Plébániai hirdetés, 2018. május 20.

PÜNKÖSD
Évközi időszak következik, zöld

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Szűz Mária keresztények segítsége
Szombat, Néri St. Fülöp
Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. Mise a kápolnánál + Rózsahegyi szülők és fiuk József
*
Neri szent Fülüp, Született Firenzében 1515-ben, meghalt Rómában 1595-ben.
Gazdag kereskedő nagybátyja üzletében kezdett dolgozni, de hamar Jézus szolgálata felé fordult. Látomásban azt az utasítást kapta, hogy menjen Rómába, de ott úgy éljen, mintha sivatagban lenne. Loyolai Ignácnál tanult, majd utcai apostolkodásba kezdett. 36 éves korában szentelték pappá. Hamarosan Oratóriumot alapított, fiatalok gyülekeztek köréje. Könnyed stílusa, jó humora miatt igen kedvelték; nevető szent-nek hívták. Barátságban volt Borromei Károly milánói bíborossal.
Oratórium: ennek a szónak van jelentése a zenében is, az építészetben is; itt, Neri Fülöppel kapcsolatban azonban az imádság házát jelenti (az orare = imádkozni, latin szóból származik). Nem templom ez, hanem egy nagyobb terem, ahol a fiatalok Fülöp atyával együtt megbeszélték gondjaikat, feladataikat, imádkoztak, Szentírást olvastak. Legyetek jók, ha tudtok… Napi feladatuk volt a városi szegények ápolása, s besegítés a kórházakban…
Megalapította a Papok Oratóriumát is, amit a pápa jóváhagyott. Ne feledjük, Fülöp kisgyermek korában lépett fel Luther Márton (1517), amely a protestánsok elszakadásához vezetett. Az Egyház nagy megrázkódtatása volt ez; a Tridenti Zsinat (1545-63) keretében igyekeztek a bajokat orvosolni, s ebben a papság képzésének megújítását fontosnak tartották.
Fülöpöt Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szentté, 1622-ben.


Plébániai hirdetés, 2018. május 13.

Jézus mennybemenete

2018
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Szerda, Nepomuki St. János
Vasárnap, PÜNKÖSD

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 19 ó.
Szombat, 1730 ó.
Vasárnap, 10 ó.

*

Nepomuki St. János, 1350 – 1393
A gyónási titok megőrzésének lett az áldozata, 43 éves korában. Nepomukban született, Dél-Csehországban, szegény szülők gyermekeként. A prágai érsek helynöke lett és kiváló szónok. Vencel király – miután szabados és kicsapongó élete miatt meg akarták mérgezni – bizalmatlan lett mindenkivel szemben, fiatal feleségére pedig féltékeny. Jánost felszólította, mondja el, mit gyónt a felesége. János pap nem titkolta felháborodását emiatt: Hogyan kérdezhetsz ilyet, amikor tudod, hogy gyónási titok köt!? A király egy megüresedett püspöki széket ajánlott fel neki, de ő keményen visszautasította. Ezután megkínoztatta Jánost, majd a Moldva folyóba dobatta.
Gyóntató papok, hidak, hajósok védőszentje lett.


Plébániai hirdetés, 2018. május 6.

Húsvét 6. vasárnapja
Tömegtájékoztatási világnap

2018
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Vasárnap,; Jézus mennybemenete

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban+ Schmidt János
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
Elsőáldozók:

Fekete Nóra, Felföldi Maja, Földesi Lara, Galba Krisztián, Kiss Sára, Kosztankó Péter Ferenc, Spielmann-Aubéli Máté, Szabó Ákos,
Szarka Emma Dorottya, Szlapák Zoé Petra, Vas András,
Vörös Levente, Walczer Bálint.

*
A Tömegtájékoztatási világnap egyházi alapítású nap, a II. Vatikáni Zsinat (1962-65) határozata alapján. 1967 óta tartják, nálunk húsvét 6. vasárnapján. Információ-zuhatagban élünk, benne igaz és hamis. Figyeljünk az Isteni Szóra, akkor a többit helyesen fogjuk tudni kezelni.


Plébániai hirdetés, 2018. április 29.

