Plébániai hirdetés, 2019. december 8.

Advent 2. vasárnapja

15 ó. Rózsafüzér a templomban; 17 ó. adventi gyertyagyújtás az óvoda melletti szabadtéri koszorún

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária szeplőtelen fogantatása
Péntek, St Lúcia vértanú
Szombat, Keresztes St. János

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Szent Lúcia /Luca/
A legfiatalabb – tizenéves – szentek egyike. A dél-szicíliai Siracusa-ban élt, és halt vértanúhalált 304-ben, Diocletianus császár keresztényüldözése idején. Neve a lux latin szóból származik, jelentése: fény. A Gergely-féle naptárreform bevezetéséig december 13-át tartották a téli napfordulónak egyes területeken (2019-ben dec. 22-én 4 óra 19 perckor lesz a téli napforduló, onnantól nő a nappal hossza a nyári napfordulóig). Ezzel a fényváltozási időponttal lehet kapcsolatos, hogy a népszokás babonákat ragasztott a Luca naphoz. Lúcia személyével a babonaság nem kapcsolatos, hiszen rajta Krisztus fénye ragyogott.

Keresztes Szent János, spanyol, 1542 – 1591
A jezsuiták iskolájába járt, közben a szegények kórházában dolgozott, majd belépett a karmelitákhoz. A rendben visszaállította az eredeti szigorúságot; ugyanezt tette kortársa, Avilai St. Teréz, a női ágazatban. A reform sok rendtársának nem tetszett, Jánost többször megverték, házi börtönbe zárták, ráadásul elöljárói sem értették meg. Szerette Krisztus keresztjét és alázattal fogadta el életének keresztjeit /innen a neve/. Több kolostort alapított, sokat írt. Néhány gondolata:
Aki magában bízik, az sem magát nem tagadja meg, sem Krisztust nem követi.
Aki nem keresi Krisztus keresztjét, az nem keresi dicsőségét sem.
Isten jóságából egy óra alatt nagyobb eredményt érünk el, mint a magunkéból egész életünk folyamán.
Soha ne gondolj rosszat testvéreidről, mert az ilyen gondolat megzavarja a szív tisztaságát.
Aki terhének súlya alatt esik el, az nehezen fog egyedül terhével együtt fölkelni.
Isten irgalmasságának tekintsd, ha néha jó szót szólnak hozzád, mert egyáltalán nem érdemled meg.


Plébániai hirdetés, 2019. december 1.

Advent 1. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Kedd, Xavéri St. Ferenc
Szombat, St Ambrus püspök

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
17 órakor adventi szentórát tartok a plébánián a Karitász-csoport részére; mások is részt vehetnek rajta.
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Xaveri Szent Ferenc, 1506 – 1552.
Spanyol jezsuita. Alapító tagja Loyolai St. Ignáccal együtt a jezsuita szerzetesrendnek. Indiába küldik misszióba, az út 13 hónapig tartott. Két év alatt húszezer őslakót keresztelt meg. India és az Indonéz szigetek után Japánban alapított egyházközségeket. Kínába igyekezett, útközben halt meg magára hagyottan a San Csao szigeten, ahonnan már látta a kínai partokat. XV. Gergely 1623-ban avatta szentté.

Szent Ambrus püspök, 339 – 397.
A jó képességekkel megáldott fiatalember 30 évesen Milánó kormányzója lett. A helyi püspök halála után összegyűltek püspököt választani. Ambrus, mint kormányzó is elment az összejövetelre a rend biztosítása végett; attól tartott hogy az ariánus szekta tagjai és a katolikusok összezördülnek. Egy gyermek bekiáltott: Ambrus legyen a püspök! És jött a jelenlévők egyhangú válasza: Ő legyen! Megkeresztelkedett, jó pásztora lett a rábízottaknak. Küzdött a hit tisztaságáért, küzdött a császári ház önkénye ellen, rámutatva, hogy a császár az Egyházban van és nem az Egyház felett.


Plébániai hirdetés, 2019. november 24.

