Plébániai hirdetés, 2017. április 23.

Húsvét 2. vasárnapja
Az isteni irgalmasság napja. Jubiláló házastársak megáldása
Mise után várjuk az ünnepelteket és hozzátartozóikat, Turi Lajos polgármester urat, Szenes Lajos és Kátai Ferenc urakat, az egyházi testületet és a ministránsokat a plébániára
2017
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Adalbert az egyházmegye védőszentje
Kedd, St. Márk evangélista
Szombat, Siénai St. Katalin

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban, + Kiffer Kálmán
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. Az elsőáldozókért
ELSŐÁLDOZÁS, BÚZASZENTELÉS
*
Jubiláló házastársak
Bronzlakodalmasok (10 év): Flórián János és Köles Katalin, Németh Gábor és Porubszky Tímea.
Ezüstlakodalmasok: (25 év): Kriska Róbert és Leskó Judit,
Szabó Tihamér és Pintér Szilvia.
Aranylakodalmasok (50 év): Antal Béla és Loska Teréz, Lusztig József és Fónád Erzsébet, Nébel József és Papp Judit, Szachán János és Ecker Éva, Szalkai Tibor és Papp Ágnes, Kisgyőri Rudolf és Hummel Mária, Kecskés Gábor és Házenbeck Mária, Igaz Antal és Keil Erzsébet, Kiss Lajos és Békevári Magdolna, Beck Arthur és Born Klára.
Gyémántlakodalmasok (60 év): Schiller Kertész József és Nagy Matild.
*
Kedden folytatjuk az elsőáldozási felkészülést; pénteken vizsgát tesznek a jelöltek szüleik jelenlétében, és akinek sikerül, elvégzi első gyónását. A foglalkozások továbbra is 1730-tól 1830-ig vannak a templomban.
*
Május 20-ig lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó kétszer 1%-áról. Rendelkezzenek azok is, akinek 0 Ft az adójuk. Az egyik 1%-ot a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1%-ot a Magyar Katolikus Karitász javára, vagy bármely erre jogosult szervezetnek, intézménynek, alapítványnak lehet irányítani.
*
Szent Adalbert (Béla) püspök, vértanú, 956 – 997
A magyarokon kívül a csehek és a lengyelek is kedves szentjüknek tartják. Egyházmegyénk (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye) védőszentje. Cseh származású. Megválasztott püspökként mezítláb vonult be Prágába. Kezdetben szívesen fogadták, de amikor fejükre olvasta vétkeiket, ellene fordultak. Lóhátra ült és Magyarországra jött, 994-ben és 995-ben tartózkodott nálunk. Megkeresztelte Géza fejedelmet és Géza fiát Vajkot. Vajk ekkor az István nevet vette fel s ő lett a mi Szent István Királyunk. Mire Adalbert visszament Prágába, rokonait megölték, vagyonát lefoglalták. Lengyelországon keresztül a vad és keresztényellenes poroszokhoz ment hittérítő útra, akik megölték.

Siénai Szent Katalin, 1347 – 1380
Siena-ban született (Olaszország északi fele). Apja kelmefestő; Katalin anyjának 25. gyermeke. Hat éves korában Jézus-látomása volt, s ez megváltoztatta életét. Családja arra gondolt, hogy majd kinövi. 12 éves korától kezdték előkészíteni a házasságra, de ő azt mondta, hogy Jézus jegyese. 16 éves koráig zaklatta családja rögeszméje miatt, végül is azt mondták: tégy, amit akarsz. Apáca nem lett, de a Sienában élő harmadrendi domonkosokhoz csatlakozott. Sokat fáradozott azért, hogy a pápa a franciaországi Avignonból visszatérjen Rómába (a pápák avignoni fogsága 1309-1377). Katalin lelki hatalmassággá vált: világi és egyházi vezetőknek lett tanácsadója. Ismételt látomásában Jézus a béke és igazságosság követeként küldte őt az emberek közé. 1461-ben avatták szentté.


Plébániai hirdetés, 2017. április 16.

