítására
*
St. Ágnes vértanú + 304
Az előkelő származású, 13 éves Ágnes 304-ben halt vértanúhalált, Rómában, Diocletianus császár keresztény-üldözése idején. A városparancsnok fia beleszeretett, de Ágnes azt mondta neki, hogy már van vőlegénye, aki a hit gyűrűjével jegyezte el őt. A kikosarazás miatt sértődött apósjelölt elkezdett utána járni, hogy ki az a vőlegény. Amikor megtudta, hogy Jézusról van szó, Ágnest zaklatásnak és meghurcolásnak vetette alá, hogy megnyerje fia számára. A fiú szörnyethalt, amikor erőszakoskodni próbált Ágnessel. Ágnes imájára a fiú életre kelt. Ettől az esettől az apa megijedt és Ágnes ügyét egyik tisztjére bízta, aki tőrével leszúrta, majd testét elégette. Ágnes szülei, akik szintén keresztények voltak, nagy fájdalommal viselték a történteket. Ágnest hamarosan szentként tisztelték.


Plébániai hirdetés, 2020. január 12.

Jézus megkeresztelkedése
Évközi idő hamvazószerdáig, zöld színnel

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás, búzaszentelés – április 26.
Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 24.
Pünkösd – május 31
Szentháromság /mise a kápolnánál/ – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Péntek, St. Antal apát
Szombat, Árpád-házi St. Margit
Vasárnap évközi 2.

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Milinszki Miklós
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Barina Antal
Vasárnap, 10 ó.
*
Remete St. Antal, 251 – 356, élt 105 évet
Egy Közép-egyiptomi földműves gyermeke. 18 éves korában meghaltak szülei. Jézus tanítása felkeltette érdeklődését, utána egyébbel nem is akart foglalkozni. Elvonult a világtól, követve az Egyiptomban a 2. századtól terjedő remeteéletet. Egy romvárosban befalaztatta magát és ott élt húsz éven keresztül, elmélkedésben, imádságban. Egyik barátja látta el szűkös élelemmel, rajta kívül mással nem tartott kapcsolatot. Húsz év elteltével mint bölcs jelent meg az emberek között. Felkérték a szétszórtan élő remeték egybegyűjtésére, amit meg is tett, s ezzel lett a szerzetesség megalapítója. Maximianus császár keresztényüldözése idején (4. század eleje) Alexandriába ment, hogy bátorítsa és erősítse azokat, akiket Jézusért megölni készültek. A nagy tekintélyű Antalt a társadalom minden rétege kereste lelki segítségért; Nagy Konstantin császár is tartotta vele a kapcsolatot. Kilencven éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy megkeresse a másik remete-hírességet, Remete Szent Pált; találkozásukat Szent Jeromos írta le. A koptok és szírek remetéi Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike lett a 14 segítő szentnek. Kortársai lélekhordozónak, Isten emberének, Egyiptom lelki orvosának nevezték.


Plébániai hirdetés, 2020. január 5.

Karácsony utáni 2. vasárnap
Víz-szentelés

2020
Hamvazószerda – február 26.
Húsvét – április 12.
Jubiláló házastársak megáldása – április 19.
Elsőáldozás, búzaszentelés – április 26.
Pünkösd. Igeliturgia az Orbán-kápolnánál (rendezi Tát) – május 31.
Szentháromság /mise a kápolnánál/ – június 7.
Úrnap. Te Deum a tanév befejezése alkalmából – június 14.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Jézus megjelenése /Vízkereszt/
Vasárnap, Jézus megkeresztelkedése

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Szabó János, neje Emmer Ilona
Vasárnap, 10 ó.
*
Anyakönyvi statisztika – 2019
Keresztelés 15 fő, 7 fiú, 8 lány
Szentségi házasságkötés 4 pár
Temetés katolikus szertartással 23 fő, 8 férfi, 15 nő
*
Jézus minden nép számára megjelenik a három napkeleti bölcs látogatása által. A Gáspár, Menyhért és Boldizsár nevet a vallásos Középkor adta nekik. Boldizsárt feketebőrűként ábrázolják. A hagyomány szerint St. Tamás apostol keresztelte meg őket, majd mint püspökök hirdették az Evangéliumot, Perzsiában. Ereklyéik Konstantinápolyba, majd Milánóba kerültek; a 12. századtól a kölni dómban őrizik őket.


Plébániai hirdetés, 2019. december 29.

Szent Család vasárnapja
Szülők, nagyszülők megáldása

ÜNNEPEK:
Kedd, St. I. Szilveszter pápa
Szerda, Újév 2020-ban, Szűz Mária istenanyasága
Csütörtök, Nagy St. Vazul és Nazianzi St. Gergely
Vasárnap, Víz-szentelés

MISEREND:
Kedd, 18 ó. Év végi hálaadás
Szerda, 10 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.

