Plébániai hirdetés, 2018. november 18.

Évközi 33. vasárnap
GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
Szegények világnapja
ÜNNEPEK:
Hétfő, Árpád-házi St. Erzsébet
Szerda, Szűz Mária bemutatása a templomban
Csütörtök, St. Cecília vértanú
Szombat, A 117 vietnámi vértanú
Vasárnap, Krisztus király

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Ferenc, neje Erzsébet, gyermekeik Erzsébet, Béla
*
Árpád-házi Szent Erzsébet, 1207 – 1231.
II. Endre magyar király és a meráni családból származó Gertrúd leánya. Négy éves korában Thüringiába viszik, s ott majd Lajos őrgróf felesége lesz. Gyermekkorától vallásos és emberszerető volt. Az udvari etikettre nem sokat adott, ami anyósának nem tetszett. Boldog házaséletükben három gyermekük született. Két kórházat is építettek férjével; aki azonban 1227-ben járványos betegségben meghalt. Az anyós és a sógorok ki akarták semmizni Erzsébetet; karácsony estéjén kiűzték a wartburgi várból gyermekeivel együtt, s koldusként kellett húzódoznia. Püspökök keltek védelmére és nem hagyták, hogy vagyonát elvegyék. Vissza is térhetett volna, de nem ment vissza a palotába. Vagyonából további kórházakat épített és ápolta a betegeket, rászorulókat. Négy évvel halála után IX. Gergely pápa szentté avatta, amit Erzsébet apja még megért. A 16. században a hitújító Hesseni Fülöp Erzsébet csontjait egy zabos tarisznyába rakta és erdőn-mezőn szétszórta. Erzsébettől a csontjainál értékesebb hagyaték maradt számunkra.
——————–
Szent Cecília
Rómában élt és halt vértanúhalált, 250-ben, tizenévesen. Egy Valerianus nevű, pogány fiatalember vette feleségül, aki hamarosan megkeresztelkedett öccsével együtt. Nemsokára mindhármukat kivégezték kereszténységük miatt; utoljára hagyva Cecíliát. A hóhér harmadik csapásra sem tudta levágni Cecília fejét, aki erre eldobta pallosát és otthagyta. Cecília a barátai karjában vérzett el.
Életéről keveset tudunk, de annál nagyobb tisztelet vette körül, legendákkal együtt. Arannyal átszőtt ruhája tehetős családra vall; ruhája alatt durva vezeklőövet viselt. Testi szépségét túlragyogta a Jézushoz ragaszkodó lelke. Már a 4. században templom épült tiszteletére; a 6. században pedig a szentmise kánonjába is bevették nevét.
Az Istent dicsérő zene és ének védőszentjeként tiszteljük.

*
Dung-Lac St. András és 116 társa, vietnámi vértanúk
A 17. században erőteljesen bontakozott a kereszténység Vietnamban. Ez is jele annak, hogy a vallásilag egészen másféle távol-keleti országok népei is megértik és el tudják fogadni Jézus tanítását. Válogatott kínzások között ölték meg őket; a többségük bennszülött volt.
*
Szűz Mária templomi bemutatása
543-ban egy templomot építettek Mária tiszteletére Jeruzsálemben; felszentelésének emlékét őrzi ez az ünnep. Ez a templom nem maradt meg, de felszentelésének emlékét a keleti egyház megtartotta, s ezt az ünnepet 1585-től a nyugati egyház is átvette. Szűz Mária bemutatásának az Írásokban nincs nyoma; Jézus bemutatását Lukács evangéliumában olvashatjuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 11.

Évközi 32. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Jozafát vértanú

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Latkovszki Antal 10. éf.
Vasárnap, 10 ó.
GYŰJTÉS A KARITÁSZ TÁMOGATÁSÁRA
11 ó. Megemlékezés az I. Világháború befejezéséről, annak 100. évfordulója alkalmából.

