Plébániai hirdetés, 2019. március 24.

Nagyböjt 3. vasárnapja

2019
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony; Jézus születésének hírüladása

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. KERESZTÚT.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. + Kátai Ferenc és neje Keil Katalin
Az órát nyári időszámításra állítják; reggel egy órával korábban kell kelni.
*
Tartós élelmeket gyűjtünk a helyi rászorulók támogatására. A templomban is el lehet helyezni, a plébánián is le lehet adni.

*
Jelentkezzenek azok a házaspárok, akik itt laknak, de máshol kötöttek szentségi házasságot, 10 (bronz-)-, 25 (ezüst-)-, 50 (arany-)-, 60 (gyémánt-)-, 65 (vas-)-, vagy 70 (kegyelmi-lakodalom) évvel ezelőtt.
(Nálunk nem szokás újra esküdni, csak fogadni kell Isten áldását.)


Plébániai hirdetés, 2019. február 17.

Évközi 6. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Péntek, St. Péter székfoglalása
Szombat, St. Polikárp vértanú

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + D. Nagy Mihály, családtagok (szül. 1924 Kertváros)
Vasárnap, 10 ó. Turcsányi Mihály, neje Kátai Magdolna és családjuk, élőkért
GYŰJTÉS A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁRA

*
Szent Péter székfoglalása
Péter, Jézus helytartója, a szíriai Antiochiában szervezett először keresztény egyházközséget. A tanítók az Ókorban székről, katedráról tartották beszédjüket. A székfoglalás tehát igehirdetői tevékenységének elkezdését jelenti. Bronztartóba foglalva őrzik Szent Péter katedrájának maradványát a Szent Péter Bazilikában.

*

Szent Polikárp püspök vértanú
Szmirna (Izmir, Törökország) püspöke volt. Szent János apostol tanítványa; ismerte a többi apostolt is, így az apostoli tanítás hűséges követője volt. Türelemmel foglalkozott a tév-tanítókkal, keresztként viselte őket. Antiochiai St. Ignác azt írta róla: Korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. A pogányok Ázsia tanítójának, a pogány istenek megsemmisítőjének hívták Polikárpot. Máglyán égették el 155-ben, élt 86 évet.

*

A Bajóti Espereskerület farsangi bált rendez a bajóti Művelődési Házban (Kossuth L. u. 84.), március 2.-án. Kaptam 5 db. belépőjegyet; 2200 Ft-ba kerül; ez az ottani vacsora ára. Nagyobb igény esetén szerzek még jegyet.


Plébániai hirdetés, 2019. február 10.

Évközi 5. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Betegek világnapja
Csütörtök, St. Cirill és Metód

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Latkovszki Antal, neje Rózsahegyi Franciska
Vasárnap, 10 ó. + Pasternák József
*
Betegek világnapja, február 11.
Ferenc pápa – az ez alkalomra írt levelében – sürgeti az önkéntességet és az önzetlenséget a betegek ellátása érdekében, a szakmai helytállás elismerése mellett. A szekularizált világban, amely selejtez és pazarol, jelenjen meg a betegek és öregek emberséges elfogadása és ápolása, a krisztusi szeretet jegyében. Az evangéliumi Irgalmas szamaritánust és Teréz anya áldásos tevékenységét állítja elénk jó példának. Az ápolási tevékenységeket Máriának, a betegek gyógyítójának oltalmába ajánlja.
*