Húsvét 5. vasárnapja
Búzaszentelő
2018
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Atanáz püspök
Csütörtök, St. Fülöp és Jakab apostolok
Vasárnap, Tömegtájékoztatási világnap; ELSŐÁLDOZÁS

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
+ Papp Istvánné Pusztai Erzsébet
Péntek, 19 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. Elsőáldozókért
*
Május 4-én az elsőáldozók vizsgát tesznek szüleik jelenlétében, s akiknek sikerül, elvégzik első gyónásukat.
*
Szent Atanáz, 295 – 373
45 éven keresztül volt Alexandria püspöke. Ebből 17 évet száműzetésben töltött; öt alkalommal száműzték. Az ellenségeskedés mögött az ariánus tév-tanítók (eretnekek) keze volt, s ezek azért lettek erősek, mert Nagy Konstantin császár engedélyezte működésüket. Atanáz egész életét a velük való küzdelem jellemezte, a hit tisztaságának védelme érdekében. Az ariánusok agresszívek voltak, a verekedés sem állt távol tőlük. A szektát egy Áriusz nevű pap alapította. Tagadták Jézus istenségét, az Atyával való egylényegűségét, s ez az eszme több püspököt is magával sodort.. Először a 325-ös niceai zsinat ítélte el ezt az eretnekséget, majd a további zsinatok is. A felette való vita azonban sokáig tartott az egyházban.
Egy alkalommal Atanáz csónakon menekült üldözői elől a Nílus folyón. Egy öbölben megfordult és szembe evezett üldözőivel. Azok megkérdezték, nem látta-e Atanázt. Nemrég felfelé haladt a folyón – mondta Atanáz -, ha siettek, még elérhetitek.


Plébániai hirdetés, 2018. április 22.

Húsvét 4. vasárnapja
Papi hivatások napja
2018
Elsőáldozás – május 6.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Adalbert püspök vértanú, egyházmegyénk védőszentje
Szerda, St. Márk evangélista
Vasárnap, Búzaszentelő

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Lentulay György máltai lovag egészségéért, aki a Szent György
Otthon alapítását szellemileg és anyagilag támogatta
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. Búzaszentelés
*

Elkezdtük az elsőáldozási, felkészülést. További oktatások: április 24, 27; és május 4. mindig délután fél 6-tól fél 7-ig. (A templomban még hidegebb van, megfelelően öltözzenek.) A gyerekek szülő kíséretében jelenjenek meg. Az oktatásokról sem elkésni, sem hiányozni nem lehet.
*
Digitális énekszöveg vetítő rendszert állítottunk üzembe. Köszönjük Pédl Márton ezzel kapcsolatos munkáját, s azoknak is köszönjük, akik neki ebben segítettek. Visszajelzést várunk az olvashatóság tekintetében.
*
Imádkozzunk papi hivatásokért és imádkozzunk az Egyház megújulásáért és megerősödéséért; elmaradottsága összefügg azzal, hogyha a fiatalok szépnek és fontosnak tartják is Jézus hirdetését, de elbizonytalanodnak.
*
Szent Adalbert (Béla) püspök, vértanú, 956 – 997
A magyarokon kívül a csehek és a lengyelek is kedves szentjüknek tartják. Egyházmegyénk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) védőszentje. Cseh származású. Megválasztott püspökként mezítláb vonult be Prágába. Kezdetben szívesen fogadták, de amikor fejükre olvasta vétkeiket, ellene fordultak. Lóhátra ült és Magyarországra jött, 994-ben és 995-ben tartózkodott nálunk. Megkeresztelte Géza fejedelmet és Géza fiát Vajkot. Vajk ekkor az István nevet vette fel s ő lett a mi Szent István Királyunk. Mire Adalbert visszament Prágába, rokonait megölték, vagyonát lefoglalták. Lengyelországon keresztül a vad és keresztényellenes poroszokhoz ment hittérítő útra, akik megölték.

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára. Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. április 15.