Krisztus király
ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

ÜNNEPEK:
Szombat, St. András apostol
Advent 1. vasárnapja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
Péntek, 18 ó. Csak temetési mise, a 15 órai temetés után
Szombat, 16.30 ó. + Speier Mihály, neje Hartai Hummel Margit; Hasenbeck József, neje Keil Mária
Vasárnap, 10 ó.

*
Szerdán 17 órától lesz adventi-koszorú kötés a gyerekek részére, a plébánián. Koszorúalapot hozzatok magatokkal, minden egyéb kellék ott megtalálható lesz. Az elkészített koszorút hazavihetitek.
*
A templomi adventi koszorút készítsétek el a szokásos jó ízléssel.

*
Szent András apostol
Péter apostol testvére; a Genezáreti tó partján lévő Betszaidában született. Kezdetben Keresztelő st. János tanítványa, majd Jézust követte, miután Jézus magához hívta őt, Péterrel együtt (Mt.4,18-). A hagyomány szerint az Al-Duna mentén, majd a mai Görögország területén hirdette az evangéliumot. Patraszban feszítették X alakú keresztre, K.u. 60-ban. Ezért hívjuk az asztallábakat, állványokat stb. rögzítő X alakú szerkezetet András-keresztnek. (Betszaida a Genezáreti-tó /vagy Galileai-tenger/ északi partján feküdt. Ma már csak romjai vannak meg; még az Ókorban elpusztult.)


Plébániai hirdetés, 2019. november 17.

Évközi 33.vasárnap

ÜNNEPEK:
Kedd, Árpád-házi St. Erzsébet
Csütörtök, Szűz Mária bemutatása a templomban
Péntek, St. Cecília vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Hétfő, Mise a 15 órai temetés után (Karaszek Miklós)
Kedd, 18 ó. A Szűzanya tiszteletére
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban,
Mise a 15 órai temetés után (Fischer Jánosné)
Péntek, 18 ó. A Szűzanya tiszteletére
Mise a 15 órai temetés után (Szabó István)
Szombat, 16.30 ó. + Schreck Jakab, neje Scherczer Katalin; Szakmár József, neje Keil Teréz
Vasárnap, 10 ó. ORSZÁGOS GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA

*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.


Plébániai hirdetés, 2019. november 10.

Évközi 32.vasárnap
MINDENSZENTEK BÚCSÚ
ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Márton püspök
Kedd, St. Jozafát püspök vértanú

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban, + Kántor József
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Hilák Ferenc, neje Erzsébet, gyermekeik Erzsébet és Béla
*
Köszönjük a templom búcsúi felkészítését, nagytakarítását. Köszönjük a hölgyeknek a plébánia előkészítését a múlt szerdai pap-gyűléshez.
*
Köszöntöm vendégeinket, akik együtt ünnepelnek velünk Mindenszentek búcsúnk napján. Gazdagodjanak ők is Isten kegyelmében, amely ilyenkor bővebben árad.

Szent Márton püspök, 317 – 397.
Pogány római család gyermeke. A mai Szombathelyen született. Apja katonatiszt a császári hadseregben. Márton 12 évesen hittanulónak jelentkezett. Szülei ezt ellenezték. Apját Észak-Olaszországba vezényelték, vele ment a család is. 15 évesen besorozták a hadseregbe és testőrtiszt lett. Franciaországba került, itt adta oda köpenye felét a didergő koldusnak Amien város kapujánál. A fél-köpenyt álmában Jézus vállán látta viszont. Ennek hatására leszerelt, megkeresztelkedett. Visszament Olaszországba, anyját megtérítette a keresztény hitre. A arianus tév-tanítók megverték, elüldözték. Visszament Franciaországba, Hilariushoz, Poitiers (poátyié) város szentéletű püspökéhez, akivel már korábban fölvette a kapcsolatot. Tours (túr) város közelében kolostort épített. amivel a gall-frank szerzetesség fejlődését indította el. Miután meghalt Tours püspöke, Mártont választották püspökké. Keményen harcolt a hit tisztaságáért. Hívei szerették gondoskodó szeretete és szegényes életvitele miatt. Márton a nyugati egyház első, nem-vértanú szentje. Tours-ban temették el. Sírja zarándokhely volt a Középkorban, ami jelen korunkban fölelevenedett a gyalog-zarándoklatok divattá válásával: a Szent Márton út Szlovénián és Olaszországon keresztül vezet a franciaországi Tours-ba.