*

Szent Josaphat püspök vértanú, 1580 – 1623
Vlagyimirben, a mai Ukrajna területén született, amely akkor lengyel fennhatóság alatt állt. Először kereskedő inas, majd a bazilita szerzetesek rendjébe lépett és áttért az Egyesült rutén egyházba, amely 1596-ban jött létre. 1618-ban Polock város érseke lett. Szívügye volt a Rómával való egység ápolása, emiatt kellett meghalnia. 1621-ben a jeruzsálemi ortodox pátriárka minden katolikus püspöki székhelyre ortodox ellenpüspököt nevezett ki. Jozafátot azzal vádolták, hogy el akarja latinosítani a liturgiát és ellene hangolták a népet. Háza ajtaját betörték, megölték szolgáit, majd őt magát is. VIII Orbán pápa hamarosan elindította szentté avatását.
A bazilita szerzetesrend a bizánci szertartású szerzetesség legnépesebb csoportja. Jozafát a rend alapítói közé tartozik, a 17. században. Máriapócson a 18. század elején telepedtek le, ahol jelenleg is élnek. II. János Pál pápa oda látogatásakor kétszázezer vett részt a miséjén. Hajdúdorogon, Makón és Kispesten volt még rendházuk.


Plébániai hirdetés, 2018. november 4.

Évközi 31. vasárnap
BÚCSÚ, BÉRMÁLÁS Erdő Péter főpásztor

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Imre herceg
Péntek, A Lateráni Bazilika felszentelése
Szombat, Nagy St. Leó pápa
Vasárnap, Tokod Szent Márton búcsúja

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó. + Édesapáért, Gyula
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Turi Lajos, neje Széll Erzsébet
*
Köszönjük a templom búcsúi nagytakarítását!


Plébániai hirdetés, 2018. október 28.

Évközi 30. vasárnap

ÜNNEPEK:
Csütörtök, Mindenszentek
Péntek, Halottak napja
Vasárnap, BÚCSÚ

MISEREND:
Kedd, 18 ó. Tát halottjaiért
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Az Otthon lakóinak és dolgozóinak halottjaiért
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó. A Táton szolgált + papokért
Vasárnap, fél 11 ó. A misét és a bérmálást Erdő Péter főpásztor végzi
*
Ma délután 4 órakor lesz a bérmálkozók vizsgája. A jelöltek szülő kíséretében jelenjenek meg.
*
Csütörtökön 14 órakor lesz a közös temetőlátogatás. A szertartás után megáldom az új-, vagy felújított síremlékeket; ezt majd a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.

*


Plébániai hirdetés, 2018. október 14.

Évközi 28. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Avilai (Nagy) St. Teréz
Szerda, Antiochiai St. Ignác
Csütörtök, St. Lukács evangélista
Vasárnap, A Missziók napja GYŰJTÉS A MISSZIÓK TÁMOGATÁSÁRA

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Mechler Katalin és férje Papp István
Vasárnap, 10 ó. A fájdalmas Szűzanya tiszteletére, 60. házassági
évforduló alkalmából

*
Október 22-én (hétfő) reggel 8-tól lesz a templom és környéke búcsúi nagytakarítása. A férfiak beszéljék meg ezt, most a mise után.
*
A bérmálkozók vizsgája október 28-án délután 4 órakor lesz. A jelöltek szülő kíséretében jelenjenek meg. Létszámuk 17.
*
November 4-én, a búcsú napján, Erdő Péter főpásztor jön bérmálni. A búcsúi mise fél 11-kor kezdődik.
*
November 1-én (csütörtök) 14 órakor lesz a közös temetőlátogatás. Megáldom az új-, vagy felújított síremlékeket; ezt majd a helyszínen kell bejelenteni. Az áldás díjtalan.

*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*


Plébániai hirdetés, 2018. október 7.