2017 április 16. – Húsvétvasárnap

2017
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 25., 28. – 17.30-18.30
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Húsvéthétfő
Az irgalmasság vasárnapja

MISEREND:
Húsvéthétfő, 10 ó.
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 19 ó. 17.30-18.30 elsőáldozási oktatás
Szombat, 17.30 ó. + Milinszki Márta
Vasárnap, 10 ó. Az ünneplő házastársakért; közös megáldásuk a mise keretében
*
Jubiláló házastársak

Bronzlakodalmasok (10 év): Flórián János és Köles Katalin, Németh Gábor és Porubszky Tímea.

Ezüstlakodalmasok: (25 év): Kriska Róbert és Leskó Judit, Szabó Tihamér és Pintér Szilvia.

Aranylakodalmasok (50 év): Antal Béla és Loska Teréz, Lusztig József és Fónád Erzsébet, Nébel József és Papp Judit, Szachán János és Ecker Éva, Szalkai Tibor és Papp Ágnes, Kisgyőri Rudolf és Hummel Mária, Kecskés Gábor és Házenbeck Mária, Igaz Antal és Keil Erzsébet,
Kiss Lajos és Békevári Magdolna, Beck Arthur és Born Klára.

Gyémántlakodalmasok (60 év): Schiller Kertész József és Nagy Matild.
*
Házasságkötések száma (5 évenkénti lépésekben):
1920 – 14,
1925 – 14,
1930 – 17,
1935 – 23,
1940 – 11,
1945 – 9,
1950 – 24,
1955 – 18,
1960 – 23,
1965 – 22,
1970 – 21,
1975 – 32,
1980 – 15,
1985 – 12,
1990 – 4,
1995 – 4,
2000 – 0
2005 – 2,
2010 – 8,
2015 – 6,

37 család kapott az összegyűjtött tartós élelmekből, egyenként 10-12 kg-os csomagot. Köszönjük azoknak, akik a templomba hozták – és köszönjük azoknak is, akik a Spaar áruházban tették a Karitász kosarába az élelmeket. Nem utolsó sorban köszönjük a Karitász munkáját!
*
Az új oltár-asztal körte-, dió- és cseresznyefából készült. A fákat Rothbauer László készítette elő. Az asztalosmunkát Kardos István végezte, aki fa- és egyéb anyagokat is adott hozzá. Díszítése azzal kapcsolatos, hogy a hal az őskereszténység titkos jelképe volt. Az öt görög betű olvasása: IHTHYSZ, jelentése: hal, de egyben Krisztus-monogram is. Köszönjük az Isten dicsőségére felajánlott munkát és anyagokat!
Új futószőnyeget is vásároltunk. Köszönjük Tisch Erzsébetnek és Kardosné Máriának az utánajárást és beszerzését!
*
Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.


Plébániai hirdetés, 2017. április 2.

Nagyböjt 5. vasárnapja
GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

2017
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28. – 1730-1830
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

 

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 19 ó. Jézus szíve tiszteletére; mise előtt KERESZTÚT
Szombat, 17.30 ó. + Kozma Béla
Virágvasárnap, 10 ó. + Basternák József és szülei
BARKASZENTELÉS, PASSIÓ
*
Ma lezárjuk a tartós élelemgyűjtést.
*
A bérmálkozók sikeres vizsgát tettek valamennyien; Tátról 7 fő, Tokodról 3 fő. Reméljük, hogy erősödni fog keresztény hitük, Jézushoz kötődésük. Esztergomban, vagy a környéken máshol fognak bérmálkozni a tavasz folyamán, egyéni választásuk alapján.
Tátról: Daróczi Katalin, Erős Fanni, Horváth Jázmin, Keil Eszter, Szendrei Beatrix, Szepessy Dániel, Turi Dorka.
Tokodról: Ódor Máté, Uracs Bertold, Uracs Roland.
*
Ma délután 14 órakor külön busz indul Péliföldszentkeresztre a templomtól, majd felveszi a tokodiakat. Táté és Tokodé a 14. stáció.
*
A Karitász összejövetele csütörtökön 17 órakor lesz a plébánián.
*
Jelentkezzenek nálam azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, de itt laknak. Jubilálnak azok, akik 10, 25, 50, vagy 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A plébánia őket is köszönteni szeretné és meghívni a közös áldásra ápr. 23-án.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.


Plébániai hirdetés, 2017. március 26. 

Nagyböjt 4. vasárnapja

A köznapi misék 19 órakor; szombaton 17.30-kor

Mise után megemlékezést tartunk az óvoda melletti emlékműnél, a 2. Világháború befejezésére emlékezve

2017

Húsvét – április 16.