*
Szilveszter I. pápa
313-tól volt pápa, haláláig, 335-ig. Róla nevezték el az év utolsó napját. A 313 jeles év az egyház történetében; ebben az évben rendelte el Nagy Konstantin császár a keresztények vére üldözésének beszüntetését, mielőtt maga is megkeresztelkedett. Kellemetlen volt Szilveszter pápának, hogy a császár nem szerette Rómát; összesen háromszor jelent meg ott, akkor is rövid időre. A pápa dolga az volt, hogy a szabad élet felé vezesse az illegalitásból a kereszténységet. Felépítették Rómában az első templomot szent Péter sírja fölé. A császár Niceában (ma Iznik a neve, Törökországban, Isztambul /Konstantinápoly/ közelében található) egyetemes zsinatot hívott össze 325-ben. Szilveszter pápa személyesen nem jelent meg a zsinaton, csak követeket küldött oda. A zsinat határozatot hozott a húsvét ünneplésének éven belüli időpontjáról, amely vita tárgya volt a keleti és nyugati egyház között; továbbá megfogalmazták a máig használatos Hiszekegyet.


Plébániai hirdetés, 2019. december 22.

Advent 4. vasárnapja

A szabadtéri gyertyagyújtás 17 órakor lesz

 

MISEREND:
Kedd, Szenteste, délelőtt fél 10 ó. mise a Szent György Otthonban
Éjfélkor mise a templomban
Szerda, Karácsony, 10 ó. Pásztorjáték a mise keretében
Csütörtök, Szent István, 10 ó. János napi bor-szentelés a mise keretében
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. Szülők, nagyszülők megáldása

*

Az év végi hálaadást dec. 31-én tartjuk a 18 órai mise keretében.

*

Köszönjük a templom karácsonyi feldíszítését, s az erre szánt adományokat!
*
A Karitász az összegyűjtött 600 kg tartós élelmet 50 családnak osztotta szét. 20 fő kapott 2000 Ft-os húsutalványt. 280 db kis-csomagot osztottak szét a karitász-pártfogoltaknak. Köszönjük a helyi Karitász tagjainak áldozatos munkáját! Köszönjük az adakozóknak az adományokat!
*

Köszönöm az intézmények és magánszemélyek karácsonyi és újévi jó kívánságát; ezúton viszonzom és Isten oltalmába ajánlom mindnyájukat!


Plébániai hirdetés, 2019. december 15.

Advent 3. vasárnapja

Szabadtéri gyertyagyújtás 16 órakor

Most a mise után – az örvendezés vasárnapja alkalmából – a Karitász megvendégeli a templom népét; fogadjátok szeretettel a test frissítőjét

 

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Pánczél Istvánné Mechler Mária
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban a Kiffer család élő és + tagjai
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.

*

Karácsonyi miserend

Dec. 24. délelőtt fél 10 ó. mise a Szent György Otthonban
Éjfélkor mise a templomban
Dec. 25. 10 ó. Pásztorjáték a mise keretében
Dec. 26. 10 ó. János napi bor-szentelés a mise keretében
Dec. 29. Szülők, nagyszülők megáldása

Az év végi hálaadást dec. 31-én tartjuk a 18 órai mise keretében.


Plébániai hirdetés, 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja

15 ó. Rózsafüzér a templomban; 17 ó. adventi gyertyagyújtás az óvoda melletti szabadtéri koszorún

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Péntek, St Lúcia vértanú
Szombat, Keresztes St. János

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2019-ben dec. 22-én 4 óra 19 perckor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Krisztus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.
Soha ne gondolj rosszat testvéreidről, mert az ilyen gondolat megzavarja a szív tisztaságát.
Aki terhének súlya alatt esik el, az nehezen fog egyedül terhével együtt fölkelni.
Isten irgalmasságának tekintsd, ha néha jó szót szólnak hozzád, mert egyáltalán nem érdemled meg.


Plébániai hirdetés, 2019. december 1.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Kedd, Xavéri St. Ferenc
Szombat, St Ambrus püspök

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
17 órakor adventi szentórát tartok a plébánián a Karitász-csoport részére; mások is részt vehetnek rajta.
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignáccal együtt a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.

Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2019. november 24.

Krisztus király
ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

ÜNNEPEK:
Szombat, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
Péntek, 18 ó. Csak temetési mise, a 15 órai temetés után
Szombat, 16.30 ó. + Speier Mihály, neje Hartai Hummel Margit; Hasenbeck József, neje Keil Mária
Vasárnap, 10 ó.

*
Szerdán 17 órától lesz adventi-koszorú kötés a gyerekek részére, a plébánián. Koszorúalapot hozzatok magatokkal, minden egyéb kellék ott megtalálható lesz. Az elkészített koszorút hazavihetitek.
*
A templomi adventi koszorút készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*
Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti-tó /vagy Galileai-tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2019. november 17.

Évközi 33.vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Árpád-házi St. Erzsébet
Csütörtök, Szűz Mária bemutatása a templomban
Péntek, St. Cecília vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, Mise a 15 órai temetés után (Karaszek Miklós)
Kedd, 18 ó. A Szűzanya tiszteletére
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
Mise a 15 órai temetés után (Fischer Jánosné)
Péntek, 18 ó. A Szűzanya tiszteletére
Mise a 15 órai temetés után (Szabó István)
Szombat, 16.30 ó. + Schreck Jakab, neje Scherczer Katalin; Szakmár József, neje Keil Teréz
Vasárnap, 10 ó. ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.