Évközi 27. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, Szűz Mária magyarok nagyasszonya

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
A búcsú november 4-én lesz; bérmálást kértem erre a napra.
*
A bérmálkozók vizsgája október 28-án délután 4 órakor lesz. A jelöltek szülő kíséretében jelenjenek meg. Létszámuk 17.
*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.

*

Szűz Mária magyarok nagyasszonya
István király 1038-ban Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját, nemzetét. A honvédő harcokban Jézus, Mária neve lelkesítette a magyarokat. 1683-ban Bécs mellett megugrasztották a törököket a keresztény seregek. Majd az 1685-ös Tát-Tokod környéki győztes csatával indult meg a törökök kihajtása Magyarországról. Ennek emlékére készült a Sas-hegyen a nagyméretű 1685-ös szám, 2018 nyarán. 1693-ban I. Lipót király megismételte Szent István király felajánlását. 1896-ban, a magyar millennium (a Honfoglalás 1000. évfordulója) alkalmából, Vaszary Kolos bíboros kérésére, XIII. Leó pápa engedélyezte Magyarország számára a Magyarok Nagyasszonya ünnepet. 1984-ben került az ünnep október 8-ra. Később Bajorország, Franciaország, Ausztria, Lengyelország, Anglia, Katalónia, Mexikó, majd 1910-től egész Latin-Amerika nyilvánította nagyasszonyának Szűz Máriát.


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 23.

Évközi 25. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Gellért püspök vértanú
Csütörtök, Páli St. Vince
Szombat, St. főangyalok
Vasárnap, A Szentírás napja

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Szeferinusz Mihály, neje Keil Mária, fiuk Mihály
*
Október elejétől a köznapi misék 18 órakor kezdődnek. Október 28-án állítják vissza az órát, egy órával, a téli időszámításra.
*
A búcsú november 4-én lesz; bérmálást kértem erre a napra.
*
Kérem, hogy a bérmálkozók ma délután 4 órára jöjjenek a templomba. Folytatjuk a felkészülést.
*
A naptár rendelők október végéig iratkozzanak fel.
*
Szent Gellért bencés, püspök, vértanú
Olaszországban született 980-ban, Budán halt meg 1046-ban. A Szentföldre menet hajótörést szenvedett, Horvátországnál ért partot, innen hívta a pannonhalmi apát Magyarországra. István király rá bízta Imre herceg nevelését. Majd a csanádi püspökség főpásztora lett; a magyarok megtérítésén fáradozott. István halála után Vata vezetésével pogány lázadások törtek ki. Gellért és tárasai Székesfehérvárra igyekeztek a Lengyelországból érkező, későbbi I. Endre király fogadására. Vata katonái a Gellért-hegynél csaknem mindnyájukat meggyilkolták. 1083-ban Szent László király avatta szentté Gellértet, István királlyal és Imre herceggel együtt.

Páli szent Vince, francia, 1581-1660
Szegény falusi család gyermekeként született, Lourdes közelében. Nagy takarékoskodással tudták csak fedezni tanulmányi költségeit. 19 éves korában pappá szentelték, minthogy ez volt a vágya. Egy hajó-út során török kalózok fogságába esett, akik eladták rabszolgának. Egy hite-hagyott ferences rabszolgája lett, Észak-Afrikában. Beszélgetéseik során Vince visszatérítette a ferencest Jézus útjára, majd mindketten visszaszöktek Franciaországba. Vince egy főúr házi-lelkésze lett. Ott ismerte meg a vidékiek vallási elmaradottságát. Népmissziók tartása céljából megalapította a Lazaristák Rendjét; nők számára pedig az Irgalmas Nővérek Rendjét. Jó szervező adottsága volt; magas körök kérték ki tanácsát. Már életében szentként tisztelték. Egyik mondása: Én sohasem gondoltam, hogy nagy dolgokat viszek végbe, hanem egyszerűen tettem, amit tennem kellett.