Jubiláló házastársak megáldása – április 23.

Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28. – 1730-1830

Jézus mennybemenete – május 28.

Pünkösd – június 4.

Szentháromság; Te Deum – június 11.

Úrnap – június 18.

 

MISEREND:

Kedd, 19 ó.

Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban

Péntek, 19 ó. Mise előtt KERESZTÚT

Szombat, 17.30 ó.

Vasárnap, 10 ó. + Kátai Ferenc és neje Keil Katalin

GYŰJTÉS A SZENTFÖLDI KERESZTÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA

*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést a plébánián 14 órakor. A jelöltek vizsgát tesznek szüleik jelenlétében.

*
Vasárnap (ápr. 2.) külön busz indul Péliföldszentkeresztre 14 órakor a templomtól, majd felveszi a tokodiakat. Táté és Tokodé a 14. stáció.

*
Jelentkezzenek nálam azok a jubiláló házastársak, akik nem itt kötöttek szentségi házasságot, de itt laknak. Jubilálnak azok, akik 10, 25, 50, vagy 60 évvel ezelőtt kötöttek házasságot. A plébánia őket is köszönteni szeretné és meghívni a közös áldásra ápr. 23-án.

*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*
Tartós élelmeket gyűjtünk itt, a templomban, helyi rászorulók támogatására.

*
Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.

Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.

Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a   www.nav.gov.hu   oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.

A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.

A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a  www.johelyrekerül.hu honlapon.

Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.

1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.

Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.

A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.


Plébániai hirdetés, 2017. március 19.

Nagyböjt 3. vasárnapja

2017
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28. – 1730-1830
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. József
Szombat, Gyümölcsoltó Boldogasszony, azaz Jézus születésének hírüladása

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
+ Ifj. Kalmár József
Péntek, 18 ó. Mise előtt KERESZTÚT – a gyerekek tartják
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. MISE UTÁN MEGEMLÉKEZÉS AZ ÓVODA MELLETTI 2. VILGÁHÁBORÚS EMLÉKMŰNÉL
Nyári időszámításra állítják az órát ( 1 órával korábban kell kelni)
*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
Mától tartós élelmeket gyűjtünk itt, a templomban, helyi rászorulók támogatására.
*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*

Hálát adunk Istennek Arany Jánosért, születésének 200. évfordulója alkalmából (Nagyszalonta, 1817 március 2.)!
– Ha a hal nem tud úszni…
– Ha a madár nem tud dalolni…
– Ha a magyar nem tud szépen beszélni…


Plébániai hirdetés, 2017. március 12.

Nagyböjt 2. vasárnapja

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Ferenc pápa megválasztásának évfordulója (2013)

MISEREND:
Kedd, Mise reggel fél 8-kor; 18 órakor megemlékezés az 1848-as
szabadságharcról, a Hősök terén
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. Mise előtt KERESZTÚT
Szombat, 16.30 ó. + Sasvári József és neje Galba Mária
Vasárnap, 10 ó.

*
Ma délután folytatjuk a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
Vasárnaptól tartós élelmeket gyűjtünk itt, a templomban, helyi rászorulók támogatására.
*

Május 20-ig rendelkezhetnek az állampolgárok személyi jövedelemadójuk kétszer 1% -áról.
Rendelkezzenek azok is, akiknek 0 Ft adójuk van, mert az Állam a rendelkezések számát veszi figyelembe az egyház-támogatás mértékének megállapításakor.
Ez évtől a NAV is elkészítheti az adózók bevallását. Ez esetben a NAV által kiküldött EGYSZA nevű nyomtatványt kell kitölteni; vagy pedig elektronikusan: a www.nav.gov.hu oldalon a 16EGYSZA kifejezést kell a keresőbe beírni.
A rendelkezés pénzébe nem kerül a kedves híveknek, csak egy kis figyelmébe. Akik nem rendelkeznek, pénzük a közös kalapban marad.
A kétszer 1% -ról rendelkezés ügyében tájékozódni lehet a templomban található szórólapról, továbbá a www.johelyrekerül.hu honlapon.
Ha az egyik 1% -ról rendelkezett a Magyar Katolikus Egyház javára, a másik 1% ról rendelkezhet a Katolikus Karitász javára, vagy tetszése szerint olyan szervezet-, alapítvány javára, amely erre jogosult.
1998 óta (ekkor vezették be ezt a rendelkezési lehetőséget) dulájára nőtt azok száma akik a Magyar Katolikus Egyház javára ajánlották fel személyi jövedelemadójuk 1% -át.
Híveink hívják fel figyelmét erre a lehetőségre azoknak a testvéreinknek is, akik nem hallják a templomi hirdetést.
A fiatalok segítsenek az idősebbeknek az interneten való eligazodásban, de az idősek ne mondjanak le arról, hogy ismerkedjenek az elektronikus technikával, hiszen egyre jobban az életünkhez fog tartozni.
*