Szent Cirill és szent Metód
Testvérek voltak. Előkelő családban születtek Thesszalonikében (= Szaloniki; az Égei-tenger ÉK-i partján, Görögo.; St. Pál két levelet írt e város keresztényeinek). A magyar honfoglalás századában, a 9. században életek. Metód volt az idősebbik. Mindketten szerzetesek lettek. A szláv nyelvet már gyerekkorukban megtanulták és nagy műveltségre tettek szert. A Morva birodalomba küldték őket térítő útra, a mai Magyarország területére; útközben a hazájukat kereső magyar csapatokkal is találkoztak. E terület akkor a hatalmas frank birodalom keleti határa volt és szláv népek lakták, ugyanakkor a bizánci császárság keleti határvidéke. (A két terület vallásilag is súrlódott egymással, s az összeütközés a 11. században /1054/ lángolt fel látványosan és tragikusan.) A morva birodalom szlávjai vonakodtak függőségbe kerülni a nyugatiakkal, ezért szlávul tudó papokat kértek Bizánctól. Cirill a görög betűkből új ábécé-t szerkesztett az írástudatlan szlávok részére, amit tanítványai neveztek el cirill-írásnak (a kötelező orosznyelv órákon találkoztunk ezzel az írásmóddal). Lefordította szlávra a Bibliát és egyéb fontos írásokat. A német püspökök áskálódtak ellenük, ezért a pápa Rómába rendelte Cirillt és Metódot; előadott álláspontjukat a pápa megértette és engedélyezte nekik a szláv liturgiát. Hangsúlyozták, hogy ők Jézust hirdetik és nem egyik vagy másik birodalmat akarják szolgálni. A szimpátiában az is szerepet játszott, hogy Cirillék magukkal vitték Rómába a száműzetésben meghalt Kelemen pápa maradványait (aki Péter után sorrendben a 3. pápa volt), amelyre útjuk során találtak rá a Fekete-tenger északi vidékén, a kazárok földjén. Cirill római tartózkodása idején, 869-ben meghalt. A pápa Metódot szerémi érsekké nevezte ki és alája rendelte a dunántúli és a morva-tót szlávokat. A salzburgi érsek a maga területének tekintette a Dunántúlt, Metódot elfogatta és börtönbe záratta. A pápa csak három év múlva tudta kiszabadítani és megerősítette pozíciójában, a német püspökök azonban továbbra sem nyugodtak. Metód 885-ben meghalt; latin, görög és szláv énekekkel siratták el a szlávok apostolát. Szvatopluk elűzte Metód tanítványait, akik a bolgárokhoz mentek, folytatni igehirdető munkájukat. Tíz év múlva a honfoglaló magyarok döntötték meg Szvatopluk birodalmát.


Plébániai hirdetés, 2019. február 3.

Évközi 4. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Kedd, St. Ágota vértanú
Szerda, Miki St. Pál és társai, japán vértanúk

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.

*
Szent Ágota, +250
A szicíliai Katániában halt vértanúhalált Decius császár keresztényüldözése idején. A gazdag, keresztény családból származó Ágotát Szicília kormányzója akarta feleségül venni. Szégyenletesnek tartotta, hogy keresztény, ezért előbb át akarta neveltetni. Az átnevelésből kínzások lettek, amelybe belehalt. Amikor kitört az Etna vulkán és veszélyeztette a várost, Ágota sírjáról levették fátylát és azzal vonultak a tűzhányó felé. A lávafolyás megállt, s ezt Ágota közbenjárásának tulajdonították. Tisztelete széles körben elterjedt.
*

Miki St. Pál és 25 társa vértanúk, Japán
1597-ben 26 keresztényt öltek meg Japánban. Az uralkodó kezdetben türelmes volt a hittérítőkkel szemben, de a sikertelen koreai háború miatt ellenük fordult. Összegyűjtöttek 24 keresztényt, halálra ítélték őket, megkínozták, bal fülüket levágták, majd hármasával szekerekhez kötözve elindították a menetet Nagaszaki felé. Az út egy hónapig tartott. Ketten menet közben csatlakoztak hozzájuk. Nagaszaki mellet egy domboldalon keresztre feszítették őket. Hatan spanyol ferencesek voltak, a többiek japánok, köztük gyerekek is.