*
Szent Főangyalok
Szent Mihály főangyal az Egyház védelmezője. Nevének jelentése: Ki olyan, mint az Isten!
Szent Gábor (Gábriel) főangyal Isten hírvivője. Máriával közölte az isteni Személy megtestesülését. Nevének jelentése: Küldött.
Szent Rafael főangyal az ószövetségi Tóbiás úti kísérője. A földi zarándokok védelmezőjeként tiszteljük. Nevének jelentése: Isten segít.
*
Isten semmit se végez el helyettünk, de erőt ad nemes szándékaink megvalósításához. Ezt a Szentírás (= Biblia) olvasása által is elérhetjük.
*
A boldogság szinonimái: öröm, mámor, elégedettség, gyönyörűség, eufória; avagy a jómódbeli tobzódásos szétesés tünetei.
(Szinonima: hasonló értelmű szó; másképpen kifejezve. Eufória: betegesen felfokozott jókedv, amelyet idegbaj, vagy kábítószer okoz.)


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 9.

Évközi 23. vasárnap

ÜNNEPEK:
Szerda, Szűz Mária szent neve
Csütörtök, Aranyszájú St. János
Péntek, A St. kereszt felmagasztalása
Szombat, Fájdalmas Szűzanya

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó.
Szombat, 17.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Papp János

*
A búcsú november 4-én lesz; bérmálást kértem erre a napra.
*
Kérem, hogy a bérmálkozók vasárnap (szeptember 16) délután 4 órára jöjjenek a templomba. Elkezdjük a felkészülést.

*
Aranyszájú szent János 344-407
Antiochiában született, gazdag katona-családban. 18 éves korában keresztelkedett meg. Kiváló szónok volt. A császár úgy gondolta, János emelni fogja az udvar fényét tehetségével, ezért a konstantinápolyi püspöki székbe emelték, s egész Kis-Ázsiának prímása lett. Szociális intézményeket alapított; a szentmise menete, szerkezete – amely máig él nálunk is – az ő nevéhez fűződik. Keményen harcolt az eretnekek ellen, de a császári udvarnak is nyíltan szemére vetette a fényűző életmódot. Egyre több ellensége lett a császári udvarban is és egyháziak részéről is. Rangjától megfosztották, száműzték. Száműzetésben halt meg. A nép azonban nem felejtette el Jánost. A császár fia és lánya hozatta haza maradványait, halála után 31 évvel, s bocsánatot kértek szüleik gonoszságáért.


Plébániai hirdetés, 2018. szeptember 2.

Évközi 22. vasárnap
VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

ÜNNEPEK:
Hétfő, Nagy St. Gergely pápa
Péntek, Márk, István, Menyhért kassai St. vértanúk
Szombat, Kisboldogasszony Szűz Mária születése

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 17.30 ó. + Papp Tibor, hozzátartozók
Vasárnap, 10 ó. + Édesanyáért Rozália
*
Aug. 27-31 között csillagászati táborban vettek részt a ministrások 15-en. Csillagképekkel ismerkedtünk; a Holdat, a Merkurt, a Szaturnuszt, a Marsot nézegettük. Volt kajakozás, biciklizés is. Köszönjük híveinknek a tábor pénzbeni és természetbeni támogatását! Köszönjük Ági néninek a konyhai helytállást!
*
Nagy St. Gergely a népvándorlások időszakában volt pápa 590-től 604-ig. Nagy családi vagyonát az egyházra költötte; családi házukban alapította meg a Szent András kolostort; kamatmentes kölcsönnel felvirágoztatta Olaszország gazdaságát. Servus servorum Dei -nek (Isten szolgáinak szolgája) mondta magát; őrködött a keleti és nyugati egyház egységén. Lefektette a pápai állam alapjait. Megreformálta a liturgiát, elterjesztette a gregorián éneket (egyszólamú, kíséret nélküli, templomi énekstílus).