Húsvét 3. vasárnapja
2018
Elsőáldozás – május 6. Oktatások: 04 – 20,24,27, 05. – 04, 17.30 – 18.30
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Papi hivatások napja

MISEREND:
Kedd, 19 ó. + Milinszki Miklós
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó. + Milinszki Márta
Vasárnap,

*

Pénteken 17.30 – 18.30 lesz az első felkészülési óra az elsőáldozásra, a templomban. (A templomban még hidegebb van, megfelelően öltözzenek.) A gyerekek szülő kíséretében jelenjenek meg. Csatlakozhatnak azok is, akik három évet jártak hittanra, de elmaradt az áldozásuk. Az oktatásokról sem elkésni, sem hiányozni nem lehet.

*

Imádkozzunk papi hivatásokért és imádkozzunk az Egyház megújulásáért és megerősödéséért; elmaradottsága összefügg azzal, hogyha a fiatalok szépnek és fontosnak tartják is Jézus hirdetését, de elbizonytalanodnak.

*

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára. Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. április 8.

Húsvét 2. vasárnapja
Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt belátása szerint.
A jubiláló házastársak megáldása; rövid beszélgetésre hívjuk őket mise után a plébániára
2018
Elsőáldozás – május 6. Oktatások: 04 – 20,24,27, 05. – 04, 17.30 – 18.30
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony – Angyali Üdvözlet
Szerda, St. Szaniszló püspök vértanú
MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban, + Kiffer Kálmán
Temetési mise a 15 órai temetés után
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
*
Jubiláló házastársak
Gyémántlakodalmasok (60 év): Képíró Gyula – Karsai Borbála, Turcsányi Mihály – Kátai Magdolna, Szabó Mihály – Dinnyés Magdolna, Csákvári József – Keil Teréz, Karkó István – Káposzta Katalin, Eger Mihály – Papp Piroska, Szitás Gyula – Hummel Erzsébet, Szabó Lajos – Pusztai Edit.
Aranylakodalmasok (50 év): Szekeres István – Dobos Ilona, Blaskó Miklós – Papp Anna, Csontos Gyula – Cseszka Éva, Zágonyi Miklós – Juhász Lívia, Kékesi László – Nagy Valéria, Szilágyi Mihály – Sasvári Mária, Kovács László – Rausch Valéria, Czéh István – Putz Katalin, Dinnyés Ferenc – Patányi Ilona, Rózsahegyi György – Schreck Katalin, Eger Ignác – Mechler Klára, Nyári Zoltán – Szabó Márta.
Ezüstlakodalmasok (25 Év): Tálas Gábor – Sziklai Gabriella.
dr. Horváth Sándor – dr. Rovács Melinda.
Bronzlakodalmasok (10 év): Holencsik József – Hauber Szilvia, Gál János – Szenczi Judit Katalin, Farkas János – Szabados Szilvia, Németh Balázs – Rózsahegyi Éva, Czifra Gábor – Puizl Erika, Török Norbert – Bodrogi Edina, Németh Attila – Urbanics Adrienn, Kiss Zsolt – Menner Judit,
*
Szent Szaniszló, lengyel püspök, vértanú, 1030 – 1079
Gyermekként kortársa volt a mi szent István királyunknak.
Krakkó püspökévé választották 1072-ben, ezzel a király is egyetértett. Szaniszló püspök szemére vetette a királynak zsarnokoskodását és kicsapongásait. A király emiatt meggyűlölte és szabadulni akart tőle. Először rágalmakkal próbálta elvenni tekintélyét, s amikor ezzel nem érte el célját, katonákat küldött, hogy öljék meg. A katonák azzal tértek vissza, hogy fényesség vette körül a püspököt, emiatt nem tudták megölni. Ezután maga a király rontott rá kíséretével, megölette, testét feldaraboltatta és szétszóratta. A kanonokok összeszedték a püspök maradványait; ideiglenesen egy sírba temették, majd a krakkói Wawel székesegyházba vitték. A királyt Bátor Boleszlávnak hívták, de Szaniszló püspök bátrabb volt őnála.

*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára. Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 25.