Hálát adunk Istennek Arany Jánosért, születésének 200. évfordulója alkalmából (Nagyszalonta, 1817 március 2.)!
– Ha a hal nem tud úszni…
– Ha a madár nem tud dalolni…
– Ha a magyar nem tud szépen beszélni…


Plébániai hirdetés, 2017. március 5.

Nagyböjt 1. vasárnapja

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

 

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek,18 ó. Pálhegyi Imréné Mária
Mise előtt KERESZTÚT
Szombat, 16.30 ó. + Aubéli Ferenc és neje Fischer Mária
Vasárnap, 10 ó. + Keil Ignác és neje Scherczer Teréz

*
A Karitász összejövetele csütörtökön 17 órakor lesz a plébánián.
*
Ma délután elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
Az egyházi adó az egyházközség működésének fedezését szolgálja.
Kérdezni szokták, mennyit kell fizetni. Iránymutatás: a jövedelemmel rendelkező személyek nettó jövedelmük fél százalékát fordítsák az egyházközség támogatására.
Inkább önkéntes hozzájárulás ez, mert az egyház nem ellenőrizheti a jövedelmet és nem is akarja ellenőrizni.
Aki ki akarja számolni, a következőképpen járjon el: havi jövedelmét ossza el 100-al, az eredményt felezze meg (ez a havi jövedelem fél százaléka); ezt szorozza meg 12-vel (mert 12 hónap van egy évben) – ennyi lesz az évi hozzájárulás. Néhány példa:

jövedelem évi egyházi hozzájárulás
25000- – – – – – – – – 1500
50000- – – – – – – – – 3000
75000- – – – – – – – – 4500
100000- – – – – – – – 6000
150000- – – – – – – – 9000
200000- – – – – – – – 12000

Befizethető a sekrestyében, a plébánián, Farkas Magdolnánál (Újtelep), Torma Istvánnénál (Fő u.), Szenczi Ferencnénél (Árpád u.).
Nem vállalja el senki a pénz házaló begyűjtését – ahogy azt korábban Pánczél Istvánné végezte -, célszerű hozzászokni a plébánián, vagy a sekrestyében történő befizetéshez.

*
A böjt.
Az egyházi naptár csak a hamvazószerdát és a nagypénteket írja elő szigorú böjti napnak. Sokan üzemi konyháról étkezünk, de nem kötelező elfogyasztani ezeken a napokon a húsételeket, hiába teszik az ételhordónkba. Nemcsak vallási-, de egészségügyi okokból is érdemes az év minden péntekjét böjtként megtartani. Gyermekeinket is szoktassuk ehhez hozzá. Elődjeink szerdákon is húsmentesen étkeztek.


Plébániai hirdetés, 2017. február 26.

Évközi 8. vasárnap
Könyörgő nap a világ éhezőiért
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA

2017
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Szerda, HAMVAZÓ
Nagyböjt 1. vasárnapja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek,18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Mise előtt KERESZTÚT
Szombat, 16.30 ó. + Hauber Ferenc és neje Kampfl Mária
HAMVAZÁS
Vasárnap, 10 ó. + Papp Jánosné Bordi Julianna
HAMVAZÁS
*
Március 5-én elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián. Négy oktatás lesz; egyről való hiányzás már évhalasztással jár (úgy mondjuk: megbukott). Az oktatások további időpontjait majd együtt beszéljük meg. Bérmálás nálunk az idén nem lesz; a jelöltek Esztergomban, vagy a környéken máshol bérmálkoznak.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.
*
Az egyházi adó az egyházközség működésének fedezését szolgálja.
Kérdezni szokták, mennyit kell fizetni. Iránymutatás: a jövedelemmel rendelkező személyek nettó jövedelmük fél százalékát fordítsák az egyházközség támogatására.
Inkább önkéntes hozzájárulás ez, mert az egyház nem ellenőrizheti a jövedelmet és nem is akarja ellenőrizni.
Aki ki akarja számolni, a következőképpen járjon el: havi jövedelmét ossza el 100-al, az eredményt felezze meg (ez a havi jövedelem fél százaléka); ezt szorozza meg 12-vel (mert 12 hónap van egy évben) – ennyi lesz az évi hozzájárulás. Néhány példa:

jövedelem évi egyházi hozzájárulás
25000- – – – – – – – – 1500
50000- – – – – – – – – 3000
75000- – – – – – – – – 4500
100000- – – – – – – – 6000
150000- – – – – – – – 9000
200000- – – – – – – – 12000

Befizethető a sekrestyében, a plébánián, Farkas Magdolnánál (Újtelep), Torma Istvánnénál (Fő u.), Szenczi Ferencnénél (Árpád u.).
Nem vállalja el senki a pénz házaló begyűjtését – ahogy azt korábban Pánczél Istvánné végezte -, célszerű hozzászokni a plébánián, vagy a sekrestyében történő befizetéshez.
A böjt.
Az egyházi naptár csak a hamvazószerdát és a nagypénteket írja elő szigorú böjti napnak. Sokan üzemi konyháról étkezünk, de nem kötelező elfogyasztani ezeken a napokon a húsételeket, hiába teszik az ételhordónkba. Nemcsak vallási-, de egészségügyi okokból is érdemes az év minden péntekjét böjtként megtartani. Gyermekeinket is szoktassuk ehhez hozzá. Elődjeink szerdákon is húsmentesen étkeztek.


Plébániai hirdetés, 2017. február 19.

Évközi 7. vasárnap

2017
Hamvazószerda – március 1.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Szerda, St. Péter székfoglalása
Csütörtök, St. Polikárp püspök vértanú
Péntek, St. Mátyás apostol
Vasárnap, Könyörgő nap a világ éhezőiért

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
+ Nagy József
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Rausch József és a szülők
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA
*
Március 5-én elkezdjük a bérmálkozási felkészülést. A jelöltek egy felnőtt kíséretében (szülő, vagy keresztszülő, vagy bérmaszülő jelölt) jelenjenek meg 14 órakor a plébánián. Négy oktatás lesz; egyről való hiányzás már évhalasztással jár (úgy mondjuk: megbukott). Az oktatások további időpontjait majd együtt beszéljük meg. Bérmálás Táton az idén nem lesz; a jelöltek Esztergomban, vagy a környéken máshol bérmálkoznak.
*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*
Szent Péter székfoglalása
Péter, Jézus helytartója, a szíriai Antiochiában szervezett először keresztény egyházközséget. A tanítók az Ókorban székről, katedráról tartották beszédjüket. A székfoglalás tehát igehirdetői tevékenységének elkezdését jelenti. Bronztartóba foglalva őrzik Szent Péter katedrájának maradványát a Szent Péter Bazilikában.

Szent Polikárp püspök vértanú
Szmirna (Izmir, Törökország) püspöke volt. Szent János apostol tanítványa; ismerte a többi apostolt is, így az apostoli tanítás hűséges követője volt. Türelemmel foglalkozott a tév-tanítókkal, keresztként viselte őket. Antiochiai St. Ignác azt írta róla: Korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. A pogányok Ázsia tanítójának, a pogány istenek megsemmisítőjének hívták Polikárpot. Máglyán égették el 155-ben, élt 86 évet.

Könyörgő nap a világ éhezőiért.
Gyermekkorunkban többször hallhatták tőlünk szüleink: Éhes vagyok. Ez azonban nem éhezés. Az éhezés: Ma sem ettem és holnap sem lesz mit ennem – sok ember mondja ezt a világ egyes tájain. Mi pedig – kulturált európaiak – elképesztő mennyiségű élelmet dobálunk a szemétbe asztalunkról, meg a hűtószekrényekből. A gazdasági életben a kapzsiság és telhetetlenség nagyon megnehezíti az élelemtermelés és élelemelosztás egyensúlyát, a szégyenletes szabad piacverseny pedig tömérdek pazarlással jár. A mostani népvándorlásban is szerepe van az éhezésnek. Mennyire hiányzik a világban a keresztény lelkiség!
Ez a könyörgő nap figyelemfelkeltés. Az égiek nem fogják megoldani helyettünk ezt a súlyos problémát.