Plébániai hirdetés, 2019. november 3.

Évközi 31. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Borromei St. Károly
Kedd, St. Imre herceg
Szombat, A Laterán bazilika felszentelése A pápák temploma Rómában

MISEREND:
Kedd, 18 ó. A Táton szolgált + papokért
Szerda, Mise a 15 órai temetés után
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Az Otthon dolgozóiért és élő hozzátartozóikért
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Édesapáért
Vasárnap, 10 ó. BÚCSÚ; Tát élő lakóiért
*

A Lateráni Bazilika felszentelése.
A Keresztelő St. János tiszteletére szentelt bazilikát Nagy Konstantin császár építette a 4. században. A 12. századtól a templomok elsejének tekintették. Felszentelésének emlékében az egység jele valósul meg, a szent Péter székéhez ragaszkodás. Kezdetben csak Róma ünnepe volt a felszentelés napja, később az egész Egyház ünnepe lett.


Plébániai hirdetés, 2019. október 27.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Simon és Júdás apostolok
Péntek, Mindenszentek
Szombat, Halottak napja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Szerda, Mise a 13 órai temetés után
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
A búcsú november 10-én lesz
*
Naptárra most a mise végén még fel lehet feliratkozni.
*
Pénteken 14 órakor tartjuk a szokásos, közös megemlékezést halottjainkról, a temetőben. A liturgia után megkoszorúzzuk a német, az orosz és a magyar katonai síremlékeket.
Ezt követően megáldom az új, vagy felújított síremlékeket. Az igényt a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.
*
Szent Simon és szent Júdás apostolok. Egy napon van ünnepük. Simon először Egyiptomban, Júdás pedig Mezopotámiában tevékenykedett. Később együtt dolgoztak Perzsiában. Ott is szenvedtek vértanú-halált. Simont kettéfűrészelték, Júdást lefejezték. Az Újszövetségben a levelek sorát szent Júdás apostol levele zárja. Az áruló Júdás neve elé megkülönböztetésként az iskarioti jelzőt szoktuk tenni, Iskariot tartományból származott.


Plébániai hirdetés, 2019. október 20.

Évközi 29. vasárnap
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

ÜNNEPEK:
Szerda, Kapisztrán St. János
10.30-kor megemlékezés az 1956-os forradalomról
Péntek, St. Mór püspök

*
A búcsú november 10-én lesz
*

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó. + Szenczi Ferenc
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Naptárra okt. végéig lehet feliratkozni.
*
Kapisztrán Szent János, 1386 – 1456
Dél-Itáliában született. A nápolyi királyság kormányzója lett. Egy per alkalmával igazságtalan ítéletre kényszerítették. Lemondása után a király Perugia város kormányzását bízta rá. Eljegyzett egy nápolyi grófnőt. A városok közti háborúskodásban bebörtönözték. Majd szakított a világgal, eljegyzését felbontotta és a Ferenc-rendbe lépett. Európa egyik leghíresebb vándor-szónoka lett.
Magyarországra 1452-ben hívták. Tudta, hogy ez a föld a védőbástyája a nyugati kereszténységnek a törökök ellen. III. Callixtus pápa engedélyt adott neki a török elleni toborzásra és segítségét is felajánlotta. Barátságot kötött Hunyadi Jánossal s kettejük vezérletével vívták meg a győztes csatát a török ellen Nándorfehérvárnál, 1456-ban. A győzelem után három héttel Hunyadi meghalt, majd októberben Kapisztrán János is meghalt az újlaki kolostorban. Teste elveszett a török hódoltság idején.
A pápa augusztus 6-ra Elrendelte a Színeváltozás ünnepet – ezen a napon vette hírét a nándorfehérvári győzelemnek. A déli harangszót egy hónappal a győzelem előtt rendelte el, így a győzelemről nyilván nem tudhatott. A déli harangszó később egybemosódott a győzelem emlékével.