Szent Balázs püspök vérttanú, + 316
A mai Örményország területén született. Foglalkozása orvos volt. Minthogy az emberek lelki bajaival is foglalkozott, nagyon szerették. Szebasztéban püspökké választották, ekkor szentelték pappá. Több beteget csodásan gyógyított meg. A Balázs-áldás azzal az esettel kapcsolatos, amikor egy kisfiú halszálka miatt fuldokolt és Balázs püspök egy keresztvetéssel meggyógyította. Noha 313-ban Nagy Konstantin betiltotta a keresztényüldözést, ezt nem vették tudomásul mindenhol. Balázst is hitehagyásra akarták kényszeríteni, de ő inkább a kínzásokat és a halált választotta. Tisztelete széles körben elterjedt, Keleten is, Nyugaton is.


Plébániai hirdetés, 2019. január 27.

Évközi 3. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, Aquinoi St. Tamás
Csütörtök, Bosco St. János
Szombat, Gyertyaszentelő

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. Jézus szíve tiszteletére
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. BALÁZS-ÁLDÁS
*
Aquinoi St. Tamás, 1226 – 1274
Az aquinoi grófok leszármazottja. A család értetlenül és ellenszenvesen fogadta, hogy a fiatal gróf a domonkosok kolduló rendjébe akar lépni. A család sok mindent kitalált, hogy erről lebeszélje (elrabolták és szobafogságban tartották; utcanőt küldtek éjjel szobájába, akit Tamás a kandallóból kikapott tüzes fadarabbal kikergetett stb.). A zsenik csoportjába tartozott. Hallgatagsága miatt rendtársai hallgató ökörnek gúnyolták. Tanára, Nagy St. Albert (=Albertus Magnus) egyszer megjegyezte: Ha ez az ökör egyszer elbődül, az egész világ meg fogja hallani.
Több kötetes művében (Summa theologiae – a teológia foglalata) összefoglalta a keresztény tanítást, keretül Arisztotelesz gondolatrendszerét használta és az egészet belehelyezte korának világképébe. Amit a világról tudni kellett ehhez, azt természettudós tanára (Albert) bocsátotta rendelkezésére.
A 21. században új Summára van szükség, mert a világkép megváltozott. Ezt azonban egy-két ember már nem tudja megtenni, csak sok – együttes munkával.

*

Bosco St. János (Don Bosco), 1815 – 1888
Szegény földműves olasz család gyermeke. két éves volt, amikor apja meghalt; a helyzetük még nehezebbé vált. Szeretett volna pap lenni, de a taníttatáshoz hiányzott a pénz. Több szakmát kitanult (szakács, szabó, kovács, lakatos, asztalos) és így szerzett pénzt. Különleges adottsága volt a fiatalok neveléséhez. Torinóban 12 iparos tanonccal Oratóriumot (imaközösséget) alapított, de nemsokára hétszáz fiatal vette körül. Házakat vásárolt, műhelyeket alapított. A köréje gyűlt papokból megalapította a Szalézi St. Ferencről nevezett Don Bosco Társaságot. Nevelési módszereit sokan tanulmányozták. Ez volt a mondása: Szeresd, amit a gyermek szeret, s akkor ő is szeretni fogja, amit te szeretsz.
Az első magyar szalézi intézet Péliföldszentkereszten nyílt meg 1913-ban; a gimnázium Nyergesújfalun 1919-ban; s utána még több helyen alapítottak különféle intézeteket a fiatalok támogatására.

*
Mózes Törvénye írta elő, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak legyen szentelve. Felvitték Jézust a jeruzsálemi templomba, hogy elvégezzék a bemutatás szertartását. Simeon karjára vette a Gyermeket: Látták szemeim az üdvösséget, amelyet minden nép számára rendeltél.


Plébániai hirdetés, 2019. január 20.