Plébániai hirdetés, 2017. február 12.

Évközi 6. vasárnap

2017
Hamvazószerda – március 1.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Nyári időszámítás (az óra előre állítása) – március 26.
Húsvét – április 16.
Jubiláló házastársak megáldása – április 23.
Elsőáldozás – április 30. ; Oktatások: ápr. 11., 21., 25., 28.
Jézus mennybemenete – május 28.
Pünkösd – június 4.
Szentháromság; Te Deum – június 11.
Úrnap – június 18.

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Cirill szerzetes és St. Metód püspök Európa védőszentjei

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. a Szent György Otthonban
Péntek,18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Latkovszki Antal, neje Rózsahegyi Franciska és
fiúk Antal
Vasárnap, 10 ó. + Jankus András
*
Kérem azokat a nyolcadikosokat, vagy nagyobbakat, akik bérmálkozásra készülnek, nálam jelentkezzenek február közepéig.

*
Azok az elsőáldozásra készülők, akik nem Táton tanulnak hittant, de itt lesznek elsőáldozók, mihamarabb jelentkezzenek nálam.

*

Szent Cirill és szent Metód
Testvérek voltak. Előkelő családban születtek Thesszalonikében (= Szaloniki; az Égei-tenger ÉK-i partján, Görögo.; St. Pál két levelet írt e város keresztényeinek). A magyar honfoglalás századában, a 9. században életek. Metód volt az idősebb. Mindketten szerzetesek lettek. A szláv nyelvet már gyerekkorukban megtanulták és nagy műveltségre tettek szert. A Morva birodalomba küldték őket térítő útra, a mai Magyarország területére; útközben a hazájukat kereső magyar csapatokkal is találkoztak. E terület akkor a hatalmas frank birodalom keleti határa volt és szláv népek lakták, ugyanakkor a bizánci császárság nyugati határvidéke. (A két terület vallásilag is súrlódott egymással, s az összeütközés a 11. században /1054/ lángolt fel látványosan és tragikusan, a Keleti és Nyugati egyház szakadásához vezetett.) A morva birodalom szlávjai vonakodtak függőségbe kerülni a nyugatiakkal, ezért szlávul tudó papokat kértek Bizánctól. Cirill a görög betűkből új ábécé-t szerkesztett az írástudatlan szlávok részére, amit tanítványai neveztek el cirill-írásnak (a kötelező orosznyelv órákon találkoztunk ezzel az írásmóddal). Lefordította szlávra a Bibliát és egyéb fontos írásokat. A német püspökök áskálódtak ellenük, ezért a pápa Rómába rendelte Cirillt és Metódot; előadott álláspontjukat a pápa megértette és engedélyezte nekik a szláv liturgiát. Hangsúlyozták, hogy ők Jézust hirdetik és nem egyik vagy másik birodalmat akarják szolgálni. A szimpátiában az is szerepet játszott, hogy Cirillék magukkal vitték Rómába a száműzetésben meghalt Kelemen pápa maradványait (aki Péter után sorrendben a 3. pápa volt), amelyre útjuk során találtak rá a Fekete-tenger északi vidékén, a kazárok földjén. Cirill római tartózkodása idején, 869-ben meghalt. A pápa Metódot szerémi érsekké nevezte ki és alája rendelte a dunántúli és a morva-tót szlávokat. A salzburgi érsek a maga területének tekintette a Dunántúlt, Metódot elfogatta és börtönbe záratta. A pápa csak három év múlva tudta kiszabadítani és megerősítette pozíciójában, a német püspökök azonban továbbra sem nyugodtak. Metód 885-ben meghalt; latin, görög és szláv énekekkel siratták el a szlávok apostolát. Szvatopluk elűzte Metód tanítványait, akik a bolgárokhoz mentek, folytatni igehirdető munkájukat. Tíz év múlva a honfoglaló magyarok döntötték meg Szvatopluk birodalmát.