Virágvasárnap
A köznapi misék 19 órakor, szombaton 1730-kor lesznek

2018
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt
belátása szerint.
Elsőáldozás – május 6.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Nagycsütörtök, Az Oltáriszentség alapítása
Nagypéntek, Jézus halála
Nagyszombat, Jézus a sírban nyugszik
Húsvétvasárnap, Jézus feltámadása

MISEREND:
Nagykedd, 19 ó. + Kozma Béla
Nagycsütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
17 ó. mise a templomban
Nagypéntek, 9 ó. Keresztút; 17 ó. csonka-mise, Passió
Nagyszombat, 17 ó. Feltámadási szertartás, mise, körmenet
Húsvétvasárnap, 10 ó. + Poszpisek Alajos, neje Tisch Julianna

*
Elsőáldozás
A sekrestyében vegyék át a vizsga-anyagot azok a gyerekek, akik nem itt járnak iskolába és otthon gyakorolgassák szüleik segítségével.

*

1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 18.

Nagyböjt 5. vasárnapja
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

2018
Az óra előre-állítása – március 25. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 1.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt belátása szerint.
Elsőáldozás – május 6.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. József
Virágvasárnap

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. KERESZTÚT; a hittanosok végzik
A Művész, a Kovács és a Bartolen család + tagjaiért
Szombat, 16.30ó. + Sasvári József és neje Galba Mária
Virágvasárnap, 10 ó. Barka-szentelés, PASSIÓ a mise keretében
*
Jelentkezzenek azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, 10-, 25-, 50-, 60 évvel ezelőtt.
*
Elsőáldozás
A sekrestyében vegyék át a vizsga-anyagot azok a gyerekek, akik nem itt járnak iskolába és otthon gyakorolgassák szüleik segítségével.
*
Az áldozás rendje. Az áldozók időben sorakozzanak ki. Akinek számít, hogy elsőnek áldozik, vagy utolsónak, vagy számít, hogy ki áll előtte, mögötte, mellette, ne áldozzon, mert nem méltó rá (előbb tegyék rendbe magukat).
*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)
A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.


Plébániai hirdetés, 2018. március 11.

Nagyböjt 4. vasárnapja

2018
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 25. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 1.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 8.
Választás – április 8. Menjen el szavazni minden jogosult és tegyen megfontolt
belátása szerint.
Elsőáldozás – május 6.
Pünkösd – május 20.
Szentháromság – május 27.
Úrnap – június 3.

 

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. KERESZTÚT
Szombat, 16.30ó. A Szűzanya tiszteletére
Vasárnap, 10 ó. + Rausch József és szülei
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA
*
Vasárnap 14 órakor autóbusz indul a templomtól Péliföldszentkeresztre.
*
Jelentkezzenek azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, 10-, 25-, 50-, 60 évvel ezelőtt.
*
Tartós élelmet gyűjtünk itt, a templomban, március 18-ig.
*
Elsőáldozás
A sekrestyében vegyék át a vizsga-anyagot azok a gyerekek, akik nem itt járnak iskolába és otthon gyakorolgassák szüleik segítségével.
*
Az áldozás rendje. Az áldozók időben sorakozzanak ki. Akinek számít, hogy elsőnek áldozik, vagy utolsónak, vagy számít, hogy ki áll előtte, mögötte, mellette, ne áldozzon, mert nem méltó rá (előbb tegyék rendbe magukat).
*
1% a Magyar Katolikus Egyház javára 0011
A NAV által elkészített adóbevalláson az adózó rendelkezzék az 1%-ról az online felületen. Papír alapon a NAV által küldött EGYSZA nyomtatványt kell kitölteni, de elektronikusan is van rá lehetőség a www.nav.gov.hu oldalon; itt a 17EGYSZA kifejezést kell a keresőbe írni.
A 2018-ban – a 0011-re – történt rendelkezést a NAV a következő években is figyelembe veszi (ha közben az adózó másképpen nem rendelkezik).
Nulla összegű adó esetén is rendelkezzék az adózó polgár, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyháznak ítélt támogatáskor.
2017-ben fél milliónál többen rendelkeztek a 0011 javára; e lehetőség bevezetése óta (1998.) több mint duplájára emelkedett a rendelkezők száma. (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának közleménye.)

A másik 1%-ról lehet rendelkezni a Katolikus Karitász javára; vagy tetszés szerint az erre jogosult intézmények, alapítványok, szervezetek stb. javára.

Rendelkezni a kétszer 1 %-ról május 22-ig lehet.