Évközi 2. vasárnap

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. Ágnes vértanú
Csütörtök, Szalézi St. Ferenc püspök
Péntek, St Pál megtérése (Pálfordulás)
Szombat, St Timóteus és Titus püspökök

MISEREND:
Kedd, 18 ó. + Drexler Zoltánné Gimesi Magdolna
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó.
*
St. Ágnes vértanú + 304
Az előkelő származású, 13 éves Ágnes 304-ben halt vértanúhalált, Rómában, Diocletianus császár keresztény-üldözése idején. A városparancsnok fia beleszeretett, de Ágnes azt mondta neki, hogy már van vőlegénye, aki a hit gyűrűjével jegyezte el őt. A kikosarazás miatt sértődött apósjelölt elkezdett utána járni, hogy ki az a vőlegény. Amikor megtudta, hogy Jézusról van szó, Ágnest zaklatásnak és meghurcolásnak vetette alá, hogy megnyerje fia számára. A fiú szörnyethalt, amikor erőszakoskodni próbált Ágnessel. Ágnes imájára a fiú életre kelt. Ettől az esettől az apa megijedt és Ágnes ügyét egyik tisztjére bízta, aki tőrével leszúrta, majd testét elégette. Ágnes szülei, akik szintén keresztények voltak, nagy fájdalommal viselték a történteket. Ágnest hamarosan szentként tisztelték.

Szalézi St. Ferenc, 1567 – 1622
Francia főúri család gyermeke. Tízen voltak testvérek. Szülei nehezen fogadták el, hogy papnak készül. Szentelése után főpásztora Svájcba küldte, hogy a kálvinistákat visszatérítse a katolikus hitre. Itt többször veszélyben forgott élete, mert a vallási ellentétek kiélesedtek. Nyilvános vitákra hívta az embereket és szelídségével, alázatosságával sokakat meggyőzött; könnyebb legyet fogni mézzel, mint ecettel. 1602-ben Genf püspöke lett. Finom modorával sokak barátja és példaképe lett. Chantal St. Franciskával megalapította a Vizitációs Nővérek rendjét (szaléziánák), amely 20 év alatt egész Franciaországban elterjedt. Könyveket írt a lelki életről, istenszeretetről. 1665-ben szentté avatták.

*
Pálfordulás
Saul, a művelt, fiatal farizeus, eltévedt vallási szektának tartotta a Jézus-követőket. Házról-házra járt Jeruzsálemben egy fegyveres csoport élén, s börtönbe hajtotta őket. A főpapoktól megbízást kapott, hogy ezt hajtsa végre Damaszkusz városban is. Odafelé tartva, útközben, a mennyei Jézus szólította meg, erős fény kíséretében, amitől Saul megvakult és leesett lováról. Saul, miért üldözöl engem!? Bevezették Damaszkuszba, s az ottani keresztények megrémültek, mert hallották hírét. Saul megértette az isteni hangot, s innentől Pál apostolnak nevezzük őt. Ezután életét és minden tehetségét arra fordította, hogy Jézus jelentőségét és fontosságát hirdesse, kezdve azzal, hogy a Názáreti Jézus a Messiás.
*
Szent Timoteus és Szent Titus püspökök
Szent Pál tanítványai, kísérői missziós útjain, és munkatársai. Timoteus Efezusnak, Titus Kréta szigetének volt püspöke. Az 1. században szenvedtek mindketten vértanúhalált.


Plébániai hirdetés, 2019. január 13.

Jézus megkeresztelkedése

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Csütörtök, St. Antal apát
Péntek, Árpád-házi St. Margit
Évközi 2. Vasárnap

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Barina Antal
Vasárnap, 10 ó.
*
Árpád-házi Szent Margit, 1242 – 1270
Apja IV. Béla magyar király, anyja Laszkarisz Mária bizánci hercegnő. 1241-ben a Batu kán vezette mongolok (tatárok) a Sajó folyónál megverték a magyar sereget. A királyi család Dalmáciába menekült; itt született meg Margit, Turóc várában. Még megszületése előtt Istennek ajánlották őt szülei, hálaképpen megmenekülésükért és a hazáért. Margit ezt később alázattal elfogadta és betartotta. Három éves korától a veszprémi domonkos apácák nevelték. Majd a Nyulak szigetére (ma Margit-sziget) került, miután ott apja zárdát épített a domonkos nővérek részére. Királylány létére semmiféle kiváltságról nem akart tudni nővértársai között; mindig a legnehezebb munkát és a legkopottabb ruhát választotta. Nemzet-érdek miatt apja szerette volna Margitot férjhez adni; kérte a pápától apácai fogadalma feloldását. Margit azonban két vőlegény jelöltet is visszautasított. A böjt, a vezeklés, a szolgáló élet felemésztette testét; 28 éves korában meghalt. Boldoggá avatási eljárása elhúzódott, de tiszteletét engedélyezték. XII. Pius pápa avatta szentté 1943-ban. Egy 1510-ben Margitról írt kódex volt a forrása Gárdonyi Géza Isten rabjai című regényének.

Remete Szent Antal, 251 – 356, élt 105 évet
Egy Közép-egyiptomi földműves gyermeke. 18 éves korában meghaltak szülei. Jézus tanítása felkeltette érdeklődését, utána egyébbel nem is akart foglalkozni. Gondoskodott húgáról, hogy az ne szenvedjen szükséget, s elvonult a világtól, követve az Egyiptomban a 2. századtól terjedő remeteéletet. Egy romvárosban befalaztatta magát és ott élt húsz éven keresztül, elmélkedésben, imádságban. Egyik barátja látta el szűkös élelemmel, rajta kívül mással nem tartott kapcsolatot. Húsz év elteltével mint bölcs jelent meg az emberek között. Felkérték a szétszórtan élő remeték egybegyűjtésére, amit meg is tett, s ezzel lett a szerzetesség megalapítója. Maximianus császár keresztényüldözése idején (4. század eleje) Alexandriába ment, hogy bátorítsa és erősítse azokat, akiket Jézusért megölni készültek. Barátjának, Atanáz püspöknek kérésére, eredményes szellemi harcba kezdett az arianus tév-tanítók ellen, akik tagadták Jézus istenségét. A nagy tekintélyű Antalt a társadalom minden rétege kereste lelki segítségért; Nagy Konstantin császár is tartotta vele a kapcsolatot. Kilencven éves elmúlt, amikor útra kelt, hogy megkeresse a másik remete-hírességet, Remete Szent Pált; találkozásukat Szent Jeromos írta le. Halála közeledtével kérte két tanítványát, akik vele voltak, ne árulják el sírhelyét senkinek, s valóban titokban is maradt kétszáz éven keresztül. A koptok és szírek remetéi Antal fiainak tekintették magukat. Antal egyike lett a 14 segítő szentnek. Kortársai lélekhordozónak, Isten emberének, Egyiptom lelki orvosának nevezték.


Plébániai hirdetés, 2019. január 6.

Vízkereszt

2019
Hamvazószerda – március 6.
Tavaszi nap-éj egyenlőség – március 20.
Az óra előre-állítása – március 31. (nyári időszámítás)
Húsvét – április 21.
Jubiláló házastársak közös megáldása – április 28.
Elsőáldozás – Táton május 5.; Tokodon május 12.
I. Szent Orbán pápa – május 25 (szombat)
Pünkösd – június 9.
Szentháromság – június 16. (mise a kápolnánál)
Úrnap – június 23.

ÜNNEPEK:
Vasárnap, Jézus megkeresztelkedése

MISEREND:
Kedd, 18 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó.
Szombat, 16.30 ó. + Szabó János, neje Emmer Ilona
Vasárnap, 10 ó.
*
A 2018. év anyakönyvi statisztikája

Keresztelés 29 fő; 16 férfi, 13 nő
Találjanak rá Jézusra, aki az út, az igazság és az élet.
Bérmálás 17 személyt bérmált meg Erdő Péter Főpásztor, valamennyien tátiak. Segítse őket a Szentlélek, hogy aktív és öntudatos keresztények legyenek.
Házasság 3 pár kötött szentségi házasságot
Legyen Jézus családjuk tagja, hogy növekedjen az egyház és a nemzet.
Temetés 34 testvérünket temettük el katolikus szertartás szerint; 17 férfit és 17 nőt. Ők már célhoz értek, reményünk szerint az igazságos és ember-szerető Isten közelében vannak. Imádkozzunk, hogy találkozhassunk velük a boldog élet országában.


Plébániai hirdetés, 2018. december 30.

A Szent Család ünnepe

ÜNNEPEK:
Hétfő, St. I. Szilveszter pápa; az év utolsó napja
Kedd, Újév; Szűz Mária Isten anyja
Szerda, Nagy St. Vazul és Nasiansi St. Gergely püspökök
Vasárnap, Vízkereszt, Jézus megjelenése

MISEREND:
Kedd, 10 ó.
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. + Milinszki Miklós
Szombat, 16.30 ó.
Vasárnap, 10 ó. VÍZ-SZENTELÉS
*
A 2018. év anyakönyvi statisztikája

Keresztelés 29 fő; 16 férfi, 13 nő
Találjanak rá Jézusra, aki az út, az igazság és az élet.
Bérmálás 17 személyt bérmált meg Erdő Péter Főpásztor, valamennyien tátiak. Segítse őket a Szentlélek, hogy aktív és öntudatos keresztények legyenek.
Házasság 3 pár kötött szentségi házasságot
Legyen Jézus családjuk tagja, hogy növekedjen az egyház és a nemzet.
Temetés 34 testvérünket temettük el katolikus szertartás szerint; 17 férfit és 17 nőt. Ők már célhoz értek, reményünk szerint az igazságos és ember-szerető Isten közelében vannak. Imádkozzunk, hogy találkozhassunk velük a boldog élet országában.
*
Van egy növény, a tarack, amit nem szeretnek a földdel foglalkozók, mert nehéz megszabadulni tőle; minél jobban vagdalják, annál inkább szaporodik és nő. Legyen ilyen a mi reményünk a 2019-es újesztendőre.


Plébániai hirdetés, 2018. december 23.

Advent 4. vasárnapja

ÜNNEPEK:
Hétfő, Karácsony vigíliája
Kedd, Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Szerda, St. István első vértanú
Csütörötök, St. János apostol, evangélista
Péntek, Aprószentek
Vasárnap, St. Család

MISEREND:
Hétfő, Mise éjfélkor
Kedd, 10 ó. Pásztorjáték a mise keretében
Szerda, 10 ó. János napi bor-szentelés a mise keretében
Csütörtök, fél 10 ó. Mise a Szent György Otthonban
Péntek, 18 ó. + Nick Tibor
Szombat, 16.30 ó. A helyi karitászcsoport élő tagjaiért
Vasárnap, 10 ó. + Tóth Lehelné Németh Anna
Év végi hálaadás a mise keretében
*
500 kg tartós élelem gyűlt össze; ebből kb. 400 kg áruházi gyűjtésből való.
20 család és 20 idős, beteg kapott 12 kilós csomagot.
320 karitász-pártfogolt személy kapott kis karácsonyi csomagot, egyenként 300 Ft. körüli értékben.
14 család kapott 2000 Ft értékű hús-utalványt.

Köszönjük az adakozást! Külön megköszönjük Rózsahegyi Attilának a két zsák krumplit és a zsák hagymát!
Nem utolsósorban köszönjük helyi Karitászcsoportunk áldozatos munkáját és azoknak is köszönjük, akik nekik besegítettek!
*
A Táti Német Kisebbségi Önkormányzat 40.000 Ft értékű könyv-utalványt ajándékozott a ministrásoknak. Ezúton is köszönöm a nevükben!