Szent Mór püspök, 1000 – 1070.
Magyar szülők gyermeke. Harminc éves korában a pannonhalmi kolostor apátja. Szent István király pécsi püspökké nevezi ki. Amikor 1046-ban Gellértet és társait megölték a pogány magyarok, Mór megmenekült. Egyike az I. Endrét koronázó püspököknek és a tihanyi apátság alapítólevelének egyik aláírójaként is szerepel. Pécsi püspökként felkarolta az iskolák ügyét, templomokat és kolostorokat épített. Első magyar íróként tartják számon; a zoborhegyi remeték életrajzát írta meg.


Plébániai hirdetés, 2019. október 13.

Évközi 28. vasárnap

ÖNKORMÁNYZATI SZAVAZÁS

A búcsú november 10-én lesz

ÜNNEPEK:
Kedd, Avilai (Nagy) St. Teréz
Csütörtök, Antiochiai St Ignác vértanú
Péntek, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja
GYŰJTÉS A MISSZIÓKRA

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Mise a 15 órai temetés után
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Avilai /Nagy/ St. Teréz, 1515 – 1582; spanyol.
Tizenketten voltak testvérek. Minden könyvet elolvasott, ami kezébe került. Arra törekedett, hogy az embereket vidámítsa és megnevettesse. 19 éves korában titokban lépett a karmeliták rendjébe, mivel apja ellenezte kolostorba vonulását. Látta a megostorozott Üdvözítőt. Egy alkalommal nem érte lába a földet templomba menet; ezt rendtársai látták és azzal vádolták, hogy ördög szállta meg. 17 női- és 15 férfikolostort alapított a sarutlan karmeliták számára. Sokat írt. Halála éjszakáján vezették be a Gergely-féle naptárt, 1582 október 4-ről 5-re virradóra.
Antiochiai St. Ignác, 50 – 110.
Antiochia városának 3. püspöke. Jeruzsálem után ez a város volt az őskereszténység második központja. A pogányságból megtértek itt nevezték magukat először krisztiánuszoknak, azaz keresztényeknek. Együttműködött az apostolokkal; közülük többet személyesen ismert. Traianus császár idejében letartóztatták és Rómába vitték. A hosszú és viszontagságos úton leveleket írt a római egyháznak: bíztatta a híveket egységre és kitartásra. Azt is kérte, hogy ne tegyenek semmit kiszabadítása érdekében. Rómába érve hamarosan a cirkuszi arénába vitték és oroszlánokkal tépették szét, társaival együtt. Ignác elfogadóan és hősiesen viselte az éhes oroszlánok halálos támadásait. A császár megjegyezte: Nagy a keresztények bátorsága. Hol van egy görög, aki így tudna meghalni a maga Istenéért?


Plébániai hirdetés, 2019. október 6.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Rózsafüzér királynője
Kedd, Szűz Mária magyarok nagyasszonya

A búcsú november 10-én lesz

MISEREND:
Kedd, 18 ó. A mise előtt, 17 órakor, Rózsafüzér ájtatosság
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. A mise előtt, 9 órakor, szentségimádás
*
A Karitász összejövetele csütörtökön 17 órakor lesz.
*
Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett ugrasztották meg a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.
*
Szűz Mária Rózsafüzér királynője
Ezt az emléknapot szent V. Pius pápa rendelte el 1573-ban, azzal kapcsolatban, hogy a keresztény seregek 1571-ben legyőzték a törököket a lepantói, tengeri ütközetben. Ettől kezdve indult hanyatlásnak a török birodalom, amely vallásilag is, életbiztonság szempontjából is, nagy veszélyt jelentett Európára. Az emléknapot 1716-ban felvették a Római kalendáriumba; 1913-ban pedig a győzelem napjára, október 7-re tették át.