Márk, István és Menyhért a protestáns-katolikus vallási villongásoknak lettek áldozatai Kassán, 1619-ben. A várost Rákóczi György csapata foglalta el, aki Bethlen vezére volt. A három papot a protestáns vallásra akarták kényszeríteni, majd megkínozták őket és testüket a szennygödörbe dobták; Menyhért még élve került a gödörbe, de azokat is megöldösték, akik segíthettek volna rajtuk. II. János Pál pápa 1995-ben avatta őket szentté, szlovákiai látogatása során.

EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK A TANULÓKNAK!


Plébániai hirdetés, 2018. augusztus 26.

Évközi 21. vasárnap

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Mónika
Kedd, St. Ágoston
Szerda, Keresztelő St. János vértanúsága

MISEREND:
Kedd, 19 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban,
Péntek, 19 ó. Hálából a Szűzanya tiszteletére
Szombat, 17.30 ó. + Kovács Vendelné Judit, hozzátartozók (Fertőd)
Vasárnap, 10 ó. + Id. Keil József
VENI SANCTE a tanév-kezdet alkalmából

*
A Mária Rádió kéri, jelentkezzenek, akik nevükre szóló Mária rádiós újságot szeretnének kapni, az eddig gyakorlatnak megfelelően, a plébánián keresztül.

*
Szent Mónika, a 4. században élt 55 évet. Férje gazdag pogány volt, anyagi gondjaik nem voltak a három gyermekükkel. Nagy volt viszont a lelki terhe a durva és kicsapongó férje miatt és Ágoston fiuk miatt, aki apján is túltett a kifogásolható életvitelben, illett rá az anyaszomorító jelző. Az anya türelme, szeretete, sok könnyes imája mindkét férfit Jézushoz segítette. Mindketten megkeresztelkedtek; Ágostonból püspök, szent, egyháztanító lett.
*
Szent Ágoston, 354 – 430.
Afrikában született, a mai Algéria területén, kisbirtokos római családban. Apja kicsapongó életű, pogány volt – szentéletű, keresztény feleségének, Mónikának fájdalmára. A jó eszű Ágoston fiatal korában apja kicsapongó életmódját követte. Megtérése után életének erre a szakaszára így emlékezett vissza: Aranypohár voltam, de üres. Szent Ambrus keresztelte meg Milánóban. Anyja, aki éveken keresztül imádkozott és könnyezett érte, ezután hamarosan meghalt. Ágoston visszament Afrikába és Hippo püspöke lett. Munkálkodásával a nagy egyházatyák sorába emelkedett. Sokat írt; a Vallomások című könyve ma is közkézen forog.
Két mondat gondolataiból:
Nyugtalan a szívünk-lelkünk, míg tebenned meg nem nyugszik, Istenünk.
Isten olyan, mint az orvos: nem a beteg kívánságát teljesíti, hanem azt teszi, ami gyógyulásához szükséges.

*

Keresztelő szent János vértanúsága
János elvégezte küldetését, mint Jézus előfutára. Kemény szavai miatt sok haragost szerzett; börtönbe vetették, amiről Jézus is értesült. Heródes király testvérének felesége, Heródiás, ott hagyta férjét Rómában és Heródes királyhoz szökött, mert jobban tetszett neki királynénak lenni, mint egy hivatalnok feleségének. Magával hozta leányát, Szalómét is. János megmondta Heródesnek: Nem szabad elvenned testvéred feleségét.
Heródes félt Jánostól, mert tudta, hogy próféta. Heródiás viszont igen meggyűlölte Jánost. A király lakomáján Szalóme tánca megtetszett a királynak, s azt mondta neki: Kérj bármit, akár az országom felét is… Szalóme – anyja tanácsára – János fejét kérte, egy tálon.
János tanítványai elkérték a holttestet, eltemették, majd hírül vitték Jézusnak. Jézus korábban azt mondta: Asszonyok szülöttjei közt nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál.